PDF EndNote BibTex RIS Cite

Matematik Ve Fen Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Sürecinin Temel Bileşenleri İle İlgili Görüşleri

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 173 - 184, 01.03.2013

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme algılarının ne durumda olduğunun ortaya çıkarılması ve matematik ve fen eğitimi öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme yaklaşımları arasındaki benzerlik ve farklılıkların araştırılmasıdır. Çalışmanın veri toplama aracı olan anket içinde değerlendirme özneleri, nesneleri-araçları, değerlendirmenin amaçları, öğretmen adaylarının kendilerini ifade etmekte kullandıkları metaforlar ve öğretmen adaylarının benimsedikleri değerlendirme araç ve yöntemler araştırılmıştır. Geliştirilen anket bir devlet üniversitesindeki orta öğretim matematik ve fen öğretmenliği programlarında kayıtlı toplam 105 öğrenciye uygulanmıştır. Fark istatistikleri için Mann-Whitney testi kullanılmıştır. Veriler bütünsel olarak incelendiğinde matematik ve fen alanlarındaki yapılandırmacılık yorumlarının farklılığının ölçme-değerlendirme algılarına yansımalarının sonucu olarak beklenen farklar kendini özellikle ölçme-değerlendirme araçları üzerinde göstermektedir.

References

 • Ayas A., Aydin E. & Corlu M. S. (2013). Mathematics and science assessment in the Turkish educational system: An overview. Middle Grades Research Journal, (8)2, 11-23.
 • Aydın, E. (2002). “Mathematics Teachers’ Perspectives on İnternal School Assessment“ Unpublished Doctoral Thesis. University of Leeds, School of Education.
 • Aydın, E. & Delice, A. (2010). Ölçme-değerlendirmenin özne, nesne ve amaçları hakkında fen ve matematik öğretmen adaylarının görüşleri. Basılmamış Bildiri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye
 • Aydın, E. ve Delice A. (2008). “Ölçme-Değerlendirmeye Kavram Yanılgıları Perspektifinden bir Bakış” Editorler: M. F. Özmantar, E. Bingölbali ve H. Akkoç. “Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri” s.393-436, PegemA Yayınevi.
 • Beymen-Türnüklü, E. (2003). Türkiye ve İngiltere’deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 108-118.
 • Brown, M. (1993). Assessment in mathematics education: Developments in philosophy and practice in the United Kingdom. In M. Niss, (Ed). Cases of Assessment in Mathematics Education. Kluwer Academic Publishers.
 • Gable, R.K. (1986). Instrument development in the affective domain. Boston: Kluwer-Nijhoff.
 • Munby, H. (1997). Issues of validity in science attitude measurement. Journal of Research in Science Education, 34(4), .337-341.
 • NCTM (1995). Assessment Standards for School Mathematics. Assessment standards working groups. Reston, Virginia.
 • Niss, M. (1993) Assessment in mathematics education and its effects: An introduction. In Investigations into Assessment in Mathematics Education: an ICMI Study, Niss, M. (Ed), Kluwer Academic Publishers.
 • Nespot, J. (1987). The implicit learning theory: The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies. 19(4), 329-339.
 • Oppenheim, A.N. (1992). Questionnaire Design, Interview and Attitude Measurement. London: Pinter.
 • Rowntree, D. (1987), Assessing Students: how shall we know them. New York: Kogan Page.

VIEWS OF MATHEMATICS AND SCIENCE TEACHERS ON THE MAJOR COMPONENTS OF THE ASSESSMENT PROCESS

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 173 - 184, 01.03.2013

Abstract

The aim of the study is to investigate the perceptions of student teachers and to reveal differences between the perceptions of the mathematics and science teachers at the high school level. The data collection instrument includes questions about objects & subjects of assessment, the aims of assessment, the metaphors used as signs for their beliefs and assessment tools that can be used during teaching. The inventory was applied to 105 student teachers enrolled in the four departments of the department of high school teacher education in a state university. Mann-Whitney test were used as an inferential statistics. The holistic analysis of the findings suggest diiferences between perceptions held by science and mathematics student teachers and these different perceptions reflected themselves in the perceived use of assessment tools.

References

 • Ayas A., Aydin E. & Corlu M. S. (2013). Mathematics and science assessment in the Turkish educational system: An overview. Middle Grades Research Journal, (8)2, 11-23.
 • Aydın, E. (2002). “Mathematics Teachers’ Perspectives on İnternal School Assessment“ Unpublished Doctoral Thesis. University of Leeds, School of Education.
 • Aydın, E. & Delice, A. (2010). Ölçme-değerlendirmenin özne, nesne ve amaçları hakkında fen ve matematik öğretmen adaylarının görüşleri. Basılmamış Bildiri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye
 • Aydın, E. ve Delice A. (2008). “Ölçme-Değerlendirmeye Kavram Yanılgıları Perspektifinden bir Bakış” Editorler: M. F. Özmantar, E. Bingölbali ve H. Akkoç. “Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri” s.393-436, PegemA Yayınevi.
 • Beymen-Türnüklü, E. (2003). Türkiye ve İngiltere’deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 108-118.
 • Brown, M. (1993). Assessment in mathematics education: Developments in philosophy and practice in the United Kingdom. In M. Niss, (Ed). Cases of Assessment in Mathematics Education. Kluwer Academic Publishers.
 • Gable, R.K. (1986). Instrument development in the affective domain. Boston: Kluwer-Nijhoff.
 • Munby, H. (1997). Issues of validity in science attitude measurement. Journal of Research in Science Education, 34(4), .337-341.
 • NCTM (1995). Assessment Standards for School Mathematics. Assessment standards working groups. Reston, Virginia.
 • Niss, M. (1993) Assessment in mathematics education and its effects: An introduction. In Investigations into Assessment in Mathematics Education: an ICMI Study, Niss, M. (Ed), Kluwer Academic Publishers.
 • Nespot, J. (1987). The implicit learning theory: The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies. 19(4), 329-339.
 • Oppenheim, A.N. (1992). Questionnaire Design, Interview and Attitude Measurement. London: Pinter.
 • Rowntree, D. (1987), Assessing Students: how shall we know them. New York: Kogan Page.

Details

Other ID JA55AM63JE
Journal Section Research Article
Authors

Emin AYDIN This is me
It is not affiliated with an institution


Ali DELİCE This is me
It is not affiliated with an institution


Cem GÜREL This is me
It is not affiliated with an institution

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Aydın, E. , Delice, A. & Gürel, C. (2013). Matematik Ve Fen Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Sürecinin Temel Bileşenleri İle İlgili Görüşleri . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 173-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23144/247210