PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE EFFECT OF THE KEYWORD-SEMANTIC METHOD ON THE EFL VOCABULARY LEARNING OF TURKISH STUDENTS

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 50 - 76, 01.03.2007

Abstract

This study aimed to investigate whether the keyword-semantic method had any effect on teaching English vocabulary to Turkish student& During the initial experiments, the sample size was 864 students. In the subsequent year; it was 99 (thirty-one 7th graders and sixty-eight university students). The study was conducted in the intact classrooms of the 6th and 7th graders of five primary schools, the preparatory and first year students offou• high schools and the students of Atatlirk University Faculty of Education, Erzurum, Turkey The pre-posttest interval in the initial experiments was one week. It was four weeks in the subsequent year. The control groups received a traditional instruction, which included oral/written rehearsals with word lists, use of words in sentences and arranging words based on semantic features. The treatment groups combined the semantic method with the keyword method. Each class was taught by their own teachers. The researcher; who taught university classes, briefed the other teachers about the experimented method. A 2X2 mixed design ANOVA used to compare the test results indicated that experimental groups retained significantly higher vocabulary words than the control groups highlighting the noteworthy contribution of the keyword-semantic method to vocabulary teaching.

TÜRK ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE KELİMELERİ ÖĞRENMELERİNDE ANLAMSAL-ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMİNİN ETKİSİ

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 50 - 76, 01.03.2007

Abstract

Bu çalışma, İngilizce kelimelerin Türk öğrencilere öğretilmesinde anlamsal-anahtar sözcük yönteminin etkisinin olup olmadığını araştırmaya amaçladı. Çalışmanın ilk yılındaki deneylerde örneklem 864 öğrenciydi. Sonraki yıl, örneklem 99 öğrenciydi (otuz biri 7. sınıftan ve altmış sekizi üniversiteden). Çalışma Erzurum il merkezindeki beş ilköğretim okulunun 6. ve 7. sınıf, dört hazırlık ve birinci sınıf ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kendi sınıflarında yürütüldü. İlk yıl deneylerinin öntest-sontest arası bir haftaydı. Sonraki yıl bu ara dört haftaydı. Kontrol gruplarında öğretim gelenekseldi. Kelimeler, liste halinde sözlü/yazılı tekrarlarla, cümle içinde kullanımla ve anlamsal özelliklere göre düzenlenerek öğretildi. Deney grubunda ise anlamsal yöntem anahtar sözcük yöntemiyle birleştirildi. Her bir sınıfa ders veren öğretmen o sınıfın kendi öğretmeniydi. Diğer öğretmenleri denenen yöntem konusunda bilgilendiren araştırmacının ders verdiği sınıflar ise üniversitese okutmanlık yaptığı sınıflardı. Sınav sonuçlarını karşılaştırmak için kullanılan 2 x 2 faktöriyel ANOVA'ya göre deney grupları kontrol gruplarına kıyasla önemli derecede daha yüksek sayıda kelimeyi belleklerinde tuttu ve bu da anlamsal*anahtar sözcük yönteminin kelime öğretimine katkısının kayda değer olduğunu gösterdi.

Details

Other ID JA55FS95KV
Journal Section Research Article
Authors

Buğra ZENGİN This is me

Publication Date March 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Zengin, B. (2007). TÜRK ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE KELİMELERİ ÖĞRENMELERİNDE ANLAMSAL-ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMİNİN ETKİSİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 50-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23170/247479