PDF EndNote BibTex RIS Cite

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENİN SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 88 - 103, 01.03.2007

Abstract

Bu araştırma "öğretmenler, sınıfta zaman yönetimiyle ilgili davranışları hangi sıklıkta gerçekleştirmektedirler?" şeklinde geliştirilen problemi çözmek üzere yapılmıştır. Tarama modelinden yararlanılarak yapılan araştırmanın amacıyla ilgili "Sınıfta Zaman Yönetimi" ölçeği geliştirilmiştir. Öğretmen ve okul yöneticilerinden oluşan eğitim çalışanlarının görüşlerine göre öğretmenler kişisel zaman yönetimi, derse hazırlık zamanının yönetimi davranışlarını "çoğu zaman" gerçekleştirmektedirler. Ancak eğitim kurumunun genel politikası ve görev tanımlamalarındaki belirsizlik, zaman yönetimi davranışlarını olumsuz etkilemektedir. Derse hazırlık zamanı çerçevesinde yer alan, tahtaya yazılacak yazı ve çizilecek tablo, resim vs.'ler dersten önce genelde hazırlanmamaktadır. Bay ve bayan katılımcıların, öğretmenlerin zaman yönetimi davranışlarına ilişkin değerlendirmelerinde benzerlik bulunmaktadır. Öğretmenler sınıfta öğrenme zamanının yönetimi davranışlarını "çoğu zaman" sergilemektedirler. Bu çer.evede disiplin sağlama gibi akademik olmayan konulara daha az zaman harcamanın gayretini göstermektedirler. Zaman yönetimini olumsuz etkilemesi olası eğitim kurumlarının genel politikalarındaki ve görev tanımlamalarındaki belirsizlikler giderilmeli, görev karışmasını önleyen anlaşılır ve geliştirilebilir eğitim politikaları oluşturulmalıdır. Öğretmenlerin kişisel zaman yönetimi davranışlarından serbest zaman etkinliklerine daha çok zaman ayırarak kendilerini geliştirmenin ve yazılı hatırlatıcılar gibi etkili zaman yönetiminin yeni tekniklerini uygulamanın çabasını göstermeleri gerekmektedir.

TEACHERS' BEHAVIORS OF CLASS TIM MANAGEMENT FROM EDUCATIONAL STAFF'S POINTS OF 'E'4

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 88 - 103, 01.03.2007

Abstract

To solve the problem "How often do the teachers show time managing behaviours in the class?" searching method is used. For this aim, the criterion called "Time managing in the class" is prepared. According to the idea of educational staff which consist of teachers and school managers, teachers "often make use of personal time managing and managing the time for the preparations of the subject. But, general attitudes of the schools and misunderstandings about deities have negative effects on time managing behaviours. Generally, preparations for the class, such as what to write on the board or tables and pictures that should be drawn aren't prepared before the lesson. In general, women and men participants have similar ideas about time managing behaviours. Teachers "often" show the behaviours related to the time managing in the class, In this sense, they try to spend the least time on nonacademk studies, like class discipline. General attitudes of the schools and misunderstandings about duities which have negative effects on time managing behaviours should be changed and educational system which disables misunderstandings and proper to be improved policies should be applied. Teachers • should spend more time on free time activities rather than personal time managing behaviours. So that, they can improve themselves and try to use new and effectivetime managing techniques such as using written reminders.

Details

Other ID JA55FU52JR
Journal Section Research Article
Authors

Niyazi CAN This is me

Publication Date March 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Can, N. (2007). EĞİTİM ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENİN SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 88-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23170/247494