PDF EndNote BibTex RIS Cite

5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ KARDEŞ SAHİBİ OLMALARININ, KARDEŞLERİYLE İLİŞKİLERİNİN VE SAHİP OLDUKLARI EĞİTİM ARAÇLARININ İLKÖĞRETİME HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİNE ETKİSİ

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 104 - 122, 01.03.2007

Abstract

Bu araştırmada 5-6 yaş çocuklarının kardeş sahibi olmalarının, kardeşiyle ilişkilerinin ve sahip olsukları eğitim araçlarının çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama desenli bir araştırma olup toplam 175 çocuk ve bu çocukların anne babalarından elde edilen verilere dayanmaktadır. Araştırmada veriler, doğum sırası, kardeşleriyle oyun oynayıp oynamadığı; çocuğun kendine ait masal, hikaye kitabı olup olmadığı; çocuğun kendine ait boyama kitabı, resim defteri, boyalarının olup olmadığı, kardeşlerin birlikte sinema-tiyatroya gidip gitmediği ile ilgili bilgileri içeren toplam 5 sorudan oluşan anket formu ile "Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği" nin Gelişim ve Uygulama formları kullanılmıştır. Bulgular tek boyutlu varyans analizi uygulanarak analiz edilmiştir.Sonuç olarak kardeş değişkeninin okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluğunu olumlu şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Bu nedenle anne babaların kardeşler arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde yönlendirebilmeleri konusunda (örneğin birlikte oynamalarını sağlamak, kitap, defter, vb. paylaşmalarını sağlamak gibi) gerekli desteğin sağlanması çocuğun ilköğretime hazır olması bakımından son derece önemlidir.

THE EFFECTS OF HAVING SIBLINGS, RELATIONS OF SIBLINGS AND EDUCATIVE EQUIPMENTS ON SCHOOL READINESS OF 5-6 YEARS OLD CHILDREN

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 104 - 122, 01.03.2007

Abstract

This research was carried out to investigate having siblings, the relations between 546 years old siblings and having some educational materials like books, crayons related to school readiness. The research has a survey design and depends on data which were gathered totally 175 children and their parents. The data of the research were gathered with a Sitems questionnaire which includes items about birth order, playing with the sibling, if the child has story books or not, if the child has painting book or not, if the child has crayons or not, if the child goes to cinema and theatre or not. Development and Implementations forms of Marmara Scale of School Readiness was used to evaluate school readiness of children. The results indicated that siblings have affects on school readiness of children. Because of this reason the efforts of parents to provide opportunities to arrange positive relations between them.

Details

Other ID JA55FV98HE
Journal Section Research Article
Authors

Özgül Polat UNUTKAN This is me

Publication Date March 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Unutkan, Ö. P. (2007). 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ KARDEŞ SAHİBİ OLMALARININ, KARDEŞLERİYLE İLİŞKİLERİNİN VE SAHİP OLDUKLARI EĞİTİM ARAÇLARININ İLKÖĞRETİME HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİNE ETKİSİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 104-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23170/247497