PDF EndNote BibTex RIS Cite

İkinci Dilde Sözcük Edinimi: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrencilerle Deneysel Bir Çalışma

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 1 - 19, 01.03.2008

Abstract

Bu çalışma ikinci dilde sözcük ediniminde iki farklı yöntemi deneysel olarak incelemektedir. İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 21 Türk öğrenci iki deney grubuna ayrılmıştır. ‘Tanım’grubundaki öğrenciler sözcükleri tanımlar yoluyla öğrenirken ‘ba- ğlam’ grubundaki öğrenciler sözcükleri bir okuma parçası yoluyla öğrendiler. Sözcükleri öğrenme düzeyleri ise uygulamadan hemen sonra verilen hatırlama ve geri çağırma testleri ile uygulamadan iki hafta sonra verilen testlerle ölçüldü. 2X2 A"OVA sonuçları bağlam grubunun tanım grubuna göre her iki testte de (hatırlama ve geri çağırma) hem uygulama sonrasında verilen hem de iki hafta sonrasında verilen testlerde daha başarılı olduğunu gösterdi.

Second Language Vocabulary Acquisition: An Experimental Study with Turkish EFL Learners

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 1 - 19, 01.03.2008

Abstract

This study investigates the two types of second language vocabulary learning in an experimental design. 21 Turkish EFL learners were divided into two treatment groups. The definition group learned vocabulary through definitions of the words whereas a context group learned through a reading text. The vocabulary learning levels were checked through both recognition and recall tasks with post-tests given just after the treatment and retention-tests given two weeks after the treatment. The results of the 2X2 Mixed design A"OVA showed that the context group outperformed the definition group in both recognition and recall tasks for both post-test and retention test.

Details

Other ID JA55DM78ZZ
Journal Section Research Article
Authors

Ali MERÇ This is me
It is not affiliated with an institution

Publication Date March 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Merç, A. (2008). İkinci Dilde Sözcük Edinimi: Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenen Türk Öğrencilerle Deneysel Bir Çalışma . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23162/247390