PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eğitim Müziği Keman Öğretiminde Kullanılan Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Seslendirilmesinde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 44 - 60, 01.03.2008

Abstract

Eğitim müziği keman öğretiminde kullanılan çağdaş Türk müziği eserlerinin seslendirilmesinde öğrencilerin karşılaştıkları güçlüklerin neler olduğunu belirlemeye yönelik olarak bir çalışma yapılmış ve yöntem olarak “görüşme yöntemi” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında eğitimini sürdürmekte olan bireysel çalgı keman öğrencileri oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular ışığında çağdaş Türk müziği eserlerinin seslendirilmesinde teknik bakımından güçlükler yaşandığı ve lisans öğrencileri tarafından ancak belirli düzeylerde seslendirilebildiği tespit edilmiştir.

References

 • Uçan, Ali (2005). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Keman Ders Kitabı, Devlet Kitapları Birinci Baskı, Ankara
 • Akpınar, Mehmet (2005). Keman Eğitimi İçin Makamsal Ezgiler Albümü, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara
 • Buckles, Michael Kim (2004). A Stractured Content Analiysis of Five Contemporary Etüde Books fort he Violin.Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricutural and Mechanical College in Portial Fulfillment of the Requirements fort he degree of Doctor Musucal Arts
 • Çilden, Şeyda(1982). Türk Halk Ezgilerini Keman ile Çalma ve Yorumlama Yöntemleri. Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü. Asistanlık Tezi, Ankara
 • Kexi, Liu (1993). Teaching The Basic Violin Bowing Technique. A Dissartation Submitted to the University of North Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment of the Degree Doctor of Musıcal Arts
 • Lee, Ka-won (1999). An Investigation of Left-Hand Vibrato Tecnique on The Violin. Submited in partial Fulfilment of The Requirements For The Degree of Doctor of Education In Teachers College, Columbia University
 • Nelson, Suzanne (1994). Twentieth-Century Violin Technique: The Contributions of Six Major Pedagogues. Ph.D.University of South Carolina
 • Nunez Mario, Leoncio (2002). Comparison of Aural And Visual Instructional Methodologies Designed To Improve The Intonation Accuracy Of Seventh Grade Violin And Viola Instrumentalists. Doctor Of Philosophy University Of North Texas
 • Parasız, Gökalp (2009). Keman Öğretiminde Kullanılmakta Olan Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Seslendirilmesine Yönelik Olarak Oluşturulan Hazırlayıcı Alıştırmaların İşgörüsellik Ve Etkililik Yönünden İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

The Difficulties That the Students Faced in Vocalization of Contemporary Turkish Music Works in Violin Teaching of Educational Music

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 44 - 60, 01.03.2008

Abstract

A Study has shown that the difficulties which the students faced in vocalization of contemporary Turkish music Works in violin teaching of educational music and as a method ‘interviewing method’ has been used. Gazi university department of fine arts education teaching music discipline of the students of Gazi Universty constitute the working group of the study. It has been determined directed towards the obtained findings, in vocalization of contemporary Turkish music Works on account of technique, faced with some difficulties and can be vocalized up to only definite levels by undergraduate students.

References

 • Uçan, Ali (2005). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri İçin Keman Ders Kitabı, Devlet Kitapları Birinci Baskı, Ankara
 • Akpınar, Mehmet (2005). Keman Eğitimi İçin Makamsal Ezgiler Albümü, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara
 • Buckles, Michael Kim (2004). A Stractured Content Analiysis of Five Contemporary Etüde Books fort he Violin.Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricutural and Mechanical College in Portial Fulfillment of the Requirements fort he degree of Doctor Musucal Arts
 • Çilden, Şeyda(1982). Türk Halk Ezgilerini Keman ile Çalma ve Yorumlama Yöntemleri. Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü. Asistanlık Tezi, Ankara
 • Kexi, Liu (1993). Teaching The Basic Violin Bowing Technique. A Dissartation Submitted to the University of North Carolina at Greensboro in Partial Fulfillment of the Degree Doctor of Musıcal Arts
 • Lee, Ka-won (1999). An Investigation of Left-Hand Vibrato Tecnique on The Violin. Submited in partial Fulfilment of The Requirements For The Degree of Doctor of Education In Teachers College, Columbia University
 • Nelson, Suzanne (1994). Twentieth-Century Violin Technique: The Contributions of Six Major Pedagogues. Ph.D.University of South Carolina
 • Nunez Mario, Leoncio (2002). Comparison of Aural And Visual Instructional Methodologies Designed To Improve The Intonation Accuracy Of Seventh Grade Violin And Viola Instrumentalists. Doctor Of Philosophy University Of North Texas
 • Parasız, Gökalp (2009). Keman Öğretiminde Kullanılmakta Olan Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Seslendirilmesine Yönelik Olarak Oluşturulan Hazırlayıcı Alıştırmaların İşgörüsellik Ve Etkililik Yönünden İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Details

Other ID JA55DY72MN
Journal Section Research Article
Authors

Gökalp PARASIZ This is me

Publication Date March 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Parasız, G. (2008). Eğitim Müziği Keman Öğretiminde Kullanılan Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Seslendirilmesinde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 44-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23162/247389