Journal of Bahri Dagdas Crop Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-3205 | e-ISSN 2687-3753 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdbad


This journal is a peer-reviewed (at last two reviewers per an article) scientific journal published in every 6 months by Directorate of Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute. Articles submitted to the journal are not retroceded whether published or not.  Any responsibility for the article are those of the author.

Contact Addresses:

http://dergipark.org.tr/bdbad

https://arastirma.tarim.gov.tr/bahridagdas/Menu/50/Dergilerimiz

Journal of Bahri Dagdas Crop Research

ISSN 2148-3205 | e-ISSN 2687-3753 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdbad
Cover Image


This journal is a peer-reviewed (at last two reviewers per an article) scientific journal published in every 6 months by Directorate of Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute. Articles submitted to the journal are not retroceded whether published or not.  Any responsibility for the article are those of the author.

Contact Addresses:

http://dergipark.org.tr/bdbad

https://arastirma.tarim.gov.tr/bahridagdas/Menu/50/Dergilerimiz

Volume 9 - Issue 2 - Dec 24, 2020
 1. Konya Koşullarında Buğday Genotiplerinde Yatmanın Verim ve Kaliteye Etkisi
  Pages 113 - 121
  Fatih DEMİR, Ali TOPAL
 2. Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarında Kışlık ve Yazlık Ekimlerin Morfolojik ve Fenolojik Özellikler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 122 - 133
  Telat YILDIRIM, Enes YAKIŞIR, Cevat ESER, Musa TÜRKÖZ, Sait ÇERİ, Emel ÖZER, İ̇brahim KARA, Meltem YAŞAR, Şahismail CERİT
 3. Doğu Karadeniz Bölgesi Karasal İklim ve Kuru Tarım Koşullarında Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Unsurları Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 134 - 146
  Abdulveli SİRAT, Bilge BAHAR, Necmiye BAHAR
 4. Orta Anadolu Koşullarında Şeker Mısır Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi ile Bazı Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 147 - 157
  Cevat ESER, Süleyman SOYLU
 5. Mısır Bitkisinde Farklı Fenolojik Dönemlerde Yaprak ve Tepe Püskülü Koparma Uygulamalarının Tane Verimi ve Koçan Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 158 - 165
  İ̇rem YETİŞTİ, Süleyman SOYLU
 6. Farklı Sıra Arası ve Bitki Sıklığı Uygulamalarının ‘Aziziye-94’ Nohut Çeşidinde Bitki Gelişimi ve Verime Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 166 - 177
  Mustafa ÖLMEZ, Murat ERMAN, Zeki ERDEN, Erdoğan ÇÖÇEN
 7. Yaygın Olarak Tarımı Yapılan Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Tuzluluğun Fide Gelişimi Üzerine Etkisi
  Pages 178 - 188
  Süveyla YILMAZ, Mustafa ÖNDER
 8. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Soya Fasulyesi (Glycine Max (L.) Merrill) Çeşitlerinde Kalite Özelliklerine Etkisi
  Pages 189 - 196
  Mehmet BARIŞ, Murat TUNÇTÜRK, Tahsin SÖĞÜT
 9. Ak Acıbakla (Lupinus albus L.) Genotiplerinde Bitki Gelişim Düzenleyicilerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri
  Pages 197 - 211
  Ali BALCIOĞLU, Adnan ORAK
 10. Tekirdağ Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Çeşitlerinin Tane Verimine Etkisi
  Pages 212 - 219
  Hazım Serkan TENİKECİER
 11. Farklı Dozlarda Uygulanan Amonyum Sülfat Gübresinin Yüksek Otlak Ayrığı [Agropyron elongatum (Host) P. Beauv.]’nın Verim, Verim Unsurları ve Protein Oranı Üzerine Etkisi
  Pages 220 - 228
  Ramazan ACAR, Nur KOÇ KOYUN, Okan ERBAŞ, Necati ŞİMŞEKLİ, Mustafa BAĞCI, Fikret AKINERDEM
 12. Canavar Otunun (Orobanche gracilis Sm.) Kekik Bitkisi ve Verimine Etkisi
  Pages 229 - 236
  Yıldız SOKAT
 13. Depolanan Lale, Sümbül ve Nergis Soğanlarında Penicillium spp. Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
  Pages 237 - 248
  Özden SALMAN, Nuh BOYRAZ
 14. Soğanlı Süs Bitkilerinde Penicillium Soğan Çürüklüğü (Penicillium corymbiferum) Hastalığına Karşı Bazı Fungisitlerin in vitro Etkililiğinin Belirlenmesi
  Pages 249 - 255
  Özden SALMAN, Nuh BOYRAZ
 15. Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Kayısı Meyve Özellikleri ve Verimi Üzerine Etkileri
  Pages 256 - 267
  Sezai ŞAHİN, Ali AYBEK
 16. Midyat/Mardin İlçesinde Yöresel Üzüm Çeşitlerini Değerlendirilme Şekilleri
  Pages 268 - 279
  Mehmet Settar ÜNAL, Cuma UÇAŞ, Hasan SEZGİN
 17. Mini İnsansız Hava Aracının Tahıl Islah Parsellerinde Verim Tahmininde Kullanılabilirliği
  Pages 280 - 294
  Mesut UYANER, Muhammet KARAŞAHİN, Mesut BİLİCİ, İ̇lker TOPAL, Enes YAKIŞIR, Ramazan KELEŞ
 18. Çevresel Stres Koşullarına Maruz Kalan Bitkilerde Fotosentez ve Fitohormon Seviyelerindeki Değişiklikler
  Pages 295 - 311
  İ̇lkay YAVAŞ, Emre İLKER
 19. Geleneksel Otlu Peynirde Kullanılan Allium Türleri
  Pages 312 - 326
  Ezelhan ŞELEM, Lütfi NOHUTÇU, Rüveyde TUNÇTÜRK, Murat TUNÇTÜRK
 20. Elma Ağaçları ve Çinko
  Pages 327 - 335
  Kadir UÇGUN