ISSN: 2148-3205
e-ISSN: 2687-3753
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Kapak Resmi
       

Bu dergi Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından altı ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel dergidir. Dergiye gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

İletişim Adresleri:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bdbad


TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)'e bağlı Araştırma Enstitülerinin yayınladığı dergilere aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

tagem_journals.png

2022 - Cilt: 11 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Midyat/Mardin İlçesinde Tarımsal Faaliyetlerin SWOT Analizi