Year 2018, Volume 9 , Issue 17, Pages 83 - 90 2018-07-01

Kentlerde toplumsal paylaşımların en çok yaşandığı kentin aynası ve kalbi durumunda olan kent tasarım etkilerinin ve kent yaşam kalitesinin ölçülebildiği kamusal alanlar kent imajının en büyük göstergesidir. Toplumların ortak alanı olan kamusal alanlar, insanların fiziksel, algısal ve sosyal ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerdir. Bu alanlarda, insanlarla çevre arasında fiziksel ve algısal etkileşimler olur. Bu etkileşim sonucunda, kamusal alanların karakteristik özellikleri ortaya çıkar. Kamusal alanların karakteristik özellikleri ise kent kimliğini ve kültürünü yansıtır. Kamusal alanların kalitesi insanın yaşam kalitesine etki eder ve bu alanların tasarımıyla arasında yakın bir ilişki vardır. Bu çalışmada, kentlerde kamusal alanların tasarımı ve önemi irdelenmiştir.

Kamusal alan, Kamusal mekan, Tasarım
  • ARENDT, H. (1970). The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago, Londra. 345 p.BODUROĞLU, Ş. (2001). Kentsel Dış Mekânların Aydınlatılmasının Kentsel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.ÇELİKYAY, H.S. (2017). Kamusal Alanların Mekânsal Organizasyonu, Editör: ÇELİKYAY, H.S., Kent İmgelerinin Kamusal Alanı Tariflemedeki Rolü, Bartın Üniversitesi Yayınları No:30, Fen Bilimleri Enstititüsü Yay. No:1, s.21.GÜLEN, M. (2006). Stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde kentsel projeler-kamusal alan ilişkisi: Büyükdere aksı- Levent plazalar alanı örneği, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.KANDEMIR R.V. (2010). Kamusal Alan İçerisinde Mahalle Parkları ve bir Mahalle Parkı Tasarım Rehberi Düşüncesi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.ÖMÜRIŞ, E., (2007). Bir kamusal alan örneği olarak Konak Meydanı’nın mekân kullanımı açısından incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.ÖZBEK, M., (2000). Risk Toplumu Olgusu - Deprem Riski Etkisi Altındaki Yerleşimlerde Kentsel Açık Alanların Bir Yöntem Olarak İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.ÖZBEK,, M. (2004). Kamusal Alan, Hil Yayın, İstanbul.ÖZDIRLIK, B. (2000). Kentsel Açık Alan Mekânlar Ve Sistemler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.TATLIDIL, E. (2009). Kent ve Kent Kimliği: İzmir Örneği, Akademik Bakış, 9 (1), 319-336.URL-1 (2017).http://www.arkitera.com/yp408-davutpasa-ana-giris-kapisi-ve-yakin-cevresi-mimari-projeyarismasi.html?year=2017&aID=2753, 20 Haziran 2017
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Atakan Süha KARAYILMAZLAR
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hatice Selma ÇELİKYAY
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 10, 2018
Acceptance Date : August 10, 2018
Publication Date : July 1, 2018

APA Karayılmazlar, A , Çeli̇kyay, H . (2018). Kentlerde Kamusal Alanların Tasarımı ve Önemi . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (17) , 83-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/38805/452797