PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yabancı Dil Dersinde Yetkinlik Yönelimi

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 185 - 194, 01.03.2013

Abstract

Son yıllarda yabancı dil öğretimi ile ilgili olarak gerek ilk orta ve yüksek eğitim kurumlarında gerekse diğer eğitim kurumlarında bir çok açıdan yeni yönelimler ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerin en önemli etkeni Avrupa Konseyi tarafından 2001 yılında oluşturulan Avrupa Ortak Dil Öğretim Projesi dir. Ortaya çıkan yenilikler her zaman beraberinde bazı tedirginlikleri de beraberinde getirir. Bu tedirginliklerin başında ortaya konan bu yeni projenin ülkemizde yabancı dil derslerinde uygulanan yabancı dil müfredatı ve bu müfredatın uygulanışı ile ilgili ne tür değişiklikler ortaya çıkaracağı yönünde olmaktadır. Yabancı dil müfredatı tamamen değişecek mi ? Değerlendirme kriterlerinde nasıl bir değişiklik olacak ? bu yeni yaklaşımın eğiticiler ve öğrenciler üzerinde ne tür somut etkileri olacak ? Araştırmanın amacı bu sorulara biraz olsun açıklık getirmek ve yabancı dil dersinde yetkinlik yöneliminin ne anlama geldiğini ve bu yeni yaklaşımın yabancı dil dersine katacağı somut olanakların ve iyileştirmelerin neler olabileceğini ortaya koymaya çalışmak dır.

References

 • Brooks, J. G. & Brooks, M. J. (1999). “In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms” Association for Supervision and Curriculum Development, New York, USA.
 • CASPARI, D./ GROTJAHN, R./ KLEPPIN, K. (2008) Kompetenzorientierung und Aufgaben, in: TESCH, B. et al. (eds.): Bildungsstandards Französisch: konkret. Sekundarstufe 1: Grundlagen, Aufgabenbeispiele und Unterrichtsanregungen: Berlin, Cornelsen, 2008, 85-87.
 • CAN, Tuncer (2004) “Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Kuram ve Uygulama Boyutuyla Oluşturmacı Yaklaşım”, Yüksek Lisans Tez Çalışması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, İstanbul.
 • DEMİREL, Özcan (1992), ELT Methodology, Pegem Akademi, Ankara. Diller için Avrupa Ortak Başvuru metni (2001: 21) Milli Eğitim Bakanlığı JOHNSON, Marie Genevieve (2004), “ Constructivist Remediation: Correction in Context”, International Journal of Special Education, C. 19, S. 1, s.72 – 88.
 • KILIÇ, Ebru – KARADENİZ, Şirin – KARATAŞ, Serçin (2003), “İnternet Destekli Yapıcı Öğrenme Ortamları”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 2, s.149 – 160.
 • PRAWAT, Richard S. (1992), “ Teachers’ Beliefs About Teaching and Learning: A Constructivist Perspective”. American Journal of Education, C.100, S.3, s. 354-395.

COMPETENCY-BASED LANGUAGE TEACHING

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 185 - 194, 01.03.2013

Abstract

In recent years new orientations have come forth in many aspects regarding foreign language teaching either in elemantary and higher education institutions or in another educational institutions. The most important factor in those developments is European Common Language Project that is constituted in 2001. Novelties that come along are always including some apprehensions. What kind of changes would be brought about by implementing this new project in our country in regard with the foreign language curriculum implemented in foreign language classes is the leading concern. Will foreign language curriculum be changed completely? What kind of changes will be made in evaluation criteria? What kind of tangible effects of this new approach will have upon trainers and students? The purpose of this study is to make clear those questions to some extent and to propound what does mean the competency orientation in foreign language classes and the tangible opportunities and improvements of the new approach to be contributed to foreign language classes.

References

 • Brooks, J. G. & Brooks, M. J. (1999). “In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms” Association for Supervision and Curriculum Development, New York, USA.
 • CASPARI, D./ GROTJAHN, R./ KLEPPIN, K. (2008) Kompetenzorientierung und Aufgaben, in: TESCH, B. et al. (eds.): Bildungsstandards Französisch: konkret. Sekundarstufe 1: Grundlagen, Aufgabenbeispiele und Unterrichtsanregungen: Berlin, Cornelsen, 2008, 85-87.
 • CAN, Tuncer (2004) “Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Kuram ve Uygulama Boyutuyla Oluşturmacı Yaklaşım”, Yüksek Lisans Tez Çalışması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, İstanbul.
 • DEMİREL, Özcan (1992), ELT Methodology, Pegem Akademi, Ankara. Diller için Avrupa Ortak Başvuru metni (2001: 21) Milli Eğitim Bakanlığı JOHNSON, Marie Genevieve (2004), “ Constructivist Remediation: Correction in Context”, International Journal of Special Education, C. 19, S. 1, s.72 – 88.
 • KILIÇ, Ebru – KARADENİZ, Şirin – KARATAŞ, Serçin (2003), “İnternet Destekli Yapıcı Öğrenme Ortamları”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 2, s.149 – 160.
 • PRAWAT, Richard S. (1992), “ Teachers’ Beliefs About Teaching and Learning: A Constructivist Perspective”. American Journal of Education, C.100, S.3, s. 354-395.

Details

Other ID JA55AS63TB
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet KÜÇÜK This is me
It is not affiliated with an institution

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Küçük, A. (2013). Yabancı Dil Dersinde Yetkinlik Yönelimi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 185-194 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23144/247207