PDF EndNote BibTex RIS Cite

YÜKSEK ÖĞRETİMDE BİYOLOJİ EĞİTİMİ İLE SAĞLANAN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 77 - 87, 01.03.2007

Abstract

Her dönemde insanlara faydalı olan biyoloji, ülkemizde ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim sürecinin bütün basamaklarında değişik konular kapsamında okutulmaktadır. Çalışma; bu süreçte biyoloji eğitimi alan yüksekokul öğrencilerinde biyoloji dersinin hedeflediği davranış değişikliklerine ne oranda ulaşıldığını belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmaya Atatürk Üniversitesinde 3 farklı programa devam eden son sınıf öğrencilerinden 112 öğrenci katıldı. Katılan öğrencilere araştırmanın amacına uygun olarak 20 soruluk anket uygulandı.Anket sonuçlarına göre biyoloji eğitimi sayesinde yüksekokul öğrencilerinde %73.9 oranında biyoloji eğitiminin yarattığı davranış değişiklikleri ile insanın kendisine, çevresine ve dünya barışına katkıda bulunacağı şeklinde davranış değişiklikleri edinebileceğinin yanıtı alındı.

BEHAVIORAL CHANGES GAINED THROUGH BIOLOGY EDUCATION IN HIGHER EDUCATION

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 77 - 87, 01.03.2007

Abstract

Biology, which has been beneficial to the human beings at all ages, is instructed in every level of our country's educational system, (i.e. from primary schools to universities) under different This study is conducted to dermine #-' the behavior change targeted by the education is occurred in higher education students. 112 students firm three teacher training departments of Atatiirk University were participated in this research. The participants were given squestionnaire, compsed of 20 The survey results showed that biology education has changed the behaviors of of higher education students towards benefiting one's self consciousness, his or environment, and one's contribution to world peace.

Details

Other ID JA55FT24CD
Journal Section Research Article
Authors

İbrahim GÜMÜŞ This is me


Nagihan SÜLEYMAN This is me


Yunus KAYA This is me


Muammer KIRICI This is me

Publication Date March 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Gümüş, İ. , Süleyman, N. , Kaya, Y. & Kırıcı, M. (2007). YÜKSEK ÖĞRETİMDE BİYOLOJİ EĞİTİMİ İLE SAĞLANAN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 77-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23170/247482