PDF EndNote BibTex RIS Cite

STUDIES IN PHYSICS EDUCATION IN TURKEY FOR THE PERIOD 1990-2011

Year 2012, Volume 7, Issue 1, 115 - 128, 01.03.2012

Abstract

The purpose of this study is to determine the general tendency in the field of physics education research. For this aim, a total 150 articles published for the period 1990-2011 years in five electronic journals (Hacettepe University Faculty of Education, Gazi University Faculty of Education, National Education, Turkish Science Education and Pamukkale University Faculty of Education) were analyzed. The findings of the study have offered that Hacettepe University Faculty of Education and Gazi University Faculty of Education have more publications of physics education. Experimental studies have used the more as a variety of research studies and the type of compilation has used at least. The researches sample consists of prospective teachers and secondary school students and the cognitive dimension of the work has used the more than others. There is intensity in subjects of Force and Motion, Electricity and Magnetism.

References

 • Akdeniz, A.R., Karamustafaoğlu, O., & Keser, Ö.F. (2000). Fizik eğitim öğretiminde güncel araştırma alanları, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.
 • Apaydın, S. (2009). 2000-2008 yılları arasında Türkiye'de fizik eğitimi araştırmaları, 1.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale.
 • Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S., & Karamustafaoğlu, O. (2011). Edergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: yöntem analizi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 119-132.
 • Bağ, H., Kara, İ., & Uşak, M. (2002). Kimya ve fizik eğitimiyle ilgili makaleler bibliyografyası, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(12), 48-59.
 • Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., & Karataş, F.Ö. (2008).Trends in Turkish science education, Essays in Education, Special Issue, 23-45. Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde temel yönelimler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 87-102. McDermott, L.C., & Redish, E.F. (1999). Resource letter on physics education research. The American Journal of Physics, 67(9), 755-767.
 • Tatar, E., & Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-I: anahtar kelimeler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89-103.
 • Yeşilyurt, M. (2010). Meta-analysis of the computer assisted studies in science and mathematics: a sample of turkey, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 123-131.
 • Yeşilyurt, M. (2011). Meta-analysis of the computer assisted studies in physics: a sample of Turkey, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(2), 173-182.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.

1990-2011 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE FİZİK EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Year 2012, Volume 7, Issue 1, 115 - 128, 01.03.2012

Abstract

Bu çalışmanın amacı, fizik eğitimi alanında yapılan yurtiçi araştırmaları bu alandaki genel eğilimi ortaya koymak amacıyla incelemektir. Bu amaçla internet üzerinden incelenebilen beş dergi seçilmiş (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Milli Eğitim Dergisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi) ve bu dergilerde 1990-2011 yılları arasında yayımlanan 150 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; fizik eğitimi alanındaki yayın sayısının en fazla Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde olduğu, araştırma çeşidi olarak en fazla deneysel araştırmaların kullanıldığı ve en az derleme türü araştırmalara yer verildiği görülmüştür. Çalışılan örneklem bazında ise araştırmaların daha çok öğretmen adayları ve ortaöğretim öğrencileri ile gerçekleştirildiği ve en fazla bilişsel boyutta çalışma yapıldığı görülmüştür. Ayrıca bu alandaki çalışmaların daha çok kuvvet hareket ve elektrik-manyetizma konuları ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.

References

 • Akdeniz, A.R., Karamustafaoğlu, O., & Keser, Ö.F. (2000). Fizik eğitim öğretiminde güncel araştırma alanları, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.
 • Apaydın, S. (2009). 2000-2008 yılları arasında Türkiye'de fizik eğitimi araştırmaları, 1.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale.
 • Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S., & Karamustafaoğlu, O. (2011). Edergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: yöntem analizi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 119-132.
 • Bağ, H., Kara, İ., & Uşak, M. (2002). Kimya ve fizik eğitimiyle ilgili makaleler bibliyografyası, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(12), 48-59.
 • Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., & Karataş, F.Ö. (2008).Trends in Turkish science education, Essays in Education, Special Issue, 23-45. Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde temel yönelimler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 87-102. McDermott, L.C., & Redish, E.F. (1999). Resource letter on physics education research. The American Journal of Physics, 67(9), 755-767.
 • Tatar, E., & Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-I: anahtar kelimeler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89-103.
 • Yeşilyurt, M. (2010). Meta-analysis of the computer assisted studies in science and mathematics: a sample of turkey, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(1), 123-131.
 • Yeşilyurt, M. (2011). Meta-analysis of the computer assisted studies in physics: a sample of Turkey, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(2), 173-182.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Details

Other ID JA55CA52ZM
Journal Section Research Article
Authors

Ayşegül Sağlam ARSLAN This is me
It is not affiliated with an institution


Günay PALİÇ This is me
It is not affiliated with an institution

Publication Date March 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Arslan, A. S. & Paliç, G. (2012). 1990-2011 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE FİZİK EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 115-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23151/247279