Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 30 Kasım 2020
Bitiş: 23 Mart 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-954X | e-ISSN 2148-2497 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://iibfdergi.bartin.edu.tr


Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yılda iki defa yayımlanan, beş yılını doldurmuş çift kör hakemli uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), SOBIAD ve Google akademik indeksinde taranmaktadır. TR Dizin indeksinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir. Sobiad atıf dizinine göre 2019 Impact Factor sıralamasında Türkiye' de yayımlanan dergiler arasında ilk on dergi arasında yer almaktadır.
Yazarların kullanabileceği örnek makale şablonu için tıklayınız.

Amaç, İçerik ve Yazım Dili

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, ilginç olgu bildirimleri, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru v.b. makale dışı yazılara da yer verilir. Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır. Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Dergi elektronik ortamda yayımlanır. 

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-954X | e-ISSN 2148-2497 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://iibfdergi.bartin.edu.tr
Kapak Resmi


Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yılda iki defa yayımlanan, beş yılını doldurmuş çift kör hakemli uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), SOBIAD ve Google akademik indeksinde taranmaktadır. TR Dizin indeksinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir. Sobiad atıf dizinine göre 2019 Impact Factor sıralamasında Türkiye' de yayımlanan dergiler arasında ilk on dergi arasında yer almaktadır.
Yazarların kullanabileceği örnek makale şablonu için tıklayınız.

Amaç, İçerik ve Yazım Dili

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, ilginç olgu bildirimleri, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru v.b. makale dışı yazılara da yer verilir. Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır. Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Dergi elektronik ortamda yayımlanır. 

Cilt 11 - Sayı 22 - 30 Kas 2020
 1. Okuldan İşe Geçiş Sorunlarında Bireyselci ve Yapısalcı Yaklaşım Çatışması
  Sayfalar 330 - 345
  Mahmut ÖZER
 2. Öğrenen Organizasyonların Anlaşılmasında ve Başarısında Bir Yöntem Olarak Uygulama Takımları: Bir Şirketler Grubunda Uygulama
  Sayfalar 346 - 372
  Ayşe HELVACIOĞLU, Mustafa Atilla ARICIOĞLU
 3. Duygusal Bağlılık Ve İşgören Performansı İlişkisi: Adıyaman İli Kamu Bankaları Çalışanları Uygulaması
  Sayfalar 412 - 430
  Emine KARAKAPLAN ÖZER, Edip DOĞAN, H. Yusuf GÜNGÖR
 4. Sendikal Örgütlenme ve Eşitsizlik
  Sayfalar 392 - 411
  Ramazan TİYEK
 5. Tüketicilerin Spor Ürünlerine İlişkin Çevrimiçi Tüketim Motivasyonlarının ve Elektronik Hizmet Kalitesi Algılarının Yeniden Satın Alma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 412 - 430
  Zehra BOZBAY, Habib Mehmet AKPINAR
 6. Japonya’nın Stratejik Pandemi Yönetimi ve Covid-19 ile ilgili bir Araştırma
  Sayfalar 431 - 447
  Muhammed Ali YETGİN
 7. Kalkınma-Gelir Dağılımı İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Analiz
  Sayfalar 448 - 466
  İbrahim ÇÜTÇÜ, Güven ATAY, Aysun AKKURT
 8. Özel Sektöre Verilen Kredilerin İnovasyon Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye İçin Bir Uygulama
  Sayfalar 467 - 486
  Efe Can KILINÇ, Nihat IŞIK, Suat Serhat YILMAZ
 9. Finansal Yönetim Eğitimi Alan Öğrencilerin Algı ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 487 - 506
  Abdulrezzak İKVAN, Mehmet TURSUN, İsmail UKAV
 10. How Can Behavioral Economics Contribute to Innovation? 5-Step-Method
  Sayfalar 507 - 532
  Mustafa Şeref AKIN
 11. Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim İle İlgili Yaşanan Sorunların Öğrenci Bakış Açısına Göre AHP Yöntemi İle İncelenmesi
  Sayfalar 533 - 546
  Hazal AKBAL, Hüseyin İnan AKBAL
 12. Petrol Fiyatları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 547 - 556
  Ahmet KAMACI, Süleyman GÖKTAŞ
 13. Serbest Bölgelerde Uygulanan Teşviklerin Değerlendirilmesi: Kayseri Örneği
  Sayfalar 557 - 582
  Burhan SEVİM, İrem BİNİCİ
 14. Kooperatiflerde Oryantasyon Eğitim Programının Değerlendirilmesi: Bir Araştırma
  Sayfalar 583 - 597
  Abdulkadir FASAL
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 30 Kasım 2020
Bitiş: 23 Mart 2021