PDF EndNote BibTex RIS Cite

ORTAÖĞRETİM II. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEWTON'UN I. ve III. HAREKET KANUNU İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 164 - 178, 01.03.2007

Abstract

Bu çalışmanın amacı Newton'un 1. ve 3. Hareket Kanunları ile ilgili, öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Erzurum il merkezinde İbrahim Hakkı Fen Lisesi, nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi, Mecidiye Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Lisesinde öğrenim gören 186 lise 2.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma da durum çalışması yöntemi (case study design) kullanılmıştır Araştırma 2005-5006 öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır. Araştırma verileri, Newton'un Hareket Kanunları Kavram Testinden elde edilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesş sonucuda öğrencilerin Newton'un Hareket Kanunları ile ilgili kavram yanılgılarının olduğu belirlenmiştir.

HIGH SCHOOL SECOND GRADE STUDENTS' MISCONCEPTIONS OF NEWTON'S FIRST AND TIMID LAWS

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 164 - 178, 01.03.2007

Abstract

The aim of this study is determine the misconceptions of the students about Newton's Laws (1, and 3.). The subject of this study consist of total 186 second grade students who are at Erzurum Science High School, Nevzat Karabak Normal School, Mecidiye Anatolia School and Mehmet Alcif Ersoy High School. In this study, case study design was identified as a research model. This research was carried out in the 2005-2006 spring term. The data: of the research were obtained from the reseacrch test of the conceptinos about Newton's Laws. As a result of the evaluation of the collected data, it's determined that the students have serious misconceptions about Newton's Laws.

Details

Other ID JA55GB38FD
Journal Section Research Article
Authors

Ümit TURGUT This is me


Taviz ALPTEKİN This is me


Sema ALTUN This is me

Publication Date March 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Turgut, Ü. , Alptekin, T. & Altun, S. (2007). ORTAÖĞRETİM II. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NEWTON'UN I. ve III. HAREKET KANUNU İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 164-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23170/247489