Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kekik Hasadı Sırasında Yabancı Otların Ürüne Karışma Durumu

Year 2021, Volume 10, Issue 1, 102 - 111, 27.06.2021

Abstract

Çalışmada; Denizli ve Manisa illeri kekik üretim alanlarında, hasat sırasında, yabancı otların biçilen kekik ürününe karışma durumu belirlenmiştir. 2013-2016 yıllarında yürütülen araştırmada; tesadüfü olarak seçilen arazilerden, hasat sırasında örnekler alınmıştır. Örneklerin üretim alanlarını temsil edecek şekilde, mümkün olduğunca farklı yörelerden olmasına özen gösterilmiştir. Alınan örneklerin yaş ağırlıkları alındıktan sonra içerisinde bulunan yabancı otlar ayrılmış, türleri belirlenmiş, ayrılan yabancı otlar ve kekik ayrı ayrı tartılarak ağırlık değerleri bulunmuştur. Bu verilerden, yabancı otların kekik ürününe karışma oranı (%) tespit edilmiştir. Söz konusu alanlardan hasat sırasında alınan 41 adet örnekte yapılan incelemelerde; yabancı otların kekik içerisine ortalama %0 ile 20 oranında karışabildiği belirlenmiştir. Ayrıca söz konusu örneklerde 16 familyaya ait 45 farklı yabancı ot türü saptanmıştır. Bu türler içerisinde en fazla Convolvulus arvensis L., Lactuca serriola L., Tragopogon dubius SCOP., Poa trivalis, Chondrilla juncea L., Sorghum halepense (L.) Pers. ve Cynodon dactylon L. türlerine rastlanmıştır.

References

 • Anonim, (2019). Kanserojen ve Zehirli Bitkiler. Martin Bauer Group, the nature network.
 • Anonim (2018a). Bitkisel Üretim İstatistikleri. http:www.tuik.gov.tr., Erişim Tarihi: 21. Kasım 2018.
 • Anonim (2018b). Kekik ihracatının başkenti 'Denizli'. https://www.memurlar.net/haber/839082/.
 • Anonim (2006). Kekik Yetiştiriciliği, Çiftçi Broşürü, Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü yayınları.
 • Bağdat, R. B. (2006). Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları, tıbbi adaçayı ve ülkemizde kekik adıyla bilinen türlerin yetiştirme teknikleri. Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 15(1-2), (19-28).
 • Bayram, E. (2003). Kekik Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yayım Bülteni: 42, 1-6.
 • Baytop, T. (1999). Türkiye’de bitkiler ile tedavi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Nobel Yayınları, İstanbul, 253-255.
 • Bora, T., Karaca, İ. (1970). Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:167, 8 s., Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova,
 • Davis, P. H (1965, 1966, 1967, 1970, 1975, 1978, 1982, 1984, 1985, 1988). Flora of Turkey. University of Edinburg, England.
 • Kucharski, W. A., Mordalski, R. (2005). Evaluation of the possibility of application of Goltix 700 SC during garden thyme (Thymus vulgaris L.) cultivation for raw material production. Journal Progress in Plant Protection, 45(2): 828-830.
 • Kwiatkowski, C. (2007). Weed ınfestation and yielding of garden thyme (Thymus vulgaris L.) in relation to protection method and forecrop. Journal, 47(3), 187-190.
 • Sokat, Y., Eroğlu, V. (2014). Denizli-Gözler areas with thyme weed species. Balkan Agricultural Congress, 8-11 Eylül 2014, Edirne, Türkiye.
 • Sokat, Y. (2016a). Denizli ve Manisa illerinde kekik (Origanum spp.) alanlarında görülen zararlı, hastalık ve yabancı otların belirlenmesi, önemli olanların mücadelesine yönelik araştırmalar. Sonuç Raporu, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova, İzmir.
 • Sokat, Y. (2016b). Denizli ili kekik (Origanum spp.) alanlarında bulunan yabancı ot türleri. 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Sözlü sunu, 4-6 Ekim 2016, Antalya.
 • Sokat, Y. (2017). İzmir ilinde, maydanoz, roka, dereotu ve tere üretim alanlarında bulunan yabancı otların belirlenmesi ve mücadelesine yönelik araştırmalar. Sonuç Raporu. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova, İzmir.
 • Sokat, Y. Eroğlu, V., (2018). Manisa ili kekik alanlarında bulunan yabancı ot türleri. Uluslararası Tarım Kongresi, 09-12.05.2018, Van, Türkiye.
 • Sokat, Y. (2020a). Denizli ve Manisa ili kekik (Origanum onites L.) alanlarında sorun olan yabancı ot türlerinin vegetasyon dönemindeki değişimi. Türkiye Herboloji Dergisi, 23(1), 34-43.
 • Sokat, Y. (2020b). Manisa ili kekik (Origanum onites L.) alanlarında görülen yabancı ot türleri, yoğunlukları, rastlanma sıklıkları. Derim Dergisi, 37(1), 51-56.
 • Sokat, Y. (2020c). Kekik üretim alanlarında görülen bazı zararlı yabancı ot türleri. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 9(1), 29-42.
 • Uluğ, E., Kadıoğlu, İ., Üremiş, İ. (1993). Türkiye’nin yabancı otları ve bazı özellikleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 78, Adana.

The Status of Weeds on Crop During Thyme Harvesting

Year 2021, Volume 10, Issue 1, 102 - 111, 27.06.2021

Abstract

In the study; During the harvest in the thyme fields of Denizli and Manisa provinces, the mixing of weeds with the cut thyme product was determined. In the research conducted in 2013-2016; Samples were taken from the fields selected randomly during the harvest. Care was taken to ensure that the samples were from different regions as much as possible to represent the production areas. After the wet weights of the samples were taken, the weeds are separated, their types were determined, and the weight values were found by weighing the eparated weeds and thyme separately. From these data, the mixing ratio (%) of weeds into the thyme product was determined. In the examinations made in 41 samples taken during the harvest from these areas; It has been determined that weeds can mix into the thyme with an average of 0 to 20%. In addition, 45 weed species were identified in these samples. Among these species, Convolvulus arvensis L., Lactuca serriola L., Tragopogon dubius SCOP., Poa trivalis, Chondrilla juncea L., Sorghum halepense (L.) Pers. and Cynodon dactylon L. were encountered.

References

 • Anonim, (2019). Kanserojen ve Zehirli Bitkiler. Martin Bauer Group, the nature network.
 • Anonim (2018a). Bitkisel Üretim İstatistikleri. http:www.tuik.gov.tr., Erişim Tarihi: 21. Kasım 2018.
 • Anonim (2018b). Kekik ihracatının başkenti 'Denizli'. https://www.memurlar.net/haber/839082/.
 • Anonim (2006). Kekik Yetiştiriciliği, Çiftçi Broşürü, Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü yayınları.
 • Bağdat, R. B. (2006). Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları, tıbbi adaçayı ve ülkemizde kekik adıyla bilinen türlerin yetiştirme teknikleri. Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 15(1-2), (19-28).
 • Bayram, E. (2003). Kekik Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yayım Bülteni: 42, 1-6.
 • Baytop, T. (1999). Türkiye’de bitkiler ile tedavi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Nobel Yayınları, İstanbul, 253-255.
 • Bora, T., Karaca, İ. (1970). Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:167, 8 s., Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova,
 • Davis, P. H (1965, 1966, 1967, 1970, 1975, 1978, 1982, 1984, 1985, 1988). Flora of Turkey. University of Edinburg, England.
 • Kucharski, W. A., Mordalski, R. (2005). Evaluation of the possibility of application of Goltix 700 SC during garden thyme (Thymus vulgaris L.) cultivation for raw material production. Journal Progress in Plant Protection, 45(2): 828-830.
 • Kwiatkowski, C. (2007). Weed ınfestation and yielding of garden thyme (Thymus vulgaris L.) in relation to protection method and forecrop. Journal, 47(3), 187-190.
 • Sokat, Y., Eroğlu, V. (2014). Denizli-Gözler areas with thyme weed species. Balkan Agricultural Congress, 8-11 Eylül 2014, Edirne, Türkiye.
 • Sokat, Y. (2016a). Denizli ve Manisa illerinde kekik (Origanum spp.) alanlarında görülen zararlı, hastalık ve yabancı otların belirlenmesi, önemli olanların mücadelesine yönelik araştırmalar. Sonuç Raporu, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova, İzmir.
 • Sokat, Y. (2016b). Denizli ili kekik (Origanum spp.) alanlarında bulunan yabancı ot türleri. 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Sözlü sunu, 4-6 Ekim 2016, Antalya.
 • Sokat, Y. (2017). İzmir ilinde, maydanoz, roka, dereotu ve tere üretim alanlarında bulunan yabancı otların belirlenmesi ve mücadelesine yönelik araştırmalar. Sonuç Raporu. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Bornova, İzmir.
 • Sokat, Y. Eroğlu, V., (2018). Manisa ili kekik alanlarında bulunan yabancı ot türleri. Uluslararası Tarım Kongresi, 09-12.05.2018, Van, Türkiye.
 • Sokat, Y. (2020a). Denizli ve Manisa ili kekik (Origanum onites L.) alanlarında sorun olan yabancı ot türlerinin vegetasyon dönemindeki değişimi. Türkiye Herboloji Dergisi, 23(1), 34-43.
 • Sokat, Y. (2020b). Manisa ili kekik (Origanum onites L.) alanlarında görülen yabancı ot türleri, yoğunlukları, rastlanma sıklıkları. Derim Dergisi, 37(1), 51-56.
 • Sokat, Y. (2020c). Kekik üretim alanlarında görülen bazı zararlı yabancı ot türleri. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 9(1), 29-42.
 • Uluğ, E., Kadıoğlu, İ., Üremiş, İ. (1993). Türkiye’nin yabancı otları ve bazı özellikleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 78, Adana.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agriculture
Journal Section Research
Authors

Yıldız SOKAT This is me (Primary Author)
BORNOVA ZİRAİ MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
0000-0001-6921-8639
Türkiye

Publication Date June 27, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 10, Issue 1

Cite

APA Sokat, Y. (2021). Kekik Hasadı Sırasında Yabancı Otların Ürüne Karışma Durumu . Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi , 10 (1) , 102-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bdbad/issue/63094/958447