Year 2020, Volume 22 , Issue 1, Pages 100 - 113 2020-04-15

A Research on the Decision Processes Related to the Selection of the Place in Ecovillages
Ekoköylerde Yer Seçimi İle İlgili Karar Süreçleri Üzerine Bir Araştırma

Osman ZEYBEK [1]


One of the most important questions that comes to mind when launching an eco-village project is where this project should be passed on. It is a common idea that the most important step in the process of initiating the project, finishing it, and passing it on is choosing the place. In particular, it appears that there is a widespread belief about such an ecological project should be passed on in protected areas, national parks, or in areas which are rich in ecological characteristics. In order to better analyze whether this view is correct, it would be healthy to look at the decision-making process of location selection of ecovillages with different stories from all corners of the world, which have achieved significant success. In this study, ecovillages are investigated by examining their enterprise phases, which can be sampled in both transition projects and from zero to an ecovillage projects from all over the world. Along with the information compiled, experiences of those intentional communities that have been researched shed light on some determination about location selection for ecovillage projects.
Bir ekoköy projesi başlatırken akla gelen en önemli sorulardan birisi, bu projenin nerede hayata geçirilmesi gerektiğidir. Projenin başlatılması ve bitirilip hayata geçirilmesi arasındaki süreçte en çok dikkat edilmesi gereken adımın yer seçimi olduğu gibi bir düşünce yaygındır. Özellikle, böyle bir projenin korunan alanlarda, milli parklar içinde, ya da ekolojik karakterleri açısından son derece zengin bölgelerde hayata geçirilmesi gerektiğine dair yaygın bir kanı olduğu görülmektedir. Bu görüşün doğru olup olmadığını daha iyi analiz edebilmek için, dünyanın her köşesinden farklı hikâyeleri olan ve önemli başarılar elde etmiş ekoköylerin kuruluş aşamasında yer seçimi ile ilgili karar süreçlerine bakmak sağlıklı olacaktır. Bu çalışmada hem boş bir alanda kurulan ekoköy örneklerine hem de mevcut bir yerleşkeyi ekoköye dönüştürme projelerine örnek olacak, dünyanın farklı yerlerinden ekoköyler irdelenerek kuruluş aşamaları araştırılmıştır. Bu bilgiler ışığında, ekoköy projeleri için yer seçimine dair, araştırılan komünlerin deneyimlerinden yola çıkarak tespitlerde bulunulmuştur.
 • Auroville. (2018). Auroville: The City of Dawn. Erişim: 09.07.2018. https://www.auroville.org/.
 • Bokaer, J. (1991). Ecovillage at Ithaca. A model for land conservation and sustainable neighbourhood development. Prepared by: EVI, C/o Citizens Network, Anabell Taylor Hall, Cornell University. Ithaca, New York, 14853. September, 1991. 16p.
 • COLUFIFA (2018). COLUFIFA – Comite de Lutte Pour la Fin de la Faim. Erişim Tarihi: 11.07.2018. http://aajac-colufifa.org/information-in-english/.
 • Crystal Waters (2018). “Crystal Waters Permaculture Village”. Erişim Tarihi: 12.07.2018. https://crystalwaters.org.au/.
 • Dawson, J. (2006). Ecovillages: New Frontiers for Sustainability. Green Books, İngiltere. 2006.
 • GEN (2020). Dimensions of sustainability. Global Ecovillage Network official website: https://ecovillage.org/projects/dimensions-of-sustainability/. Erişim tarihi: 18.03.2020.
 • Jackson, H. and Svensson, K. (2002). Ecovillage Living: Restoring the Earth and Her People. UIT Cambridge Ltd.; 1st edition. 180p. 2002.
 • Litfin, K. (2017). Ekoköyler: Sürdürülebilir bir toplum için dersler. ALFA Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Çev: Pınar Ercan. 2017.
 • Litfin, K. (2018). Ecovillage Book. Web Sitesi: https://ecovillagebook.org/ecovillages/colufifa/. Erişim Tarihi: 11.07.2018.
 • Sieben Linden (2018). Ökodorf Sieben Linden. Erişim Tarihi: 09.07.2018. https://siebenlinden.org/en/ ecovillage-2/history/.
 • Solheimar (2018). History of Solheimar Ecovillage. Erişim Tarihi: 09.07.2018. http://www.solheimar.is/en/solheimar/ history-of-solheimar/.
 • The Village (2018). History of our village. Erişim Tarihi: 10.07.2018. http://www.thevillage.ie.
 • Walker, L. (2016). Ekoköy Ithaca. Yeni İnsan Yayınevi, Ekoloji Serisi. Çev: Orhan Tuncay. 272s. 2016.
 • Wikipedia (2018). Antropozofi. Erişim Tarihi: 09.07.2018. http://www.wikizero.net/index.php?q= aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQW50cm9wb3pvZmk.
 • Zeybek, O. (2015). Ekoköy Akımı: Tarihi Gelişimi ve Kent Ölçeğinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2015.
Primary Language tr
Subjects Green, Sustainable Science and Technology
Journal Section Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Authors

Orcid: 0000-0002-2752-407X
Author: Osman ZEYBEK (Primary Author)
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Zeybek, O . (2020). Ekoköylerde Yer Seçimi İle İlgili Karar Süreçleri Üzerine Bir Araştırma . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 100-113 . DOI: 10.24011/barofd.673140