Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Economic Rationality Analysis of Forestry Sector with Econometric Methods (The General Directorate of Forestry Case)

Year 2019, Volume 21, Issue 3, 893 - 898, 15.12.2019
https://doi.org/10.24011/barofd.546172

Abstract

Economic rationality, defined as achieving a certain outcome with minimum spending, is important in ensuring the economic sustainability of the General Directorate of Forestry (GDF), which is responsible for the administration and operation of forests. Thus, the present study aimed to determine economic rationality, which is important for the sustainability of the GDF and statistically determine whether variables such as productive forest area, non-productive forest area, class wood revenues, etc., which have economic significance for forestry affect economic rationality. Study data were obtained from the GDF Directorate of Administrative and Financial Affairs, the Directorate of Enterprise and Marketing and the Directorate of Strategy Development. The main material included the 2013, 2014 and 2015 current capital budget data obtained from the GDF Directorate of Administrative and Financial Affairs. The analyses conducted for the presented years demonstrated that the economic efficiency of GDF was below 1 in only 2013. However, relational statistical analyzes were conducted between the 19 variables and economic rationality. As a result, 8 models were determined and the effects of the variables on the economic rationality of GDF were interpreted.

References

 • Daşdemir, İ. (2011). Ormancılık İşletme Ekonomisi. Sürat Matbaası: Bartın, 407 s.
 • GDF (2013a). Revolving fund budget detailed balance. GDF Administrative and Financial Affairs Department, Ankara.
 • GDF (2013b). Production marketing activities in forest management. General Directorate of Forestry, Department of Business and Marketing, p. 83, Ankara.
 • GDF (2014). Revolving fund budget detailed balance. GDF Administrative and Financial Affairs Department, Ankara.
 • GDF (2015). Revolving fund budget detailed balance. GDF Administrative and Financial Affairs Department, Ankara.
 • Geray, U. (1989). Ormancılığın çağdaş çerçevesi. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, B serisi 39(4).
 • MEF (2004). Turkey national forestry program (2004-2023). Ministry of Environment and Forestry, Ankara.
 • MD (2014). Ministry of Development, X. Five-year development plan (2014-2018). Sustainable forest management specialization commission report, ISBN 978-605-4667-69-7, Publication Number: MD: 2872 - SCR: 722, Ankara.
 • Miraboğlu, M. (1983). Ormancılık İşletme İktisadı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Yayın: 340, İstanbul.
 • Şenesen, Ü., Günlük, Şenesen, G. (1999). Temel Ekonometri, Çeviri Kitabı, Literatür Yayınları, Yayın No:33, İstanbul.
 • Türker, M., F. (2013). Ormancılık İşletme Ekonomisi. Celepler Matbaası: Trabzon, 2. Baskı, 287 s.
 • Weisberg, S. (2005). Applied liner regression. New York: USA, 3rd ed., 310 s.

Ormancılık Sektörünün Ekonometrik Yöntemler Yardımıyla İktisadi Çözümlemesi (Orman Genel Müdürlüğü Örneği)

Year 2019, Volume 21, Issue 3, 893 - 898, 15.12.2019
https://doi.org/10.24011/barofd.546172

Abstract

Belirli bir sonuca en az masrafla ulaşmak olarak tanımlanan iktisadilik, orman alanlarını yönetmek ve işletmekle sorumlu olan Orman Genel Müdürlüğü (OGM)’nün ekonomik sürekliliğinin sağlanmasında önemli olmaktadır. Bundan dolayı, bu çalışma ile, OGM sürekliliğinde önem arz eden iktisadiliğin ve ormancılıkta ekonomik açıdan etkili olan; verimli orman alanı, verimsiz orman alanı ve sınıf odunu satış gelirleri vb. değişkenlerin iktisadiliği etkileyip etkilemediğini istatistiksel olarak ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışma amacına ulaşmak için kullanılan veriler; OGM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’ndan, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı’ndan ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilmiştir. Çalışmanın ana malzemesini OGM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından temin edilen; 2013, 2014 ve 2015 yılı döner sermaye bütçe verileri oluşturmaktadır. İlgili yıllar için yapılan çözümlemeler neticesinde OGM’nin iktisadiliğinin sadece 2013 yılında 1’in altında kaldığı görülmüştür. Bununla birlikte, belirlenen 19 değişken ile iktisadilik arasında istatistiksel analizler yapılmış, yapılan analizlerin sonucunda 8 model ortaya koyulmuş ve değişkenlerin OGM’nin iktisadiliği üzerindeki etkisi yorumlanmıştır.

References

 • Daşdemir, İ. (2011). Ormancılık İşletme Ekonomisi. Sürat Matbaası: Bartın, 407 s.
 • GDF (2013a). Revolving fund budget detailed balance. GDF Administrative and Financial Affairs Department, Ankara.
 • GDF (2013b). Production marketing activities in forest management. General Directorate of Forestry, Department of Business and Marketing, p. 83, Ankara.
 • GDF (2014). Revolving fund budget detailed balance. GDF Administrative and Financial Affairs Department, Ankara.
 • GDF (2015). Revolving fund budget detailed balance. GDF Administrative and Financial Affairs Department, Ankara.
 • Geray, U. (1989). Ormancılığın çağdaş çerçevesi. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, B serisi 39(4).
 • MEF (2004). Turkey national forestry program (2004-2023). Ministry of Environment and Forestry, Ankara.
 • MD (2014). Ministry of Development, X. Five-year development plan (2014-2018). Sustainable forest management specialization commission report, ISBN 978-605-4667-69-7, Publication Number: MD: 2872 - SCR: 722, Ankara.
 • Miraboğlu, M. (1983). Ormancılık İşletme İktisadı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Yayın: 340, İstanbul.
 • Şenesen, Ü., Günlük, Şenesen, G. (1999). Temel Ekonometri, Çeviri Kitabı, Literatür Yayınları, Yayın No:33, İstanbul.
 • Türker, M., F. (2013). Ormancılık İşletme Ekonomisi. Celepler Matbaası: Trabzon, 2. Baskı, 287 s.
 • Weisberg, S. (2005). Applied liner regression. New York: USA, 3rd ed., 310 s.

Details

Primary Language English
Subjects Forestry
Journal Section Biodiversity, Environmental Management and Policy, Sustainable Forestry
Authors

Emine Nur YEŞİLYURT (Primary Author)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7626-5780
Türkiye


Mustafa Fehmi TÜRKER
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9077-8657

Thanks GDF Directorate of Administrative and Financial Affairs, Directorate of Enterprise and Marketing and the Directorate of Strategy Development are thanked for providing the data. Professor doctor Rahmi YAMAK and Research assistant Sinem KOLÇAK are thanked for helping in making econometric analyzes.
Publication Date December 15, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 21, Issue 3

Cite

APA Yeşilyurt, E. N. & Türker, M. F. (2019). Economic Rationality Analysis of Forestry Sector with Econometric Methods (The General Directorate of Forestry Case) . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 893-898 . DOI: 10.24011/barofd.546172


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Fax: +90 (378) 223 5077, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com