Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-3205 | e-ISSN 2687-3753 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdbad


Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel dergidir. Dergiye gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

İletişim Adresleri:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

tagem_journals.png

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi

ISSN 2148-3205 | e-ISSN 2687-3753 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdbad
Kapak Resmi


Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel dergidir. Dergiye gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

İletişim Adresleri:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

tagem_journals.png

Cilt 9 - Sayı 2 - 24 Ara 2020
 1. Konya Koşullarında Buğday Genotiplerinde Yatmanın Verim ve Kaliteye Etkisi
  Sayfalar 113 - 121
  Fatih DEMİR, Ali TOPAL
 2. Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarında Kışlık ve Yazlık Ekimlerin Morfolojik ve Fenolojik Özellikler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 122 - 133
  Telat YILDIRIM, Enes YAKIŞIR, Cevat ESER, Musa TÜRKÖZ, Sait ÇERİ, Emel ÖZER, İbrahim KARA, Meltem YAŞAR, Şahismail CERİT
 3. Doğu Karadeniz Bölgesi Karasal İklim ve Kuru Tarım Koşullarında Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Unsurları Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 134 - 146
  Abdulveli SİRAT, Bilge BAHAR, Necmiye BAHAR
 4. Orta Anadolu Koşullarında Şeker Mısır Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi ile Bazı Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 147 - 157
  Cevat ESER, Süleyman SOYLU
 5. Mısır Bitkisinde Farklı Fenolojik Dönemlerde Yaprak ve Tepe Püskülü Koparma Uygulamalarının Tane Verimi ve Koçan Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 158 - 165
  İrem YETİŞTİ, Süleyman SOYLU
 6. Farklı Sıra Arası ve Bitki Sıklığı Uygulamalarının ‘Aziziye-94’ Nohut Çeşidinde Bitki Gelişimi ve Verime Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 166 - 177
  Mustafa ÖLMEZ, Murat ERMAN, Zeki ERDEN, Erdoğan ÇÖÇEN
 7. Yaygın Olarak Tarımı Yapılan Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Tuzluluğun Fide Gelişimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 178 - 188
  Süveyla YILMAZ, Mustafa ÖNDER
 8. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Soya Fasulyesi (Glycine Max (L.) Merrill) Çeşitlerinde Kalite Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 189 - 196
  Mehmet BARIŞ, Murat TUNÇTÜRK, Tahsin SÖĞÜT
 9. Ak Acıbakla (Lupinus albus L.) Genotiplerinde Bitki Gelişim Düzenleyicilerinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri
  Sayfalar 197 - 211
  Ali BALCIOĞLU, Adnan ORAK
 10. Tekirdağ Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Çeşitlerinin Tane Verimine Etkisi
  Sayfalar 212 - 219
  Hazım Serkan TENİKECİER
 11. Farklı Dozlarda Uygulanan Amonyum Sülfat Gübresinin Yüksek Otlak Ayrığı [Agropyron elongatum (Host) P. Beauv.]’nın Verim, Verim Unsurları ve Protein Oranı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 220 - 228
  Ramazan ACAR, Nur KOÇ KOYUN, Okan ERBAŞ, Necati ŞİMŞEKLİ, Mustafa BAĞCI, Fikret AKINERDEM
 12. Canavar Otunun (Orobanche gracilis Sm.) Kekik Bitkisi ve Verimine Etkisi
  Sayfalar 229 - 236
  Yıldız SOKAT
 13. Depolanan Lale, Sümbül ve Nergis Soğanlarında Penicillium spp. Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 237 - 248
  Özden SALMAN, Nuh BOYRAZ
 14. Soğanlı Süs Bitkilerinde Penicillium Soğan Çürüklüğü (Penicillium corymbiferum) Hastalığına Karşı Bazı Fungisitlerin in vitro Etkililiğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 249 - 255
  Özden SALMAN, Nuh BOYRAZ
 15. Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Kayısı Meyve Özellikleri ve Verimi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 256 - 267
  Sezai ŞAHİN, Ali AYBEK
 16. Midyat/Mardin İlçesinde Yöresel Üzüm Çeşitlerini Değerlendirilme Şekilleri
  Sayfalar 268 - 279
  Mehmet Settar ÜNAL, Cuma UÇAŞ, Hasan SEZGİN
 17. Mini İnsansız Hava Aracının Tahıl Islah Parsellerinde Verim Tahmininde Kullanılabilirliği
  Sayfalar 280 - 294
  Mesut UYANER, Muhammet KARAŞAHİN, Mesut BİLİCİ, İlker TOPAL, Enes YAKIŞIR, Ramazan KELEŞ
 18. Çevresel Stres Koşullarına Maruz Kalan Bitkilerde Fotosentez ve Fitohormon Seviyelerindeki Değişiklikler
  Sayfalar 295 - 311
  İlkay YAVAŞ, Emre İLKER
 19. Geleneksel Otlu Peynirde Kullanılan Allium Türleri
  Sayfalar 312 - 326
  Ezelhan ŞELEM, Lütfi NOHUTÇU, Rüveyde TUNÇTÜRK, Murat TUNÇTÜRK
 20. Elma Ağaçları ve Çinko
  Sayfalar 327 - 335
  Kadir UÇGUN