BibTex RIS Cite

Dede Korkut Öyküleriyle Türk Öğrencilerinin İngilizce Sesletimlerinin Geliştirilmesi

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 22 - 34, 01.03.2016

Abstract

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 2016 yılında ilk kez açılan İngiliz Dili Eğitimi bölümü, bölgeyle özdeşleşen ünlü Türk bilgesi Dede Korkut’un öykülerini dinleme-konuşma derslerinde sesletim eğitimi için kaynak malzeme olarak kullanacaktır. Bu makalede işlenen Deli Dumrul öyküsü dünya literatürünün ünlü bir “evlilikte aşk ve fedakarlık” şaheseridir. Edebiyatın dil eğitiminde ve özellikle konuşma eğitiminde kullanılması sık uygulanan bir yöntemdir. Öğrenciler böylece inceledikleri malzemeyi duygu ve düşünceleriyle birleştirerek kendilerini özgün biçimde ifade edebilmektedirler. İngilizce, sesletim yönünden dünyanın en kural tanımaz dili olmasına rağmen, uygun bir eğitim ile bu güçlüğün altından kalkmak mümkündür. IPA çevriyazı çözümlemesi denilen teknikle, İngilizce’nin kaydedilmiş sesbirimleriyle, vurgu, ulama ve duraklama özellikleri doğru biçimde sesletilmektedir. Bu yöntemle yazıya indirgenmiş konuşma metinleri üzerinde yapılan çalışmalar, öğreniciyi arzu edilen performansa götürmektedir. Ciddi bir inceleme, uygulama ve özellikle de denetleme sonunda Bayburt Üniversitesi’nin İngiliz Dili Eğitimi öğrencilerinin, bölgenin bilgesi Dede Korkut’un kendilerine vereceği ilhamla en kısa zamanda İngilizce sesletimlerini uluslararası standartlara çıkaracakları kuşkusuzdur.

Dede Korkut Tales can Inspire the Turkish ESL Students to Speak Better English

Year 2016, Volume: 11 Issue: 1, 22 - 34, 01.03.2016

Abstract

Bayburt University’s English Language Teaching (ELT) department, is starting its courses as of 2016 fall season, using the Turkish sage Dede Korkut’s tales as part of its speech training curriculum. The story Wild Dumrul presented in this article is famous in world literature for its theme of “marital love and sacrifice.” Using literary pieces for speech classes is practical as students interpret their content and express their feelings in them by their individual style. English, pronunciation-wise, is the most inconsistent language in the world, hardly bound by any standards. However it is possible to learn to deal with it through a rigorous methodology of awareness and application of its phonetic features. The segmental units such as vowels and consonants and suprasegmental features such as stress, rhythm, linking, pause and pitch must first be learned and practiced for satisfactory performance. IPA transcription reading is a traditional way of bringing out such features into utterance. Many speech errors are avoided or corrected through this methodology. After a meticulous study, the English instructor candidates at Bayburt University ELT department will grasp the basics of phonetics through Dede Korkut’s inspiration leading them to a successful speech training career.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA54VV47GC
Journal Section Research Article
Authors

Metin Yurtbaşı This is me

Publication Date March 1, 2016
Submission Date March 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Yurtbaşı, M. (2016). Dede Korkut Öyküleriyle Türk Öğrencilerinin İngilizce Sesletimlerinin Geliştirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 22-34.