Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-3205 | e-ISSN 2687-3753 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdbad


Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan hakemli bilimsel dergidir. Dergiye gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

İletişim Adresleri:

http://dergipark.org.tr/bdbad


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

tagem_journals.png

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi

ISSN 2148-3205 | e-ISSN 2687-3753 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdbad
Kapak Resmi


Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan hakemli bilimsel dergidir. Dergiye gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

İletişim Adresleri:

http://dergipark.org.tr/bdbad


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

tagem_journals.png

Cilt 8 - Sayı 2 - 10 Ara 2019
 1. Kuru ve Sulu Şartlarda Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Farklı Reolojik Analiz Cihazları ile Kalite ve Teknolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 216 - 231
  Mehmet ŞAHİN , Aysun GÖÇMEN AKÇACIK , Seydi AYDOĞAN , Berat DEMİR , Sümeyra HAMZAOĞLU , Çiğdem MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ , Sadi GÜR , Enes YAKIŞIR
 2. Orta Anadolu Bölgesi Sulu Şartları İçin Geliştirilmiş Bazı Ekmeklik Buğday Hatlarının Verim ve Kalite Performanslarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 232 - 238
  Süleyman Yavuz İLGÜN , Süleyman SOYLU
 3. Ekmeklik Buğday Tohumlarının Farklı Olum Dönemlerinde Hasat Edilmesinin Bitki Çıkışı, Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi
  Sayfalar 239 - 248
  Kadriye ARAÇ , Ali TOPAL
 4. Farklı Kademedeki Mısır (Zea mays indendata Strut.) Islah Materyallerinin Yoklama Melezi Yoluyla Kombinasyon Yeteneği Etkileri ve Heterosisin Belirlenmesi
  Sayfalar 249 - 260
  Ayhan AYDOĞDU , Bayram SADE , Süleyman SOYLU
 5. Ülkemiz Ana Ürün Koşulları İçin Geliştirilen Mısır Hat ve Melezlerinde Verim ve Verim Unsurları İçin Melez Gücünün ve Kombinasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 261 - 272
  Mustafa UYSAL , Süleyman SOYLU
 6. Farklı Ekim Yataklarına İkinci Ürün Olarak Ekilen Silajlık Sorgum ve Mısırın Verim ve Verim Unsurları
  Sayfalar 273 - 278
  Eyüp Raşit SÜER , Ramazan Acar
 7. Konya İli Çumra Yöresinde Şekerpancarında Görülen Fungal Hastalıklar Üzerine Genel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 279 - 288
  Arif SARI , Nuh BOYRAZ
 8. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 289 - 298
  Ali GÜL , Rahim ADA
 9. İkinci Ürün İçin Uygun Olan Yem Bezelyesi Hatlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 299 - 305
  Burcu ÖZDEMİR , Ahmet TAMKOÇ
 10. Bazı Bitkisel Özellikleri Belirlenen Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Genotiplerinde Farklı Sıcaklıkların Çimlenme Üzerine Etkileri
  Sayfalar 306 - 314
  Nurdan GÖKÇE , Mehmet Ali AVCI
 11. Sonbahar ve İlkbaharda Yapraktan Bor Uygulamasının Elma Ağaçlarında Etkileri
  Sayfalar 315 - 321
  Salih ÇİLEKAR , Ahmet EŞİTKEN
 12. Aksaray İli Buğday ve Arpa Ekim Alanlarındaki Fungal Hastalıkların Son Yıllardaki Görünümü Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 322 - 335
  Döndü EĞİLMEZ , Nuh BOYRAZ