Year 2020, Volume 22 , Issue 1, Pages 133 - 143 2020-04-15

Furniture and Decoration Companies Using Particle Board and MDF in Bolu Province
Yonga Levha (Sunta) ve MDF Kullanan Mobilya-Dekorasyon Firmalarının Sorunları; Bolu Örneği

Süheyla Esin KÖKSAL [1] , Orhan KELLECİ [2]


The particle board and MDF industry has become the main industry in our country providing raw materials to the furniture industry. Due to lower cost and easier to supply than solid materials, furniture manufacturers in our country have started to use chipboard and MDF for furniture production. In this study, a qualitative research method was conducted by discussing 20 small and medium sized furniture and decoration firms in Bolu and Mudurnu province. In the research, semi-structured interview method was used and content analysis was applied to the documents after the interview. As a result of the content analysis, the most common plate-based and socio-economic problems were emphasized. Density, dimensional change and surface problems were noteworthy among board-related problems, while prices and suppliers came to the forefront among socio-economic problems. Furniture manufacturers have stated that they are mostly complaining about low densities and high prices. It has been determined that the firms are dependent on the dealers and that they cannot go beyond what the dealers offer to them about the plate preference. Moreover, it was concluded that the complaints were not taken seriously by the dealers and that they were desperate about the solution of their problems.

Yonga levha ve MDF endüstrisi ülkemizde mobilya sanayisine hammadde sağlayan temel endüstri kolları arasında yer almaktadır. Masif malzemelere göre maliyetlerinin daha düşük ve tedariğinin kolay olması ülkemizde mobilya-dekorasyon atölyelerinin mobilya üretiminde yonga levha ve MDF’ye yönelmelerini sağlamıştır. Bu çalışmada Bolu-Merkez ve Mudurnu’da faaliyet gösteren 20 adet küçük ve orta büyüklükteki mobilya-dekorasyon firması değerlendirilerek nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmış, mülakat sonrası dokümanlara içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi sonucu levha kaynaklı ve sosyo-ekonomik sorunlardan en çok karşılaşılanlar üzerinde durulmuştur. Levha kaynaklı sorunlar içerisinde yoğunluk, boyutsal değişim ve yüzey sorunları dikkat çekerken, sosyo-ekonomik sorunlar içerisinde fiyatlar ve tedarikçiler ön plana çıkmıştır. Mobilya üreticisi firmalar levhalarda en çok yoğunlukların düşük, fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olduklarını belirtmişlerdir. Firmaların bayilere bağımlı oldukları, levha tercihi konusunda bayilerin kendilerine sunduklarının dışına çıkamadıkları görüşmeler sonucunda tespit edilmiştir. Ayrıca şikayetlerinin bayilerce ciddiye alınmadığı, sorunlarının çözümü konusunda umutsuz oldukları sonucuna varılmıştır.

 • 1. Akbulut, T., Ayrılmış, N. (2001). MDF Üretiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 51(2), 25-42.
 • 2. Akyüz, İ. (2004). Mobilya satış mağazalarında müşteri ilişkileri yönetimi üzerine bir araştırma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3(4), 113-123.
 • 3. Akyüz, İ., Ersen, N., Tiryaki, S. (2016). Consumer preferences for flooring in Turkey in terms of purchasing and use, Drewno. 59(198), 131-146.
 • 4. Akyüz, İ., Akyüz, K. C., Ersen, N., Beker, M. (2017). A Research on the Customer Relationship Management in the Furniture and Other Forest Products Business (Istanbul Provincial Sample), Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(1), 88-98.
 • 5. Aras, R., İmirzi, H. Ö., Akın, H. (2007). İstanbul'daki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Üretim İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Politeknik Dergisi, 10(1), 105-110.
 • 6. Aydın, A., Nemli, G., Gündüz, G. (2019). Determining the Factors Effecting Raw Material Preference in Furniture Sector in Turkey and the Problems Experienced in Supplying and Marketing Raw Materials, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(2), 432-444.
 • 7. Burdurlu, E., İlçe, A. Ç., Ciritoğlu, H. H. (2004). Mobilya Ürün Özellikleri İle İlgili Tüketicilerin Tercih Öncelikleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi.
 • 8. Cülfük, M. (2017). İki Farklı Tutkal Kullanılarak Üretilen Yonga Levhaların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • 9. Çabuk, Y., Karayılmazlar, S., Türedi, H. (2012). Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Demografik Faktörler Bakımından İncelenmesi (Zonguldak İli Örneği), Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14(21), 1-10.
 • 10. Demirci, S. (2005).Türkiye Mobilya Endüstrisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Politeknik Dergisi, 8(4), 369-379.
 • 11. Efe, H., Kasal, A. (2007). Çeşitli Masif ve Kompozit Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Politeknik Dergisi, 10(3), 303-311.
 • 12. Erdil, Y. Z., Zhang, J. L., Eckelman, C. A. (2002). Holding Strength of Screws In Plywood and Oriented Strandboard, Forest Products Journal, 52(6), 55-62.
 • 13. Erdinler, E. S., Koç, K. H. (2015). Mobilyada Tüketici Tercihleri Ve Tasarım Beklentileri, 3. Ulusal Mobilya Kongresi (UMK-2015), 10-12 Nisan 2015, Konya.
 • 14. Erözkan, A., Ekiz, D., Bozkurt, E., İnaç, H., Gelen, İ., Taşlı, İ., Gündoğdu, K., Deniz, L., Yiğit, N., Çakıcı, Y. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans Yayıncılık, İstanbul.
 • 15. İstek, A., Özlüsoylu, İ., Kızılkaya, A. (2017a). Türkiye ahşap esaslı levha sektör analizi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 132-138.
 • 16. İstek, A., Özlüsoylu, İ., Gözalan, M. (2017b).Yonga levha özelliklerine yüzey kaplama veya boyama işlemlerinin etkisi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(4), 619-629.
 • 17. Kara, O., Şahin, Ö., Bekar, İ., Kayacan, B. (2019). Endüstriyel Ağaç ve Ahşap Ürünleri Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Analizi: Türkiye Örneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(1), 15-32.
 • 18. Kaya, N. (2018). Cam Elyaf ile Katkılandırılmış Tarımsal Atıklar Kullanılarak Üretilen Lif Levhaların (MDF) Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33(3), 905-916.
 • 19. Koç, H., Aksu, B. (1995). Kücük Ölçekli Bir Mobilya İşletmesinde Üretim Sürecinin Analizi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 45(2), 79-89.
 • 20. Nemli, G. (2003). Sentetik Laminat Endüstrisi, KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, Ders Teksirleri Serisi No: 71, Trabzon.
 • 21. Nemli, G., Hızıroğlu, S., Serin, H., Akyüz, İ., Toksoy, D. (2007). A perspective from furniture and cabinet manufacturers in Turkey, Building and environment, 42(4), 1699-1706.
 • 22. OGM, 2019. https://www.ogm.gov.tr/Lists/Orman%20varlmz/AllItems.aspx (Erişim tarihi: 26.09.2019).
 • 23. Örs, Y., Efe, H., Demirci, S. (2004). Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Ahşap Levhaların Soket–Vida Tutma Yetenekleri, Politeknik Dergisi, 7(1), 63-69.
 • 24. Öztürk, E., Koç, K. H. (2015). Türkiye Mobilya İşletmelerinde Tedarik Süreçlerinin Değerlendirilmesi, 3. Ulusal Mobilya Kongresi (UMK-2015), 3-5 Nisan 2015, Konya.
 • 25. Parlak, K., Genç, M., Koç, K. H., Öztürk, E. (2017). Bir Mobilya İşletmesinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulaması Ve Üniversite-Sanayi İşbirliği, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 764-773.
 • 26. Richter, K., Feist, W. C., Knaebe, M. T. (1995). The Effect of surface roughness on the performance of finishes, Forest Products Journal, 45(7), 91-97.
 • 27. Starwood, (2019). Levha Kullanım Kılavuzu, https://www.starwood.com.tr/download/catalog/levha-kullanim-kilavuzu.pdf (Erişim tarihi: 26.08.2019).
 • 28. Vasendina, E., Plotnikova I., Red'ko, L., Zyablova, N. (2015). Study Of Types Of Defects In Wood Chipboard Production, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 81.
 • 29. Wu, Q., Vlosky, R. P. (2000). Panel products: a perspective from furniture and cabinet manufacturers in the southern Unites States, Forest Products Journal, 50(9), 45-50.
 • 30. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • 31. Yurdakul, Ü., Çolak, M., Çetin, T. (2013). Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Hammaddeler ve Tedarikinde Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2), 220-227.
Primary Language tr
Subjects Materials Science, Paper and Wood
Journal Section Biomaterial Engineering, Bio-based Materials, Wood Science
Authors

Orcid: 0000-0001-7970-8412
Author: Süheyla Esin KÖKSAL (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4501-0854
Author: Orhan KELLECİ

Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Köksal, S , Kelleci̇, O . (2020). Yonga Levha (Sunta) ve MDF Kullanan Mobilya-Dekorasyon Firmalarının Sorunları; Bolu Örneği . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 133-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/barofd/issue/50650/631703