Research Article
BibTex RIS Cite

Politik Mücadelede Değerlerin Kritik Önemi: Hint ve Yunan Mitolojilerinde Öne Çıkan Metinler Üzerinden Felsefi Bir Tartışma

Year 2023, Issue: Özel Sayı, 70 - 83, 28.02.2023

Abstract

Hayatı daha iyi yaşamak veya mutlu bir yaşam insani bir amaç olduğu gibi felsefi bir hedeftir. İnsanlık serüveninin envanteri bu nihai amaç etrafında bile anlatılabilir. Arkaik toplumlardan itibaren çevresindekilere, olan bitene ve kendi duygu, düşünme ve inanma biçimine karşı kayıtsız kalamayan insan bazen doğayla birlikte bazen ona karşıt bir kültür yaratabilmiştir. Bu tabloda mitler de önemli bir boşluğu doldurmaktadır. İlk anlamının ötesinde mitler belirli bir yaşam formunun, inanış biçiminin, duyuş ve biliş dünyasının bir tezahürüdür. Açıkçası masallarda olduğu gibi insan yaşamına temas etmeyen neredeyse hiçbir mitos yoktur. İnsan zihninin en önemli ürünleri olarak görülebilecek bu anlatılar söz edilen yapısı içerisinde anlaşılabilirse modern yaşama ciddi katkılar sunabilecek ürünlere dönüştürülebilirler. İlkçağ toplumlarına özgü mitolojilere bakıldığında ise bu insanların yaşamında mitlerin daha kritik işlevleri olduğu kesindir. İnsanın kendini bilmesi, tanrıları tanıması, ölüm ve sonrası gibi merakını cezbeden, endişelerini yenmesine yardım eden pek çok husus mitler üzerinden açıklanmıştır. Bu nedenle politik bir edimi de olan bu hikâyeler kahramanlarla birlikte kendisini olayın içerisinde bulan dinleyiciyi adalet, haklar, ödevler, ahlaki ve politik düzen gibi konularda düşünmeye itmektedir. Ayrıca kimi zaman eleştirel, meydan okuyucu ve sarsıcı yapısıyla geniş bir düzlemde etkili olabilmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı antik mitlerin imgesel ufkundan hareketle kişinin kendisiyle başlayan mücadelesini, toplumsal rolleri ve karakteristiğini, politik erdemlerin mahiyetini incelemektir.

Supporting Institution

yok

Thanks

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

References

 • Armstrong, K. (2005). Mitlerin Kısa Tarihi (D. Şendil, Çev.). Merkez Kitapçılık.
 • Bhagavad-Gita. (2001). Tanrının Soluğu (Ö. C. Güngören, Çev.). Yol Yayınları.
 • Campbell, J. (2003). Tanrının Maskeleri “Batı Mitolojisi” (K. Emiroğlu, Çev.). İmge Kitabevi.
 • Camus, A. (1988). Sisyphos Söyleni (T. Yücel, Çev.). Adam Yayınları.
 • Eliade, M. (1994). Ebedî Dönüş Mitosu (Ü. Altuğ, Çev.). İmge Kitabevi.
 • Eliade, M. (2021). Mitlerin Özellikleri (S. Rifat, Çev.). Alfa Yayınları.
 • Erhat, A. (2012). Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi.
 • Erhat, A. (2015). Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi.
 • Hiriyana, M. (2011). Hint Felsefesi Tarihi (F. Aydın, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Homeros. (1998). Odysseia (A. Erhat & A. Kadir, Çev.). Can Yayınları.
 • Homeros. (1999). İlyada (A. Erhat, Çev.). Can Yayınları.
 • Jaeger, W. (2011). İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi (G. Ayas, Çev.). İthaki Yayınları.
 • Kaya K. (2017). Buddhizm Sözlüğü. Doğu Batı Yayınları.
 • Kraya, K. Ç. (1994). Komisyon. Çeboksarı.
 • Pattanaik, D. (2016). Hint Mitolojisine Giriş, Mit ve Mitya (Ç. Erkan, Çev.). Doğu Batı Yayınları.
 • Peters, F. E. (2004). Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü (H. Hünler, Çev.). Paradigma Yayıncılık.
 • Platon. (2008). Devlet (S. Eyüboğlu & A. A. Cimcoz, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Reichenbach, H. (1993). Bilimsel Felsefenin Doğuşu (C. Yıldırım, Çev.). Remzi Kitabevi.
 • Vivekananda, S. (2012). Bhakti Yoga (H. Özateş, Çev.). Purnam Yayınları.

The Critical Importance of Values in Political Struggle: A Philosophical Discussion on Prominent Texts in Indian and Greek Mythologies

Year 2023, Issue: Özel Sayı, 70 - 83, 28.02.2023

Abstract

Living a better life or a happy life is a human goal as well as a philosophical goal. The inventory of human adventure can even be told around this ultimate goal. Since archaic societies, human beings, who could not remain indifferent to those around them, what is happening, and their own way of feeling, thinking, and believing, were able to create a culture sometimes with nature and sometimes against it. Myths also fill an important gap in this table. Beyond its first meaning, myths are a manifestation of a certain life form, way of belief, world of perception and cognition. Frankly, there are almost no myths that do not touch human life as in fairy tales. If these narratives, which can be seen as the most important products of the human mind, can be understood within the aforementioned structure, they can be transformed into products that can make serious contributions to modern life. When we look at the mythologies specific to ancient societies, it is certain that myths have more critical functions in the lives of these people. Many issues that attract people's curiosity and help them overcome their anxieties, such as knowing oneself, knowing Gods, death and the aftermath, are explained through myths. For this reason, these stories, which also have a political act, push the audience, who finds themselves in the event together with the heroes, to think about issues such as justice, rights, duties, moral and political order. In addition, sometimes it can be effective on a wide plane with its critical, challenging and shocking structure. In this direction, the aim of the study is to examine the struggle that begins with oneself, social roles and characteristics, and the nature of political virtues, starting from the imaginary horizon of ancient myths.

References

 • Armstrong, K. (2005). Mitlerin Kısa Tarihi (D. Şendil, Çev.). Merkez Kitapçılık.
 • Bhagavad-Gita. (2001). Tanrının Soluğu (Ö. C. Güngören, Çev.). Yol Yayınları.
 • Campbell, J. (2003). Tanrının Maskeleri “Batı Mitolojisi” (K. Emiroğlu, Çev.). İmge Kitabevi.
 • Camus, A. (1988). Sisyphos Söyleni (T. Yücel, Çev.). Adam Yayınları.
 • Eliade, M. (1994). Ebedî Dönüş Mitosu (Ü. Altuğ, Çev.). İmge Kitabevi.
 • Eliade, M. (2021). Mitlerin Özellikleri (S. Rifat, Çev.). Alfa Yayınları.
 • Erhat, A. (2012). Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi.
 • Erhat, A. (2015). Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi.
 • Hiriyana, M. (2011). Hint Felsefesi Tarihi (F. Aydın, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Homeros. (1998). Odysseia (A. Erhat & A. Kadir, Çev.). Can Yayınları.
 • Homeros. (1999). İlyada (A. Erhat, Çev.). Can Yayınları.
 • Jaeger, W. (2011). İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi (G. Ayas, Çev.). İthaki Yayınları.
 • Kaya K. (2017). Buddhizm Sözlüğü. Doğu Batı Yayınları.
 • Kraya, K. Ç. (1994). Komisyon. Çeboksarı.
 • Pattanaik, D. (2016). Hint Mitolojisine Giriş, Mit ve Mitya (Ç. Erkan, Çev.). Doğu Batı Yayınları.
 • Peters, F. E. (2004). Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü (H. Hünler, Çev.). Paradigma Yayıncılık.
 • Platon. (2008). Devlet (S. Eyüboğlu & A. A. Cimcoz, Çev.). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Reichenbach, H. (1993). Bilimsel Felsefenin Doğuşu (C. Yıldırım, Çev.). Remzi Kitabevi.
 • Vivekananda, S. (2012). Bhakti Yoga (H. Özateş, Çev.). Purnam Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Philosophy
Journal Section Research Article
Authors

Ferdi SELİM 0000-0003-2576-4499

Project Number yok
Early Pub Date February 20, 2023
Publication Date February 28, 2023
Submission Date October 6, 2022
Published in Issue Year 2023 Issue: Özel Sayı

Cite

APA SELİM, F. (2023). Politik Mücadelede Değerlerin Kritik Önemi: Hint ve Yunan Mitolojilerinde Öne Çıkan Metinler Üzerinden Felsefi Bir Tartışma. Belgü(Özel Sayı), 70-83.

Journal of the Faculty of Humanities and Letters of Ardahan University