BibTex RIS Cite

BİYOLOJİ KONULARININ ÖĞRENİMİNDE DRAMANIN KULLANIMI: ÖRNEK ÖĞRETİM UYGULAMALARI

Year 2011, Volume: 6 Issue: 1, 86 - 94, 01.03.2011

Abstract

Bu çalışmanın amacı, uygulamasının zor olduğu düşünülen drama yönteminin, istendiğinde kısa sürede planlanabilir, kolaylıkla uygulanabilir nitelikte bir yöntem olduğunu ve biyoloji konularının drama yöntemiyle canlandırılabileceğini bazı örneklerle göstermektir. Bu şekilde çalışmanın öğretmenlere ve ilgili araştırmacılara drama etkinlikleri hazırlarken yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada drama yönteminin biyoloji eğitimi için öneminden bahsedilmiş ve biyoloji eğitiminde nasıl verimli kullanılabileceğinden bahsedilmiştir. Örnekler hazırlanırken 34 fen ve teknoloji öğretmen adayından biyoloji konularına yönelik drama etkinliği hazırlamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının hazırladıkları bu drama etkinlikleri arasından üç uzman tarafından seçilen örneklere çalışmada yer verilmiştir. Bu seçimler yapılırken, ilgili kazanımlara uygunluk, uygun süre kullanımı, rol sahiplerinin uyumu, drama etkinliğinin sorunsuz tamamlanmış olması, benzetimin anlaşılır olması ve seviyenin uygun olması ölçütleri dikkate alınmıştır.

References

 • Aydın, S. (2008). Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Dayalı Biyoloji Eğitiminin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Başbuğ, S. (2006). Yaratıcı dramanın Türkiye'deki öncülerinden “Prof. Dr. İnci San'ın yaratıcı drama anlayışı. Yaratıcı Drama Dergisi,1(2), 117-128.
 • Bulbul, M. S., & Eryurt, K. (2012). “Adapting force concept inventory test to drama applications” P. 228 in World Conference on New Trends in Science Education Book of Abstracts. Kuşadası: Publication of Dokuz Eylul University.
 • Bulbul, M. S., & Eryurt, K. (2010a). “Drama in Physics Education.” P. 353 in 27th International Physics Congress Book of Abstracts. Istanbul: Turkish Physical Society.
 • Bulbul, M. S., & Eryurt, K. (2010b). “Computer Assisted Drama Activities in Physics Education.” P. 351 in 27th International Physics Congress Book of Abstracts. Istanbul: Turkish Physical Society
 • Demirel, Ö., (2006). Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem Ayayıncılık. Ergün, M., Özdaş, A.(1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri, İstanbul: Kaya Matbacılık.
 • Karaer, H. (2007). Alkollerin Suda Çözünmelerini Açıklayan Bir Dramatizasyon Etkinliğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 24, 25-32.
 • Karamustafaoğlu, O., Yaman, S.( 2006). Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Küçükahmet, L., (2001). Öğretim ilke ve yöntemleri,Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • İçelli, O., Polat, R. & Sülün, A. (2008). Fen eğitiminde yaratıcı drama desenleri.Ankara: Maya Akademi.
 • İspir, E. & Üstündağ, T. ( 2008). Ortaöğretim 9. Sınıf kimya dersi ve yaratıcı drama yöntemi. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 89-102.
 • Okvuran, A. (2008). Drama gösterilerinin değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 103-113.
 • Özsoy, N. (2003). İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. Balıkesin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt 5. No 2. 112-119.
 • Paksu Duatepe, A. & Ubuz, B. (2007). Yaratıcı drama temelli matematik dersleri hakkında öğretmen görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi,1(3-4), 193-206.
 • Sağırlı, H., E., Gürdal, A. (2002). Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Başarısına etkisi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 15. 213-224.
 • Tan, Ş. (2006). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Ayayıncılık.
 • Yeşilyurt & Gül (2008). Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri.Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 145-162.
 • Yılmaz, H., Sünbül, A.M. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Mikro yayınları.

USING DRAMA FOR LEARNING BIOLOGY SUBJECTS: TEACHING APPLICATIONS AS AN EXAMPLE

Year 2011, Volume: 6 Issue: 1, 86 - 94, 01.03.2011

Abstract

The aim of this study is to demonstrate that drama is a method which can be planned in a short time and applied easily if there is a willingness to do with some biology examples. It may be guide for teachers and researchers while they are preparing drama activities. This study began with the importance of drama method in Biology discipline and explained how the method could be used effectively. It was wanted from 34 the science and technology teacher candidates to prepare a drama activity. From those activities, some of them were chosen according to their appropriateness to objectives, collaboration, time using, without problem acting and understandable style for the level of students according to three experts.

References

 • Aydın, S. (2008). Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Dayalı Biyoloji Eğitiminin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Başbuğ, S. (2006). Yaratıcı dramanın Türkiye'deki öncülerinden “Prof. Dr. İnci San'ın yaratıcı drama anlayışı. Yaratıcı Drama Dergisi,1(2), 117-128.
 • Bulbul, M. S., & Eryurt, K. (2012). “Adapting force concept inventory test to drama applications” P. 228 in World Conference on New Trends in Science Education Book of Abstracts. Kuşadası: Publication of Dokuz Eylul University.
 • Bulbul, M. S., & Eryurt, K. (2010a). “Drama in Physics Education.” P. 353 in 27th International Physics Congress Book of Abstracts. Istanbul: Turkish Physical Society.
 • Bulbul, M. S., & Eryurt, K. (2010b). “Computer Assisted Drama Activities in Physics Education.” P. 351 in 27th International Physics Congress Book of Abstracts. Istanbul: Turkish Physical Society
 • Demirel, Ö., (2006). Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem Ayayıncılık. Ergün, M., Özdaş, A.(1997). Öğretim İlke ve Yöntemleri, İstanbul: Kaya Matbacılık.
 • Karaer, H. (2007). Alkollerin Suda Çözünmelerini Açıklayan Bir Dramatizasyon Etkinliğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 24, 25-32.
 • Karamustafaoğlu, O., Yaman, S.( 2006). Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Küçükahmet, L., (2001). Öğretim ilke ve yöntemleri,Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • İçelli, O., Polat, R. & Sülün, A. (2008). Fen eğitiminde yaratıcı drama desenleri.Ankara: Maya Akademi.
 • İspir, E. & Üstündağ, T. ( 2008). Ortaöğretim 9. Sınıf kimya dersi ve yaratıcı drama yöntemi. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 89-102.
 • Okvuran, A. (2008). Drama gösterilerinin değerlendirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 103-113.
 • Özsoy, N. (2003). İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. Balıkesin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt 5. No 2. 112-119.
 • Paksu Duatepe, A. & Ubuz, B. (2007). Yaratıcı drama temelli matematik dersleri hakkında öğretmen görüşleri. Yaratıcı Drama Dergisi,1(3-4), 193-206.
 • Sağırlı, H., E., Gürdal, A. (2002). Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Başarısına etkisi, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 15. 213-224.
 • Tan, Ş. (2006). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Ayayıncılık.
 • Yeşilyurt & Gül (2008). Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri.Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 145-162.
 • Yılmaz, H., Sünbül, A.M. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Mikro yayınları.
There are 18 citations in total.

Details

Other ID JA55CM96FD
Journal Section Research Article
Authors

Solmaz Aydın This is me

M. Şahin Bülbül This is me

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Aydın, S., & Bülbül, M. Ş. (2011). BİYOLOJİ KONULARININ ÖĞRENİMİNDE DRAMANIN KULLANIMI: ÖRNEK ÖĞRETİM UYGULAMALARI. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 86-94.