BibTex RIS Cite

8. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinin Öğretimi: Mıknatıs Yapalım Etkinliği

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 202 - 223, 01.03.2016

Abstract

Bu çalışma ortaokul 8. Sınıf düzeyindeki görme engelli öğrencilere Fen Bilimleri dersi Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinin kazanımlarına yönelik olarak daha etkili bir eğitim sunabilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada görme engelli öğrencilerin görme düzeylerine yönelik ihtiyaçları ve üniteye yönelik genel öğrenme ihtiyaçları dikkate alınarak bir etkinlik yapılmış ve bu etkinliğin öğrencilerin kavramsal öğrenme düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma grubunu Erzurum İli Görme Engelliler Ortaokulu 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Durum çalışması takip edilerek yapılan çalışmada etkinlik kullanılarak yapılan öğretimin görme engelli öğrencilerin Yaşamımızdaki Elektrik ünitesinin kavramsal öğreniminde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir.

References

 • Ayvacı, H. Ş. & İpek Akbulut, H. (2012). Elektrik akımı ile ilgili kavramların gelişiminde v diyagramlarının etkisini belirlemeye yönelik bir pilot çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 109-126.
 • Bailey, B. R. & Wning, J. D. (1994). Using visual accents to enhance attending to communication symbols for students with severe multiple disabilities. Re:View, 26(3), 101- 118. Buultjens, M., Aitken, S., Ravenscroft, J. & Carey, K. (1999). Size counts: The significance of size, font and style of print for readers with low vision sitting examinations. British Journal of Visual Impairment, 17(1), 5-10.
 • Bülbül, M. Ş. (2013). Görme engelli öğrenciler ile çalışırken nasıl bir materyal kullanılmalıdır?. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(1), 1-11.
 • Bülbül, M.Ş., Garip, B., Cansu, Ü. & Demirtaş, D. (2012). Görme engelliler için matematik öğretim materyali tasarımı: İğneli sayfa. İlköğretim Online, 11(4), 1-9.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak., E., Akgün, Ö, E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cattaneo, Z. & Vecchi, T.(2011). Blind vision the neuroscience of visual impairment. Massachusetts Institute of Technology, London, England.
 • Cavkaytar, A. & Diken, İ. (2012). Özel eğitim 1- özel eğitim ve özel eğitim gerektirenler (1.baskı). Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Cole, R. A. & Slavin, A. J. (2013). Use of a video assistive device in a university course in laboratory science: A Case Study. Journal of Visually Impairment and Blindness, 107(4), 311-315.
 • Cooperman, S. (1980). Biology for the visually impaired student. The American Biology Teacher, 42(5), 293-304.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions (Second edition). London: Sage.
 • Demir, T. & Şen, Ü. (2009). Görme engelli öğrencilerin çeşitli değişkenler açısından öğrenme stilleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 154-161.
 • Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5-8.
 • Gupta, H. O. & Singh, R. (1998). Low-cost science teaching equipment for visually impaired children, Journal of Chemical Education, 75(5), 610-612.
 • Gürsel, O. (2012). Görme yetersizliği olan öğrenciler. İ.H. Diken (Ed.). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (s. 217-249). Ankara: Pegem Akademi.
 • İnel, D. , Balım, A. G. & Evrekli, E. (2009). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 1-16.
 • Karakuyu, Y. & Tüysüz, C. (2011). Elektrik konusunda kavram yanılgıları ve kavramsal değişim yaklaşımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867 -890.
 • Keser, Ö. F. & Başak, M. H. (2013). Yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik öğrenci kazanım düzeylerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2).
 • Kumar, D. D., Ramasamy, R. & Stefanich, G. P. (2001). Science instruction for students with visual impairments. ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education, 2-4.
 • Lind, K. (1998). Science Process Skills: Preparing for the future. New York: Oxford University Press. Çitil, M. (2012). Yasalar ve Özel Eğitim. Vize Yayıncılık.
 • Mason, H. L. (1999). Blurred vision: A study of the use of low vision aids by visually impaired secondary school pupils. British Journal of Visual Impairment, 17(3), 94-97.
 • Masoodi, B. & Ban, J. R. (1980), Teaching the visually handicapped in regular classes, Eductional Leadership, 351-355.
 • Mayo, P. M. (2004). Assessment of the impact chemistry text and figures have on visually impaired students' learning. Unpublished doctoral dissertation. Purdue University, West Lafayette, Indiana.
 • McCallum, D. & Ungar, S. (2003). An introduction to the use of inkjet for tactile diagram production, , The British Journal of Visual Impairment, 21(73).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2008). Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi: Çocuk gelişimi ve eğitimi ‘Görme engelliler’, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Talim ve terbiye kurulu başkanlığı, ilköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim programı, Ankara.

Teaching of The Unit “Electricity in Our Lives” to 8th Grade Middle School Students with Visual Impairment: Let Make a Magnet

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 202 - 223, 01.03.2016

Abstract

The aim of this study was to provide more effective teaching of the unit “Electricity in our lives” to 8th grade middle school students with visual impairment. The needs of these students were detected in order to prepare the activity. Their general and special needs were taken into account while designing the instruction. The effect of the activity on their conceptual learning was searched. Qualitative approach was employed as the research strategy. It is carried out as a case study. Participants of the study was consisted of thirteen visually impaired students. The participants were selected as a voluntary basis from a special school for blind in a city centre at the Northeast Anatolia of Turkey. The school is one of the out of 16 special schools for blind students in Turkey. It is find out that the activity has a positive effect on these students at conceptual learning

References

 • Ayvacı, H. Ş. & İpek Akbulut, H. (2012). Elektrik akımı ile ilgili kavramların gelişiminde v diyagramlarının etkisini belirlemeye yönelik bir pilot çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 109-126.
 • Bailey, B. R. & Wning, J. D. (1994). Using visual accents to enhance attending to communication symbols for students with severe multiple disabilities. Re:View, 26(3), 101- 118. Buultjens, M., Aitken, S., Ravenscroft, J. & Carey, K. (1999). Size counts: The significance of size, font and style of print for readers with low vision sitting examinations. British Journal of Visual Impairment, 17(1), 5-10.
 • Bülbül, M. Ş. (2013). Görme engelli öğrenciler ile çalışırken nasıl bir materyal kullanılmalıdır?. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(1), 1-11.
 • Bülbül, M.Ş., Garip, B., Cansu, Ü. & Demirtaş, D. (2012). Görme engelliler için matematik öğretim materyali tasarımı: İğneli sayfa. İlköğretim Online, 11(4), 1-9.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak., E., Akgün, Ö, E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cattaneo, Z. & Vecchi, T.(2011). Blind vision the neuroscience of visual impairment. Massachusetts Institute of Technology, London, England.
 • Cavkaytar, A. & Diken, İ. (2012). Özel eğitim 1- özel eğitim ve özel eğitim gerektirenler (1.baskı). Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Cole, R. A. & Slavin, A. J. (2013). Use of a video assistive device in a university course in laboratory science: A Case Study. Journal of Visually Impairment and Blindness, 107(4), 311-315.
 • Cooperman, S. (1980). Biology for the visually impaired student. The American Biology Teacher, 42(5), 293-304.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions (Second edition). London: Sage.
 • Demir, T. & Şen, Ü. (2009). Görme engelli öğrencilerin çeşitli değişkenler açısından öğrenme stilleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 154-161.
 • Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5-8.
 • Gupta, H. O. & Singh, R. (1998). Low-cost science teaching equipment for visually impaired children, Journal of Chemical Education, 75(5), 610-612.
 • Gürsel, O. (2012). Görme yetersizliği olan öğrenciler. İ.H. Diken (Ed.). Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (s. 217-249). Ankara: Pegem Akademi.
 • İnel, D. , Balım, A. G. & Evrekli, E. (2009). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 1-16.
 • Karakuyu, Y. & Tüysüz, C. (2011). Elektrik konusunda kavram yanılgıları ve kavramsal değişim yaklaşımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 867 -890.
 • Keser, Ö. F. & Başak, M. H. (2013). Yaşamımızdaki elektrik ünitesine yönelik öğrenci kazanım düzeylerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2).
 • Kumar, D. D., Ramasamy, R. & Stefanich, G. P. (2001). Science instruction for students with visual impairments. ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education, 2-4.
 • Lind, K. (1998). Science Process Skills: Preparing for the future. New York: Oxford University Press. Çitil, M. (2012). Yasalar ve Özel Eğitim. Vize Yayıncılık.
 • Mason, H. L. (1999). Blurred vision: A study of the use of low vision aids by visually impaired secondary school pupils. British Journal of Visual Impairment, 17(3), 94-97.
 • Masoodi, B. & Ban, J. R. (1980), Teaching the visually handicapped in regular classes, Eductional Leadership, 351-355.
 • Mayo, P. M. (2004). Assessment of the impact chemistry text and figures have on visually impaired students' learning. Unpublished doctoral dissertation. Purdue University, West Lafayette, Indiana.
 • McCallum, D. & Ungar, S. (2003). An introduction to the use of inkjet for tactile diagram production, , The British Journal of Visual Impairment, 21(73).
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2008). Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi: Çocuk gelişimi ve eğitimi ‘Görme engelliler’, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Talim ve terbiye kurulu başkanlığı, ilköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim programı, Ankara.
There are 25 citations in total.

Details

Other ID JA54YP66RC
Journal Section Research Article
Authors

Betül Okcu This is me

Mustafa Sözbilir This is me

Publication Date March 1, 2016
Submission Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Okcu, B., & Sözbilir, M. (2016). 8. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesinin Öğretimi: Mıknatıs Yapalım Etkinliği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 202-223.