An Evaluation on Teaching Turkish as a Foreign Language in Algeria
Cezayir’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

Önder ÇANGAL [1]


The basis of Turkey-Algeria relations goes back to the 16th century and the people in Algeria have felt close to Turkish people from the Ottomans to Turkey. Every year thousands of Algerian people come to Turkey as tourists and Turkish companies from different sectors also invest in Algeria thanks to the recent cooperation studies. Developing relations and Turkish TV series, which are closely followed in Algeria, increase the demand for learning Turkish in Algeria, and various institutions and organizations operate to meet the current demand. In the research prepared by using case study, one of the qualitative research designs, it is aimed to reveal and evaluate the general situation of teaching Turkish as a foreign language in Algeria. It is thought that determining the activities of teaching Turkish as a foreign language carried out in Algeria will be a guide for future studies.
Türkiye-Cezayir ilişkilerinin temeli 16. yüzyıla kadar uzanmakta, Cezayir halkının Osmanlıdan günümüze Türkiye’ye ve Türk halkına duyduğu yakınlık hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Türkiye ve Cezayir hâlen eğitimden ticarete pek çok alanda iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmekte, iki ülke kalkınmanın sağlanması ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için pek çok projeyi hayata geçirmektedir. Son yıllarda artarak devam eden iş birliği çalışmalarının da etkisiyle her yıl yüzbinlerce Cezayirli turist olarak Türkiye’ye gelmekte ve farklı sektörlerden Türk firmaları Cezayir’e yatırım yapmaktadır. Gelişen ilişkiler ve ülkede yakından takip edilen Türk dizileri Cezayir’de Türkçe öğrenmeye olan talebi de artırmakta, mevcut talebin karşılanması için çeşitli kurum ve kuruluşlar faaliyet göstermektedir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak hazırlanan araştırmada Cezayir’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin genel durumun ortaya konulması ve değerlendirmelerde bulunulması amaçlanmıştır. Ülkede yürütülen yabancı dil olarak Türkçe öğretimi faaliyetlerinin tespit edilmesinin sonraki süreçte gerçekleştirilecek çalışmalar için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
 • Anadolu Ajansı. (2017). Cezayir’de “Osmanlı Mirası” sempozyumu başladı. Web: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cezayir-de-osmanli-mirasi-sempozyumu-basladi/1003772 adresinden 20 Aralık 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Aslan, H. ve Karakoç, E. (2014). Cezayir Ülke Raporu. Cezayir: T.C. Cezayir Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği. Web: https://www.tavsanlitso.org.tr/ adresinden 27 Aralık 2020 tarihinde alınmıştır.
 • British Council. (2013). Country Briefs. Web: www.britishcouncil.org adresinden Ocak 2014’te alınmıştır.
 • Erinç, S. (1993). Cezayir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (Cilt. 7, ss. 483-485). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.
 • Kahraman, K. (1993). Osmanlı Dönemi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (Cilt. 7, ss. 486-489). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.
 • Kaya, M. F. (2014). Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinde Lider 6 Dünya Ülkesinin Yükseköğretim Tanıtım Uygulamaları ve Türkiye Bursları Tanıtım Stratejisi İçin Bir Model Önerisi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara.
 • Kocaeli Ticaret Odası (KOTO). (2020). Cezayir Ülke Raporu. Web: http://koto.org.tr/images/upload/3c6cb441d9bcc003c8379ad634a99528.pdf adresinden 10 Aralık 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM). (2020). Türkiye-Cezayir İlişkilerinin Geleceği. Web: https://orsam.org.tr/tr/turkiye-cezayir-iliskilerinin-gelecegi-2/ adresinden 7 Aralık 2020 tarihinde alınmıştır.
 • TELC (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi-Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. Germany: Telc GmbH.
 • Türkiye Bursları. (2020). Türkiye Bursları Projesi. Web: https://turkiyeburslari.gov.tr/tr adresinden 7 Aralık 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (2020). Türkiye - Cezayir Siyasi İlişkileri. Web: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cezayir-siyasi-iliskileri.tr.mfa adresinden 1 Aralık 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2018). Anadolu’nun Renkleri Kadesh Kardeş Ülke Cezayir’de. Web: https://www.yee.org.tr/tr/haber/anadolunun-renkleri-kadesh-kardes-ulke-cezayirde adresinden 14 Aralık 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2019). Mağrip Bölgesinde Osmanlı Politikası Cezayir’de Konuşuldu. Web: https://www.yee.org.tr/tr/haber/magrip-bolgesinde-osmanli-politikasi-cezayirde-konusuldu adresinden 10 Aralık 2020 tarihinde alınmıştır.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8560-3526
Author: Önder ÇANGAL (Primary Author)
Institution: Gaziantep Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 31, 2021

APA Çangal, Ö . (2021). Cezayir’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı , 210-227 . DOI: 10.35675/befdergi.850772