İletişim Bilgileri

Editör

Prof. Dr. Şaban ESEN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
sesen@bartin.edu.tr
0378 5011000

Bartın Üniversitesi Yazıcılar Kampüsü 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 

Merkez / Bartın


Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Fatih CEYHAN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ifceyhan@gmail.com
0378 5011000

 Bartın Üniversitesi Yazıcılar Kampüsü İİBF İşletme Merkez-BARTIN


Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan, beş yılını doldurmuş çift kör hakemli uluslararası bir dergidir. Sobiad atıf dizinine göre 2019 Impact Factor sıralamasında Türkiye' de yayımlanan dergiler arasında ilk on dergi arasında yer  almaktadır.

Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), SOBIAD ve Google akademik indeksinde taranmaktadır. TR Dizin indeksinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir.