Year 2017, Volume 8 , Issue 16, Pages 1 - 20 2017-12-04

Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde İdari Yargıda Dava Açma Süresi

Hülya ÇELİK ŞEŞEN [1]


İdarenin toplumsal gereksinimleri karşılamak için yaptığı eylem ve işlemler üzerinde, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak idarenin Anayasa ve kanunlara uygun davranmasını sağlamak amacıyla; bireylere tanınmış olan dava açma hakkı pozitif hukuk çerçevesinde belirli bir süreyle sınırlandırılmıştır. Çalışmamızda dava açma süresi kavramı, -birbirine karşıt olarak nitelendirebileceğimiz- 'idari istikrar' ve 'bireylerin hak arama ve mahkemeye erişim özgürlükleri' arasında bir denge kurulması amacıyla incelenmeye çalışılacaktır. Tüm bunlardan yola çıkılarak dava açma süresi ve adil yargılanma hakkı arasındaki bağlantı hukuksal kaynaklar, doktrin ve yargı içtihatları ışığında değerlendirilecektir.

Adil Yargılanma Hakkı, Dava Açma Süresi, Kamu Düzeni, İdari İstikrar
  • ANAYASA MAHKEMESİ, 2004. http://kararlaryeni.Anayasa.gov.tr. Anayasa Mahkemesi 15.4.2004 tarihli E: 2004/26 K: 2004/51 sayılı karar.
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hülya ÇELİK ŞEŞEN (Primary Author)

Dates

Application Date : December 4, 2017
Acceptance Date : September 30, 2020
Publication Date : December 4, 2017

APA Şeşen, H . (2017). Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde İdari Yargıda Dava Açma Süresi . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (16) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/32570/361875