Year 2018, Volume 9 , Issue 17, Pages 63 - 82 2018-07-01

İki Tarzı Medeniyet Ve İki Tarzı Siyaset

Mahmut BOZAN [1]İnsanlık tarihinde şimdiye kadar pek çok medeniyetler gelip geçmiştir. Bunların bir kısmı kendinden sonraki medeniyetlere katkısını yaptıktan sonra “ölü medeniyetler” olarak tarih arşivindeki yerini alırken, bir kısmının ise “yaşayan medeniyetler” olarak etkileri devam etmektedir. Yaşayan medeniyetler içinde dünya ve insanlığa etkileri bakımından İslâm ve Batı medeniyeti ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Her iki medeniyetin de dayandığı temel değerleri ile o değerler üzerine inşa ettiği bir tarzı siyaseti ve bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Değerlerin beslediği medeniyet ve medeniyetin ortaya koyduğu siyasetin fert ve cemiyet üzerindeki etkilerini analiz edebilmek için bu değerlerin mukayeseli olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışma İslâm medeniyeti ile Batı medeniyetinin dayandığı değerleri ve ortaya koyduğu siyaseti mukayeseli olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.


İslâm Medeniyeti, Batı Medeniyeti, Medeniyetler Çatışması
  • AĞAOĞLU, Ahmet (2013), Üç Medeniyet, 3. Baskı, Doğu Kitabevi, İstanbul.AKYOL, Edip (2006), İslâm Medeniyetinin Batı’ya Etkileri İle İlgili Bazı Değerlendirmeler, İstem, Yıl:4, Sayı:7, ss. 117–134.BARTHOLD, Vasilij V. (1963), İslâm Medeniyeti Tarihi, Ter: M. Fuad Köprülü, 2. Basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.BOLTS, William (1772), Considerations on India Affairs, Printed for J. Almon, London. Digital Library of India Item 2015.195631.BP (2011), “Statistical Review of World Energy June”, 2011bp.com/statisticalreview, (12.01.2018).BUEHLER, Arthur F. (2014), İslâmofobi: Batı’nın “Karanlık Tarafı”nın Bir Yansıması, Çev: Mehmet Atalay, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1, ss, 123-140. Islamophobia: A Projection of the West’s ‘Dark Side,’ Islam and Civilisational Renewal, 24, (2011), ss. 639-653.DARWIN, Francis (1887), The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, New York: D. Appleton and Company. pp. 285-286. http://www.biodiversitylibrary.org/item/123700#page/3/mode/1up. Erişim: 08.01.2018.DAVUTOĞLU, Ahmet (2002), Stratejik Derinlik, 10. Basım. Küre Yayınları, İstanbul.DAVUTOĞLU, Ahmet (2012), Küresel Bunalım, 11 Eylül Konuşmaları, 32. Basım, Küre Yayınları, İstanbul.DELİBAŞ, Kayhan (2004), İslâmî Fundamentalizmden İslâm Fobisine: Batı Dünyasında Gelişmekte Olan İslâmophobia Yeni Bir Eşitsizlik Kaynağı Olarak Görülebilir mi? Bilgi Dergisi, Cilt: 6, Sayı:2, www.bilgidergi.com/uploads/2004Delibas, Erişim: 01.07.2018.DURALI, Ş. Teoman. (2010), Çağdaş Küresel Medeniyet, 4. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul.DURANT, Will (2004), İslâm Medeniyeti, Çev. Orhan Bahaeddin, Tercüman 1001 Temel Eser, No: 29, İstanbul.GARAUDY, Roger (2011), Medeniyetler Diyaloğu, Çev. Cemal Aydın, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul.GUENON, Rene (1979), Modern Dünyanın Bunalımı, Çev. Nabi Avcı, Yeryüzü Yayınları, İstanbul.GÖRGÜN, Tahsin (2003), Medeniyet, İslâm Ansiklopedisi, cilt: 28, ss. 298-301.İBN HALDUN, Ebu Zeyd Abdurrahman (1983), Mukaddime, Hazırlayan: S. Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul.KALIN, İbrahim (2013), İslâm ve Batı, 4. Basım, İsam Yayınları, Ankara.KALIN, İbrahim (2010), Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen Fikri: Medeniyet Kavramına Giriş, Dîvan, Disiplinler arası Çalışmalar Dergisi, cilt; 15 sayı, 29/2, ss. 1-61.KUTLUER, İlhan (2003), Medeniyet, İslâm Ansiklopedisi, cilt: 28, ss. 296-297.LAMOTHE, Dan (2013), “Congress Moves to Spike China's Missile Deal with Turkey”, foreignpolicy, http://complex.foreignpolicy.com/posts/2013/12/09/ Erişim: 20.01.2018.MERİÇ, Cemil (1979), Umrandan Uygarlığa, Ötüken Yayınları, İstanbul.NEDVİ, Ebu’l Hasan (1976), Din ve Medeniyet Üzerine, Çev. E. Harman, Kaynak Yayınları, İzmir.NURSİ, Said (1976), Sünuhat, Tuluât, İşârât, Gaye Matbaası, Ankara.ÖZER, Ahmet (2007), 11 Eylül, Bölünen Dünya, Huntington ve Çatışma, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 2. ss.12-26. SEZGİN, Fuad (2008), İslâm’da Bilim Ve Teknik, 1. Cilt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları.SÜRMELİ, Serpil (2010), Malta Sürgünlerinin Yurda Dönüşü/To Return Of Malta Exiles To Homeland. Atatürk Dergisi, 3 (4), Retrieved from http://dergipark.gov.tr/atauniad/issue/2360/30260, Erişim: 12.02.2018.TOFFLER, Alvin (1981), Üçüncü Dalga, Çev. Ali Seden, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.TOYNBEE, Arnold J. (1948), Medeniyetlerin Çarpışması, Çev. Hamid Uzgören, 3/1-2, ss. 247-254.TOYNBEE, Arnold J. (1980), Medeniyet Yargılanıyor, Çev. U. Uyan, Yeryüzü Yayınları No: 7, İstanbul.ÜLKEN, Hilmi Z. (1969), Sosyoloji Sözlüğü, Milli Eğitim Yayınları, İstanbul.http://en.mercopress.com/2011/07/28/eu-population, Erişim: 12.02.2018.http://morgabriel.org/tarihce.html. Erişim: 20.02.2018.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-5936-7021
Author: Mahmut BOZAN (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 4, 2018
Acceptance Date : August 7, 2018
Publication Date : July 1, 2018

APA Bozan, M . (2018). İki Tarzı Medeniyet Ve İki Tarzı Siyaset . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (17) , 63-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/38805/412436