Amaç

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla, en az çift kör hakem sisteminin uygulandığı, 2010 yılından itibaren düzenli olarak Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere  yılda iki defa yayımlanmaktadır. Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, v.b. makale dışı yazılara da yer verilir.


Kapsam

Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır. Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye başvuruda bulunabilirler. Dergi elektronik ortamda yayımlanır.