Journal of Bartin Faculty of Forestry
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Period Tri-annual | Founded: 1998 | Publisher Bartin University |


BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Journal of Bartin Faculty of Forestry

ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Period Tri-annual | Founded: 1998 | Publisher Bartin University |
Cover Image


BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Volume 22 - Issue 2 - Aug 15, 2020
 1. Alev Çalısı (Photinia x fraseri Dress. ‘Red Robin’)’nın Farklı Saksı ve Yetiştirme Ortamlarında Fidan Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 294 - 306
  Sena ÇETİNER , Murat ZENCİRKIRAN
 2. Bursa İli Mudanya İlçesi Kıyı Şeridinin Kullanıcı İstekleri Doğrultusunda Rekreasyonel Olanaklılığının Değerlendirilmesi
  Pages 307 - 318
  Nilüfer SEYİDOĞLU AKDENİZ , Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN , Aysun ÇELİK , Elvan ENDER , Murat ZENCİRKIRAN
 3. Isparta Kent Merkezindeki Apartman Bahçelerinin İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 319 - 331
  Candan ŞAHİN , Mehmet Atilla AŞKIN
 4. Kırsal Kalkınma Yaklaşımına Farklı Bir Bakış: Yoksul Yanlısı Turizm ve Elazığ İli Örneği
  Pages 332 - 340
  Hüseyin DOĞAN , Nilgün SANALAN BİLİCİ
 5. Antalya Örneğinde Turizm Kentlerinde Bisikletli Ulaşım Güzergâhı Olanaklarının Değerlendirilmesi
  Pages 341 - 353
  Sibel MANSUROĞLU , Veysel DAĞ
 6. Akarsu Kıyılarının Kent Kimliğine Katkısı: Çoruh Nehri Örneği
  Pages 354 - 366
  Gizem DUMAN , Hilal TURGUT
 7. Gaziantep ve Antakya Kentsel Sit Alanlarının Geleneksel Doku ve Mekânsal Gelişim Açısından Karşılaştırılması
  Pages 367 - 381
  Saliha TAŞÇIOĞLU
 8. Auroville Ekoköyü ve Erdem Bahçeleri
  Pages 382 - 392
  Osman ZEYBEK
 9. Kırsal Alan Planlama Stratejileri: Kastamonu Gemiciler Köyü
  Pages 393 - 408
  Binnur Buşra ÇAKIROĞLU , Sevgi ÖZTÜRK
 10. Mavi-Yeşil Altyapı Kapsamında Erzurum Kent Merkezinin Değerlendirilmesi
  Pages 409 - 421
  Neslihan DEMİRCAN , Ayşegül AKSU , Ali Can KUZULUGİL
 11. Effects of Landscape Fragmentation on Endemic Plant Species of Siirt
  Pages 422 - 435
  Huriye Simten SÜTÜNÇ
 12. A Study on Effects of Wetting-Drying on Bleached Kraft Paper Properties
  Pages 436 - 446
  Mustafa ÇİÇEKLER , Halil Turgut ŞAHİN
 13. Ahşap Yüzeyde Akıllı Nano Biyomimetik Hidrotermal Lokasyonlama
  Pages 447 - 456
  Doğu RAMAZANOĞLU , Ferhat ÖZDEMİR
 14. Determination of Some Physical and Mechanical Properties of Apricot Wood (Prunus armeniaca L.)
  Pages 457 - 464
  Vedat ÇAVUŞ
 15. Effect of Microwave Treatment on Hydrophilicity and Bonding Strength Properties of Woods
  Pages 465 - 471
  Halil Turgut ŞAHİN , Deniz AYDEMİR
 16. Orman Sarmaşığı (Hedera helix L.) Yaprağının Uçucu Bileşenleri
  Pages 472 - 478
  Hikmet YAZICI
 17. Ön İşlem Olarak Uygulanan Ultrasonik Banyonun Ceviz Kaplamaların Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 479 - 484
  Doğu RAMAZANOĞLU , Ferhat ÖZDEMİR
 18. Ayçiçek Kafasının Yongalevha Endüstrisinde Kullanılabilme Olanakları
  Pages 485 - 499
  Selahattin BARDAK , Gökay NEMLİ , Timuçin BARDAK , Hüseyin PEKER , Mehmet ÖZCAN
 19. Ahşap Kalıp Sisteminde İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Belirlenmesi
  Pages 500 - 509
  Zehra GÜNAY , Saadettin Murat ONAT
 20. Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulamasının Mobilya ve Dekorasyon Programı Mezunları Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 510 - 520
  Ayşin AŞKIN , Faruk ÇETİN , Yıldız ÇABUK
 21. Orman Ürünleri Sanayisinde Rol Belirsizliği ve Rol Çatışmasının İş Tatmini Üzerine Etkisi (Bolu, Düzce ve Bartın İlleri Örneği)
  Pages 521 - 531
  Tarık GEDİK , Şeyma ÇET
 22. Determination of Changes in Soil Organic Carbon and Total Nitrogen Stocks under Different Stand Age of Kazdağı Fir (Abies nordmanniana subsp. equi-trojani (Steven) Spach)
  Pages 532 - 543
  Gamze SAVACI , Temel SARIYILDIZ
 23. Ilgaz Ormanlarında Saf Uludağ Göknarı ve Saf Uludağ Göknarı-Sarıçam Meşcerelerinde Bazı Toprak Özelliklerinin Uzaysal Değişkenliği
  Pages 544 - 555
  Fatih GÜREL , Sabit ERŞAHİN
 24. 2017-2018 Türkiye Kar Sezonu İçin MODIS Etkili Kar Örtüsü Ürününün Sentinel 2 Görüntüleriyle Doğrulaması
  Pages 556 - 570
  Uğur TUTTU , Semih KUTER
 25. Ormansızlaşmanın Küresel İklim Değişikliğine Etkilerinin Hukuksal Boyutlarının İncelenmesi
  Pages 571 - 579
  Kübra KARAL , Gökçe GENÇAY
 26. Akdeniz ve Arizona Servisi Fidanlarının Morfolojik Kalite Özellikleri
  Pages 580 - 590
  Sezgin AYAN , Emre CİVEK , Esra Nurten YER ÇELİK , Orhan GÜLSEVEN , Şeyma Selin AKIN , Ergin YILMAZ
 27. Karbon Depolama Miktarlarının Zamansal Değişimi
  Pages 591 - 603
  Melih KOCAMAN , Birsen DURKAYA
 28. The Forest Management Certification Awareness and Recognition among General Directorate of Forestry Personnel
  Pages 604 - 613
  Osman KOMUT , Atakan ÖZTÜRK
 29. Yanan Ormanlarda 50 Gün: Yaşar Kemal’in Gözleminden Ormancılık Dersleri
  Pages 614 - 632
  Cihan ERDÖNMEZ
 30. Farklı Yaşlardaki Tüplü Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Fidanlarının Morfolojik Kalite Özellikleri
  Pages 633 - 641
  Sezgin AYAN , Emre CİVEK , Esra Nurten YER ÇELİK , Orhan GÜLSEVEN , Halil Barış ÖZEL , Jeuma Ahmed Hamed ESHAIBI , Şeyma Selin AKIN , Ergin YILMAZ
 31. Desertification in the OIC Member Countries: Factors, Challenges and the Way Forward
  Pages 642 - 653
  Md AHSAN
 32. Yaşlandırma Testlerinin Ahşap Malzemenin Özelliklerine Etkisi
  Pages 654 - 673
  Sebnem Sevil ARPACI , Eylem DİZMAN TOMAK TOMAK