PDF EndNote BibTex RIS Cite

Viyola Öğretiminde Türk Müziği Dizilerine Dayalı Oluşturulan Makamsal İçerikli Etütlerin İşlevsellik Durumuna İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 34 - 43, 01.03.2008

Abstract

Bu araştırma; Müzik Öğretmenliği Anabilim dallarında uygulanmakta olan bireysel çalgı eğitimi viyola derslerinde, Türk müziği dizilerine dayalı olarak oluşturulan etütlerin kullanım durumu ve işlevselliğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada bir kısım veriler, alan yazın taraması yöntemiyle, bir kısım veriler ise; Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarındaki bireysel çalgı eğitimi viyola öğretim elemanlarına uygulanan anketler yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; bireysel çalgı eğitimi viyola derslerinde geleneksel müziklerimize ilişkin materyallerin az olduğu ve bu alanda yeni çalışmalara mutlaka ihtiyaç duyulduğu, viyola öğretiminde geleneksel müziklerimize ait öğelerin; yakından- uzağa, gelenekselden-evrensele, bilinenden bilinmeyene anlayışı ve ilkesi çerçevesinde kullanılmasının, hem çalgı eğitimi açısından hem de motivasyon açısından öğrenciler üzerinde olumlu neticeler vereceği sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Akpınar, M. ( 2001). Türkiye’ deki Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dallarındaki Keman Eğitiminde Makamsal Ezgilerin Kullanılma Durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Albuz, A. (2001). Viyola Öğretiminde Geleneksel Türk Müziği Ses Sistemine İliş- kin Dizilerin Kullanımı ve Bu Sistem Kaynaklı Çokseslilik Yaklaşımları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Angı, Ç. E. (2005). Keman Öğretiminde Karşılaşılan Entonasyon Problemleri ve Öçzüm Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi. Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Derican, B. (2008). Viyola Öğretiminde Kullanılan Türk Müziği Dizilerine Dayalı Etütlerin, İçerik-Yöntem Bakımından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Y.Lisans Tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Olgun, S. (1994). Çağdaş Keman Eğitiminde Türk Motiflerinden Yararlanma. I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Trabzon.
 • Uçan, A. Günay, E. (1980). Çevreden Evrene Keman Eğitimi. Dağarcık Yayınları, Ankara.

Opinions of Faculty Members on the Functionality of Etudes with Turkish Modal Characteristics Based On Turkish Musical Scales in Viola Instruction

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 34 - 43, 01.03.2008

Abstract

Objective of this research is to determine ; using of the etudes that are constructed from Turkish music series and functionality of that etudes in Individual Instrument (Viola) Education Courses that is applied in music education program. In this research, some parts of data were collected by survey which was applied to faculty members who are the Individual Instrument Education members of Music Educational Programs of Fine Art Education Department of Universities Faculty of Education remaining data were collected with research scanning methods. The conclusion of research points out that our Traditional Music materials are poor in Individual Instrument Education (viola) and new studies on this subject absolutely need to be expanded. The result of research shows that using of theories from near to far from traditional to universal, from known to unknown teaching technics of the elements of our traditional music in viola education will improve not only the education of instrument but also students motivation. Key Words: Viola, Music Ed

References

 • Akpınar, M. ( 2001). Türkiye’ deki Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dallarındaki Keman Eğitiminde Makamsal Ezgilerin Kullanılma Durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Albuz, A. (2001). Viyola Öğretiminde Geleneksel Türk Müziği Ses Sistemine İliş- kin Dizilerin Kullanımı ve Bu Sistem Kaynaklı Çokseslilik Yaklaşımları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Angı, Ç. E. (2005). Keman Öğretiminde Karşılaşılan Entonasyon Problemleri ve Öçzüm Önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi. Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Derican, B. (2008). Viyola Öğretiminde Kullanılan Türk Müziği Dizilerine Dayalı Etütlerin, İçerik-Yöntem Bakımından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Y.Lisans Tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Olgun, S. (1994). Çağdaş Keman Eğitiminde Türk Motiflerinden Yararlanma. I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu. K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Trabzon.
 • Uçan, A. Günay, E. (1980). Çevreden Evrene Keman Eğitimi. Dağarcık Yayınları, Ankara.

Details

Other ID JA55DY49VK
Journal Section Research Article
Authors

Betül DERİCAN This is me


Aytekin ALBUZ This is me

Publication Date March 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Derican, B. & Albuz, A. (2008). Viyola Öğretiminde Türk Müziği Dizilerine Dayalı Oluşturulan Makamsal İçerikli Etütlerin İşlevsellik Durumuna İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 34-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23162/247394