ISSN: 2148-3205
e-ISSN: 2687-3753
Founded: 2014
Period: Biannually
Publisher: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Cover Image
       

This journal is a peer-reviewed (at last two reviewers per an article) scientific journal published in every 6 months by Directorate of Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute. Articles submitted to the journal are not retroceded whether published or not.  Any responsibility for the article are those of the author.

Contact Addresses:

http://dergipark.org.tr/bdbad

https://arastirma.tarim.gov.tr/bahridagdas/Menu/50/Dergilerimiz

2021 - Volume: 10 Issue: 1

Research Article

3. Tritikale Islah Materyalinin Bazı Kalite Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

Research Article

4. Mısırda Verim ve Verim Unsurları Yönüyle Genotip X Çevre İnteraksiyonunun Belirlenmesi

Research Article

5. The Feed Values of Three Forage Kochia Phenotypes at Different Growth Periods

Research Article

6. Soğancı Kayısı Çeşidinde Meyve Gelişimi Sırasındaki Fiziksel, Kimyasal ve Renk Değişimlerinin Belirlenmesi

Research Article

7. Nusaybin/Mardin Yöresi Bağcılığına Bir Bakış: Yöresel Çeşitlerin Değerlendirilmesi

Research Article

10. Kekik Hasadı Sırasında Yabancı Otların Ürüne Karışma Durumu