PDF EndNote BibTex RIS Cite

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YAKLAŞIMLARI VE GÖRÜŞLERİ

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 15 - 29, 01.03.2007

Abstract

Bu çalışmada müzik öğretmenlerinin 1994-1995 öğretim yılında yürürlüğe giren ve 2006-2007 öğretim yılı sonuna kadar yürürlükte olan "İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı"na yönelik görüşlerine ve söz konusu programa ilişkin yaklaşımlarına yer verilmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinde çevresel ve bireysel etkenler kadar programlar da önemli bir yer tutmaktadır. Araştırma kapsamında, müzik dersi öğretim programının çağdaşlık, işlevsellik, işlerlik, hazırlanma biçimi ve belirlenen amaçlarla tutarlığı konusundaki öğretmen görüşleri betimlenip yorumlanmıştır. Çalışmada kullanılan görüşme yöntemi ile müzik öğretmenlerinin programa yönelik algı, yaklaşım ve görüşleri belirlenerek bu yöndeki beklentiler tespit edilmeye çalışılmıştır.

APPROACHES AND CRITIQUES OF MUSIC TEACHERS TO PRIMARY SCHOOL musrc LESSON EDUCATION PROGRAMS

Year 2007, Volume 2, Issue 1, 15 - 29, 01.03.2007

Abstract

In this study the overall evaluation of the views of music teachers and their approaches and critiques towards primary school music lesson education programs, which was in force from 1994-2995 education year to 2006-2007 education year are presented. Within the teaching-learning processes, the programs are as equally important as the environmental and personal factors. In this study, teacher's opinions on contemporaneity, functionality, workability, preparation styles and consistency with the designated intentions of music lesson education programs are described and interpreted. General interviewing techniques were employed during the study and music teachers' perceptions, approaches and opinions towards the program and their expeciationshave been determined.

Details

Other ID JA55FH78BB
Journal Section Research Article
Authors

Alaattin CANBAY This is me

Publication Date March 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Canbay, A. (2007). MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YAKLAŞIMLARI VE GÖRÜŞLERİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 15-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23170/247504