Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-954X | e-ISSN 2148-2497 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://iibfdergi.bartin.edu.tr


Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yılda iki defa yayımlanan, beş yılını doldurmuş çift kör hakemli uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), SOBIAD ve Google akademik indeksinde taranmaktadır. TR Dizin indeksinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir. Sobiad atıf dizinine göre 2019 Impact Factor sıralamasında Türkiye' de yayımlanan dergiler arasında ilk on dergi arasında yer almaktadır.
Yazarların kullanabileceği örnek makale şablonu için tıklayınız.

Amaç, İçerik ve Yazım Dili

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, ilginç olgu bildirimleri, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru v.b. makale dışı yazılara da yer verilir. Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır. Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Dergi elektronik ortamda yayımlanır. 

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1309-954X | e-ISSN 2148-2497 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://iibfdergi.bartin.edu.tr
Kapak Resmi


Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yılda iki defa yayımlanan, beş yılını doldurmuş çift kör hakemli uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), SOBIAD ve Google akademik indeksinde taranmaktadır. TR Dizin indeksinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir. Sobiad atıf dizinine göre 2019 Impact Factor sıralamasında Türkiye' de yayımlanan dergiler arasında ilk on dergi arasında yer almaktadır.
Yazarların kullanabileceği örnek makale şablonu için tıklayınız.

Amaç, İçerik ve Yazım Dili

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, ilginç olgu bildirimleri, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru v.b. makale dışı yazılara da yer verilir. Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır. Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Dergi elektronik ortamda yayımlanır. 

Cilt 11 - Sayı 21 - 31 May 2020
 1. Zaman Yönetimi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 21
  Hilal KUŞCU KARATEPE , Ulviye ÖZCAN YÜCE , Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM
 2. Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Termal Otel Seçimi: Afyonkarahisar Örneği
  Sayfalar 22 - 38
  Çağrı SÜRÜCÜ , Hasan YAVUZ , Ahmet ÖZTEL
 3. Bartın Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Lisansüstü Derslerinin Ders İçeriklerinin Endüstri 4.0 İle Uyumunun İncelenmesi
  Sayfalar 39 - 51
  Hakan ÖZKÖSE , Emin Sertaç ARI
 4. Davranışsal İktisat Perspektifinde Bireylerin Tüketim Davranış Eğilimleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Uygulamalı Bir Örnek
  Sayfalar 52 - 71
  Serap BARIŞ , Mücella BURSAL
 5. Kamu Diplomasisi Bağlamında Barış Pınarı Harekatı
  Sayfalar 72 - 87
  Fırat DEMİRKOL
 6. How Demographic Factors Associate with Employees’ Emotional Intelligence?
  Sayfalar 88 - 100
  Osman USLU
 7. Çok Boyutlu Performans Değerleme Yöntemlerinden Balanced Scorecard ve Performans Prizması Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 101 - 122
  Saadet TULUM
 8. 6360 Sayılı Kanun’un Mahalleye Dönüşen Birimler Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği
  Sayfalar 123 - 147
  Aykut ÇAVUŞOĞLU , Mustafa LAMBA
 9. Katılım Bankalarının Performansını Etkileyen Faktörler: Küresel Kriz Bağlamında Bir Dinamik Panel Veri Analizi
  Sayfalar 148 - 167
  Hasan Önder SARIDOĞAN
 10. Kuru Kayısı Sektöründe Lisanslı Depoculuk Sistemine Geçişin Sektör Üzerinde Oluşturacağı Gelişmeler
  Sayfalar 168 - 181
  Metin KETBOĞA
 11. Marka Kavram Haritalarında Metin Madenciliği Yöntemlerinin Kullanımına Yönelik Kavramsal Bir Çalışma
  Sayfalar 182 - 206
  Cihangir KASAPOĞLU , Ramazan AKSOY , Melih BAŞKOL
 12. Akıllı Turizmin Türkiye’de Uygulanabilirliği: İstanbul Örneği
  Sayfalar 207 - 231
  Süleyman AĞRAŞ , Azat YILDIZ , Eyüp AKTÜRK
 13. G-7 Ülkelerinde İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Nedensellik Analizi
  Sayfalar 232 - 251
  Ali KONAK
 14. Theory of SHRM: Strategy and Performance
  Sayfalar 252 - 263
  Gürhan UYSAL
 15. Türk Bankaları İflas Riskliliklerinin Gri İlişkiler Analizi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 264 - 297
  Figen TOPRAKDELEN , Mehmet PEKKAYA
 16. Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Karşılaştırmalı Performans Analizi
  Sayfalar 298 - 320
  Hasan UYGURTÜRK , Kıvanç BAL