PDF EndNote BibTex RIS Cite

MUSTAFA SATI BEY VE TARİH ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 152 - 163, 01.03.2007

Abstract

Bu makalede, Satı Bey'in tarih öğretimi ile ilgili görüşleri ele alınmıştır. Satı Bey tarih öğretimi konusunda Tedrisat-i İbtidaiyye Mecmuasının 8. sayısında 15 Eylül 1326 tarihinde (28 Eylül 1910) "Tarih Tedrisinin Usul-ı Esasiyesi" adlı bir makale yayınlamıştır. Satı Bey makalesinde, tarih dersinin nasıl okutulmaı gerektiği, tarih öğretiminin amacı, faydası, ders kitapları ve öğretim yöntemleri gibi konular üzerinede durmuştur. Satı Bey, Batı'da eğitimle ilgili gelişmeleri yakından takip etmiş ve bunların ülkemize girişinde önemli bir rol oynamış ve okullarda uygulamıştır. Tarih öğretimi ile ilgili yaptığı tespitler bugün için de geçerliliğini korumaktadır. Satı Bey için tarihin en büyük yararı çocuklara vatan sevgisi vermektir.

MUSTAFA SATI BEY AND HIS OPINIONS ON HISTORY TEACHING

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 152 - 163, 01.03.2007

Abstract

in this article Sail BeA. opinion was derived from his article concerning education of history titled "Tarih Tedrisinin Usul-z Esasiyesi" (the essence of the teaching of history) in the volume of Tedrisat-i ibtidaiyye Mecmuasi (the periodical of primitive education) on 23 September 1910. In his article, he analyzed how the history lessons must he taught, the aim and advantages of the history, history books', and the methods of teaching in history. Sate Bey was an important personwith his method of education in the sense that he tried to pursue the developments in the methods of education and applied them in the ottoman education system. His view related with methodology is still valid. According to Salt Bey, the main target of history is to give the fancy of the state.

Details

Other ID JA55GA84ST
Journal Section Research Article
Authors

Şerif KORKMAZ This is me

Publication Date March 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Korkmaz, Ş. (2007). MUSTAFA SATI BEY VE TARİH ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 152-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23170/247502