BibTex RIS Cite

Bayburt Halk Şiirinde Kop Savunması

Year 2010, Volume: 5 Issue: 1, 68 - 75, 01.03.2010

Abstract

Tarihi bir olay yaşandığı dönemle sınırlı değildir. Olayın etkileri zamana yayılır ve değişik sahalarda bu etkiler karşımıza çıkar. Makalemizde Kop Savunması'nın Bayburt Halk Şiirine yansımasını ele aldık. Halk Şiirlerinin tarihi aydınlatıcı bir yönü olduğunu vurgulamaya çalıştık. Tarihi veriler ile edebi verileri bir araya getirip Kop Savunması'nı farklı bir boyutta inceledik.

References

  • Akkoyunlu, Dilaver, Akkoyunlular ve Bayburt-Bizim Büro Basımevi, Ankara, s:243, 1992
  • Aslan, Ensar, Halk Şiirimizde Tarihi Olaylar, Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır, 1999
  • Doğan, Ayhan, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarih Bilimi Yüksek Lisans Tezi, Konya, s:13, 1992 3. ______________ I. Dünya Savaşında “Kop Savunması” ve Ulusal Birliğimiz Açısından önemi, Atatürk Araştırma Dergisi, Sayı:59, Cilt: XIX, Kasım, 2003
  • Okutmuş, Osman, Kop Dağlarında 6 Ay, Hoca Ali Efendi Matbaası, s:3-4, 1955
  • Yardımcı, İlhan, Şen Ol Bayburt, Bayburt Folkloru, Bayburt Hasret Yayınları, İstanbul Mart, 1991

The Kop Resistence in Bayburt Folk Poetry

Year 2010, Volume: 5 Issue: 1, 68 - 75, 01.03.2010

Abstract

Ahistorical event isn't limited to the era it happened. The effects of the event extend over a period of time and we encounter these effects in various fields. We studied the reflections of Kop Resistence in Bayburt folk poetry in this article. We tried to emphasize that folk poetry sheding light on history. By collecting historical and literary data, we added a new dimension to Kop Resistence.

References

  • Akkoyunlu, Dilaver, Akkoyunlular ve Bayburt-Bizim Büro Basımevi, Ankara, s:243, 1992
  • Aslan, Ensar, Halk Şiirimizde Tarihi Olaylar, Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır, 1999
  • Doğan, Ayhan, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarih Bilimi Yüksek Lisans Tezi, Konya, s:13, 1992 3. ______________ I. Dünya Savaşında “Kop Savunması” ve Ulusal Birliğimiz Açısından önemi, Atatürk Araştırma Dergisi, Sayı:59, Cilt: XIX, Kasım, 2003
  • Okutmuş, Osman, Kop Dağlarında 6 Ay, Hoca Ali Efendi Matbaası, s:3-4, 1955
  • Yardımcı, İlhan, Şen Ol Bayburt, Bayburt Folkloru, Bayburt Hasret Yayınları, İstanbul Mart, 1991
There are 5 citations in total.

Details

Other ID JA55DA92KU
Journal Section Research Article
Authors

Kürşat Kara This is me

Publication Date March 1, 2010
Submission Date March 1, 2010
Published in Issue Year 2010 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Kara, K. (2010). Bayburt Halk Şiirinde Kop Savunması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 68-75.