BibTex RIS Cite

Küresel İklim Değişikliğinin Ekoloji Üzerine Etkileri

Year 2015, Volume: 4 Issue: 2, 50 - 54, 10.04.2016

Abstract

İklim özellikleri insan faaliyetleri ve küresel ekoloji, içinde bulunan ekosistemi sınırlayıcı etkilere sahiptir. İklim değişikliği, kuraklık, sel şiddeti ve sıklığındaki değişiklikler; su kaynağı; hava, toprak ve su kalitesi; Ekosistem sağlığı; insan sağlığı; kaynak kullanımı ve ekonomi üzerinde etkilere sahiptir. İklim değişikliği birden faklı yol aracılığıyla etki edebilir; küresel ekosistem üzerinde etkileşimleri ve farklı yollarla etkileri olabilir. Ekosistem ortamında, arazi kullanımı değişikliği, kirlilik, ötrofikasyon, egzotik türlerin istilası ve asit yağış dâhil olmak üzere zaten ekosistemin değişimine sayısız stres nedeni vardır. İklim değişikliği, diğer ekosistem stres ile uyum içinde hareket eden başka bir değişim ajanı olarak kabul edilmelidir. Dünyada birçok ekosistemde, flora ve fauna içinde birçok türün zaten stres altında olduğu, küresel ısınma ve ekolojik çevre değişikliği ile etkilendiğini, ve flora ve fauna üyelerinin bazıları ekolojik strese karşı savunmayı kaybettiği bilinmektedir. Türlerin sayısı azalmakta ve yaşam şartları üzerine önemli etkisi olmaktadır. Bu makalede, farklı ekolojik sistemler üzerine küresel değişimin etkileri insan faktörü, doğal yaşam, küresel ısınma ve sosyo-ekonomik faktörler de dikkate alınarak incelenmiştir

References

 • Curtis, S., Adler R. F., Huffman G. J., Gu, G., Bolvin, D. T., Nelkin, E. J. (2006). Comments on “El Niño: Catastrophe of opportunity. J. Climate, 19, 6439–6442.
 • Barnett, T. P., Adam, J. C, Lettenmaier, D. P. (2005).Potential impacts of a warming climate on water availability in snow-dominated regions.Nature438:303–309.
 • Dursun, S, (2014a). Particle matter pollution in the atmosphere of Jeddah city centre and around. International Environmental Science Symposium of Van (IESSV) 2014, Turkiye, June 4-7, 2014, pp:46.
 • Dursun, S, (2014b). Respireable pm levels in the ambient atmosphere of Jeddah city and around International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES), Vol. 4 (4): 513-520 (2014)
 • Romieu, I., Meneses, F., Ruiz, S., Huerta, J., Sienra, J. J., White, M. (1997). Effects of intermittent ozone exposure on peak expiratory flow and respiratory symptoms among asthmatic children in Mexico City.Arch Environ Health.;52(2):368–376.
 • Ozturk, Z. C., Kunt, F., Dursun, S. (2015). Application of artificial neural network in environmental engineering problems. 5th International Conference of Ecosystems ICE2015, Tirana, Albania, June 06, 2015, pp:368-375.
 • URL-1 “Ecological Impacts of Climate Change”National Academy of Sciences, retrieval date: 08/05/2015, web http://oceanservice.noaa.gov/education/pd/climate/teachingclimate/ecological_impacts_of_climate_chang e.pdf page:
 • URL-2 “Climate Change 2001: Synthesis Report” retrieval date: 08/05/2015, web page: http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/vol4/index.php?idp=18#figspm1-1
 • URL-3 “GuidanceforEcologyIncludingGreenhouseGasEmissionsinSEPAReviews” retrieval date: 08/05/2015, web page: http://www.ecy.wa.gov/climatechange/docs/sepa/20110603_SEPA_GHGinternalguidance.pdf URL-4 “Climate Change” retrieval date: 08/05/2015, web page: http://www.polarbearsinternational.org/about-polar-bears/climate-change
 • Zemp, E., Elsasser, S., Schindler, C., Kunzli, N., Perruchoud, A., Domenighetti, G. (1999).Long-term ambient air pollution and respiratory symptoms in adults (SAPALDIA study).Am J RespirCrit Care Med;159, 1257–66.

The Effects of Global Climate Change on Ecology

Year 2015, Volume: 4 Issue: 2, 50 - 54, 10.04.2016

Abstract

Climate fundamental provides limiting opportunities of human activities and ecosystem functioning within global ecology. Climate change could effect on alterations in the frequency and severity of droughts and floods; water supply; air, soil, and water quality; ecosystem health; human health; and resource use and the economy. Climate change may act through multiple pathways; interactions in and impacts on the global ecosystem can be different pathways. Within ecosystem environment, there are already numerous stressors that cause ecosystem change including land use change, pollution, eutrophication, invasion of exotic species, and acid precipitation. Climate changing should be considered as another agent of change acting in concert with other ecosystem stress. All over the world in many ecosystems, flora and fauna were affected with global warming and change of ecological environment change that many species in flora and fauna were under stress and some of them were lost the defense of ecological stress. Reduction of species number was also important effect on habitat. In this paper, effects of global change on different ecological systems were written

References

 • Curtis, S., Adler R. F., Huffman G. J., Gu, G., Bolvin, D. T., Nelkin, E. J. (2006). Comments on “El Niño: Catastrophe of opportunity. J. Climate, 19, 6439–6442.
 • Barnett, T. P., Adam, J. C, Lettenmaier, D. P. (2005).Potential impacts of a warming climate on water availability in snow-dominated regions.Nature438:303–309.
 • Dursun, S, (2014a). Particle matter pollution in the atmosphere of Jeddah city centre and around. International Environmental Science Symposium of Van (IESSV) 2014, Turkiye, June 4-7, 2014, pp:46.
 • Dursun, S, (2014b). Respireable pm levels in the ambient atmosphere of Jeddah city and around International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES), Vol. 4 (4): 513-520 (2014)
 • Romieu, I., Meneses, F., Ruiz, S., Huerta, J., Sienra, J. J., White, M. (1997). Effects of intermittent ozone exposure on peak expiratory flow and respiratory symptoms among asthmatic children in Mexico City.Arch Environ Health.;52(2):368–376.
 • Ozturk, Z. C., Kunt, F., Dursun, S. (2015). Application of artificial neural network in environmental engineering problems. 5th International Conference of Ecosystems ICE2015, Tirana, Albania, June 06, 2015, pp:368-375.
 • URL-1 “Ecological Impacts of Climate Change”National Academy of Sciences, retrieval date: 08/05/2015, web http://oceanservice.noaa.gov/education/pd/climate/teachingclimate/ecological_impacts_of_climate_chang e.pdf page:
 • URL-2 “Climate Change 2001: Synthesis Report” retrieval date: 08/05/2015, web page: http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/vol4/index.php?idp=18#figspm1-1
 • URL-3 “GuidanceforEcologyIncludingGreenhouseGasEmissionsinSEPAReviews” retrieval date: 08/05/2015, web page: http://www.ecy.wa.gov/climatechange/docs/sepa/20110603_SEPA_GHGinternalguidance.pdf URL-4 “Climate Change” retrieval date: 08/05/2015, web page: http://www.polarbearsinternational.org/about-polar-bears/climate-change
 • Zemp, E., Elsasser, S., Schindler, C., Kunzli, N., Perruchoud, A., Domenighetti, G. (1999).Long-term ambient air pollution and respiratory symptoms in adults (SAPALDIA study).Am J RespirCrit Care Med;159, 1257–66.

Details

Other ID JA83GK26TD
Journal Section Review
Authors

Sukru DURSUN This is me

Fatma KUNT This is me

Zeynep Cansu OZTURK This is me

Blerina VRENOZI This is me

Publication Date April 10, 2016
Published in Issue Year 2015 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA DURSUN, S., KUNT, F., OZTURK, Z. C., VRENOZI, B. (2016). Küresel İklim Değişikliğinin Ekoloji Üzerine Etkileri. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 4(2), 50-54.