Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-3205 | e-ISSN 2687-3753 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdbad


Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan hakemli bilimsel dergidir. Dergiye gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

İletişim Adresleri:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

tagem_journals.png

Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi

ISSN 2148-3205 | e-ISSN 2687-3753 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.org.tr/bdbad
Kapak Resmi


Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan hakemli bilimsel dergidir. Dergiye gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

İletişim Adresleri:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

tagem_journals.png

Cilt 9 - Sayı 1 - 16 Haz 2020
 1. Sulu Koşullarda Yetiştirilen Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 10
  Seydi AYDOĞAN , Mehmet ŞAHİN , Aysun GÖÇMEN AKÇACIK , Berat DEMİR , Sümeyra HAMZAOĞLU , Musa TÜRKÖZ
 2. Mısır Bitkisinde (Zea Mays L.) Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Su Stresi Uygulamalarının Tane Verimi, Sulama Suyu Kullanım Etkinliği ve Maliyet Üzerine Etkileri
  Sayfalar 11 - 20
  Erdal GÖNÜLAL , Süleyman SOYLU
 3. Bazı Kışlık Aspir Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkileri
  Sayfalar 21 - 28
  Şükran ASLANTAŞ , Fikret AKINERDEM
 4. Kekik Üretim Alanlarında Görülen Bazı Zararlı Yabancı Ot Türleri
  Sayfalar 29 - 49
  Yıldız SOKAT
 5. Bazı Karpuz (Citrullus lanatus) Genotiplerinde Gözlemlenen Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerdeki Varyasyonlar
  Sayfalar 43 - 50
  Mehmet TOKAT , Ramazan ACAR , Abdullah ÖZKÖSE
 6. Farklı Ekim Zamanı ve Fosfor Dozlarının Yabani Hardal (Brassica: Sinapis arvensis L.)’ın Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 51 - 61
  Fuat DENİZ , Rüveyde TUNÇTÜRK
 7. Malatya Ekolojisinde ‘0900 Ziraat’ Kiraz Çeşidinin Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerine Bal Arısı ve Diğer Böceklerin Etkisi
  Sayfalar 62 - 71
  Erdoğan ÇÖÇEN , Tahir MACİT , Ebru TOPRAK ÖZCAN , Salih ATAY , Talip YİĞİT , Yusuf BAYINDIR
 8. Kayısı Bahçelerinde Uygulanan Değişik Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağın Penetrasyon Direnci ve Hacim Ağırlığı Üzerine Etkileri
  Sayfalar 72 - 88
  Sezai ŞAHİN , Ali AYBEK
 9. Tahılların Depolanmasında Genel Prensipler ve Çeltiğin Depolanması
  Sayfalar 102 - 112
  Ade SUMIAHADI , Mevlüt MÜLAYİM , Ramazan ACAR
 10. Fonksiyonel Bir Gıda: Lüpen (Termiye)
  Sayfalar 89 - 101
  Mustafa YORGANCILAR , Duygu BAŞARI , Emine ATALAY , Münüre TANUR ERKOYUNCU