Journal of Bahri Dagdas Crop Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-3205 | e-ISSN 2687-3753 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdbad


This journal is a peer-reviewed (at last two reviewers per an article) scientific journal published in every 6 months by Directorate of Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute. Articles submitted to the journal are not retroceded whether published or not.  Any responsibility for the article are those of the author.

Contact Addresses:

http://dergipark.org.tr/bdbad

https://arastirma.tarim.gov.tr/bahridagdas/Menu/50/Dergilerimiz

Journal of Bahri Dagdas Crop Research

ISSN 2148-3205 | e-ISSN 2687-3753 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdbad
Cover Image


This journal is a peer-reviewed (at last two reviewers per an article) scientific journal published in every 6 months by Directorate of Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute. Articles submitted to the journal are not retroceded whether published or not.  Any responsibility for the article are those of the author.

Contact Addresses:

http://dergipark.org.tr/bdbad

https://arastirma.tarim.gov.tr/bahridagdas/Menu/50/Dergilerimiz

Volume 9 - Issue 1 - Jun 16, 2020
 1. Sulu Koşullarda Yetiştirilen Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 1 - 10
  Seydi AYDOĞAN , Mehmet ŞAHİN , Aysun GÖÇMEN AKÇACIK , Berat DEMİR , Sümeyra HAMZAOĞLU , Musa TÜRKÖZ
 2. Mısır Bitkisinde (Zea Mays L.) Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Su Stresi Uygulamalarının Tane Verimi, Sulama Suyu Kullanım Etkinliği ve Maliyet Üzerine Etkileri
  Pages 11 - 20
  Erdal GÖNÜLAL , Süleyman SOYLU
 3. Bazı Kışlık Aspir Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri
  Pages 21 - 28
  Şükran ASLANTAŞ , Fikret AKINERDEM
 4. Kekik Üretim Alanlarında Görülen Bazı Zararlı Yabancı Ot Türleri
  Pages 29 - 49
  Yıldız SOKAT
 5. Bazı Karpuz (Citrullus lanatus) Genotiplerinde Gözlemlenen Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerdeki Varyasyonlar
  Pages 43 - 50
  Mehmet TOKAT , Ramazan ACAR , Abdullah ÖZKÖSE
 6. Farklı Ekim Zamanı ve Fosfor Dozlarının Yabani Hardal (Brassica: Sinapis arvensis L.)’ın Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
  Pages 51 - 61
  Fuat DENİZ , Rüveyde TUNÇTÜRK
 7. Malatya Ekolojisinde ‘0900 Ziraat’ Kiraz Çeşidinin Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerine Bal Arısı ve Diğer Böceklerin Etkisi
  Pages 62 - 71
  Erdoğan ÇÖÇEN , Tahir MACİT , Ebru TOPRAK ÖZCAN , Salih ATAY , Talip YİĞİT , Yusuf BAYINDIR
 8. Kayısı Bahçelerinde Uygulanan Değişik Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağın Penetrasyon Direnci ve Hacim Ağırlığı Üzerine Etkileri
  Pages 72 - 88
  Sezai ŞAHİN , Ali AYBEK
 9. Tahılların Depolanmasında Genel Prensipler ve Çeltiğin Depolanması
  Pages 102 - 112
  Ade SUMIAHADI , Mevlüt MÜLAYİM , Ramazan ACAR
 10. Fonksiyonel Bir Gıda: Lüpen (Termiye)
  Pages 89 - 101
  Mustafa YORGANCILAR , Duygu BAŞARI , Emine ATALAY , Münüre TANUR ERKOYUNCU