BibTex RIS Cite

Bilgi Çağinda Eğitim-Bilgi İlişkisi, Bilgiyi Plânlama ve Bilginin Sunumu

Year 2009, Volume: 4 Issue: 1, 44 - 60, 01.03.2009

Abstract

Bu çalışmada, sözel iletişim becerileri sorunlarının okul ortamlarındaki etkinliklerle aşılabilmesi ve/veya azaltılabilmesi için bilginin sunumuna ilişkin değerlendirmeler yapılarak etkili bir bilgi sunumu uygulama modeli tasarlanmıştır. Bu model, kendi içinde basamaklara ayrılan dört aşamalı bir süreç belirlemiştir. Modelin amacı, yoğun olarak bilgi atakları altındaki öğrenen kitlelerinin, kendi gereksinmelerine göre niteliksel/niceliksel olarak bilgiyi seçebilmelerinin; bunu sunabilmelerinin aşamalı olarak nasıl kazanabileceğini aktarmaktadır. Çünkü dil gelişiminde anlam bilgisi, konuşanın cümleleri anlamak zorunda olduğu, onları kendi kişisel bilgi/biliş dağarcığıyla şekillendirdiği bilgidir. Veriler resmî dokümanlar, raporlar, eğitimle ilgili kurum ve kuruluşların kaynaklarından toplanmıştır. Bu çalışmadan çıkarılan sonuçların bazıları şunlardır: Plânlama gereksinimleri kapsamında ders içeriklerinden, öğretim metot ve tekniklerinden, öğrenme paradigmalarındaki değişimlere kadar birçok alanda niteliksel değişimler üzerinde durulmalıdır. Eğitim plânlamaları, eğitsel değişim süreçlerine göre uyarlanmalı; uygulama stratejileri olarak düşünülmelidir. Geleceğe yönelik açılımlar göz önüne alınarak bilginin plânlanması, plânlamaların sistemli olarak yapılandırılması, sistematik olarak öğretilmesi çağımızda yaşanan köklü değişimlere alt yapı hazırlamak anlamında yorumlanmalıdır.

References

 • Aksan, D. (1977). Her yönüyle dil: ana çizgileriyle dilbilim I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Sayı: 439.
 • Bee, H. & Collins; H. (1992). The developing child G. Edition College Publishers.
 • Dale, P. S. (1976). Language development.second edition. University of Washington, Seattle: Printed in the United States of America.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Ersoy, Y. (1996). Hizmet içi eğitim ve yetiştirme kursunu geliştirme I.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 12.
 • Fişek, G. O. & Yildirim, S. M. (1993). Çocuk gelişimi. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Haris, B. & Bessent, W. (1969). In servıce education: a guide to beter practice. New Jersey.
 • Kaplan, Y. (1991). Giriş. enformasyon devrimi efsanesi. İstanbul: Rey Yayınları.
 • Karip, E. (1996). Etkili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi.
 • Öğüt, A. (2003). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde dönüşüm: eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Reddi, U. V. (1991). Sanayi devriminin aşılması. enformasyon devrimi efsanesi.Derleyen ve Çeviren: Kaplan, Y. İstanbul: Rey Yayınları.
 • Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation.american sociological review. Vol 24. No: 6.
 • Temel, Z. F. Ve Bekir Şimşek, H. (1998). Erken çocukluk döneminde anlam bilgisinin gelişimi. Türk Dili Dergisi. Sayı: 562.
 • Tezcan, M. (1985). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No: 150.
 • Toffler, A. (1981). 3. Dalga. Çeviren: Seden, A. İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Weinberg, C. (1971). Education and social problems. U. S. A.

Relationship Between Education and Knowledge in Information Era: Planning and Representing Knowledge

Year 2009, Volume: 4 Issue: 1, 44 - 60, 01.03.2009

Abstract

This study aims to pursue multiple goals. One of the major aims of this study is to emphasize the importance and the meaning of knowledge. This research focuses, why we do need to know and meaning of knowledge. Besides, this study aims to explore the importance of attaining knowledge. This study also discusses why this era is named as Information Age and what cause-effect relations affected the naming of this era. Most important step for learners here is to understand the importance of attaining knowledge and being able to obtain knowledge and being eager to obtain it. Data, official documents and reports used in this research are all collected from educational corporations and institutions. Results of the study showed that, schools’ expectations are not parallel to learners’ expectations in terms of being successful and grading system at this information age and this finding gives way to persons to attain knowledge in their area of interest. Some other consequences of the study highlighted the demand of qualitative changes in terms of educational planning, course contents, teaching methods and techniques, and teaching paradigms. Curriculum planning should be applied according to the educational change processes and should be considered as application strategies. Planning and constructing knowledge should be approached in a systematical manner by considering future implications and this systematical learning-teaching process should be interpreted as preparing a groundwork by observing present radical changes.

References

 • Aksan, D. (1977). Her yönüyle dil: ana çizgileriyle dilbilim I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Sayı: 439.
 • Bee, H. & Collins; H. (1992). The developing child G. Edition College Publishers.
 • Dale, P. S. (1976). Language development.second edition. University of Washington, Seattle: Printed in the United States of America.
 • Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi.İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Ersoy, Y. (1996). Hizmet içi eğitim ve yetiştirme kursunu geliştirme I.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 12.
 • Fişek, G. O. & Yildirim, S. M. (1993). Çocuk gelişimi. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Haris, B. & Bessent, W. (1969). In servıce education: a guide to beter practice. New Jersey.
 • Kaplan, Y. (1991). Giriş. enformasyon devrimi efsanesi. İstanbul: Rey Yayınları.
 • Karip, E. (1996). Etkili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi.
 • Öğüt, A. (2003). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özden, Y. (2002). Eğitimde dönüşüm: eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Reddi, U. V. (1991). Sanayi devriminin aşılması. enformasyon devrimi efsanesi.Derleyen ve Çeviren: Kaplan, Y. İstanbul: Rey Yayınları.
 • Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation.american sociological review. Vol 24. No: 6.
 • Temel, Z. F. Ve Bekir Şimşek, H. (1998). Erken çocukluk döneminde anlam bilgisinin gelişimi. Türk Dili Dergisi. Sayı: 562.
 • Tezcan, M. (1985). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No: 150.
 • Toffler, A. (1981). 3. Dalga. Çeviren: Seden, A. İstanbul: Altın Kitaplar.
 • Weinberg, C. (1971). Education and social problems. U. S. A.
There are 17 citations in total.

Details

Other ID JA55DH48YJ
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Çağlar This is me

Publication Date March 1, 2009
Submission Date March 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Çağlar, M. (2009). Bilgi Çağinda Eğitim-Bilgi İlişkisi, Bilgiyi Plânlama ve Bilginin Sunumu. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 44-60.