Özel Sayı

Sayı: Özel Sayı, 28.02.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makalesi

BELGÜ Dergisi sosyal bilimler alanlarında ve disiplinler arası çalışmalarda bilime katkı sağlayacak teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayımlayarak nitelikli bilimsel çalışmaları literatüre kazandırmayı kendisine misyon edinmiş ulusal hakemli (çift taraflı kör hakemlik) bir dergidir.

BELGÜ Dergisi Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Gürcü Dili ve Edebiyatı, Halk Bilimi, Kafkas Dilleri ve Edebiyatları, Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı alanları ile disiplinler arası çalışmaları konu edinmiş nitelikli araştırma makaleleri yayımlamaktadır.

Lütfen çalışmanızı BELGÜ Dergisi'ne göndermeden önce burada yer alan kuralları dikkatlice okuyunuz.

Benzerlik Oranı

Makale gönderim aşamasında yazarlar, benzerlik tarama raporunu (iThenticate veya Turnitin) çalışmalarıyla birlikte sisteme yüklemelidir. Benzerlik tarama raporunu göndermeyen yazarların çalışmaları değerlendirmeye alınmaz. Çalışmalarda intihal ya da yüksek oranda benzerlik tespit edilmesi durumunda çalışma reddedilir. 

Telif Hakkı Formu

Yayınlanmak üzere BELGÜ Dergisi'ne gönderilen çalışmalarda yazar(lar) çalışmanın daha önce başka yerde yayımlanmadığını ve hali hazırda yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmediğini taahhüt eder(ler).

Yayıma kabul edilen çalışmalarda yazarların telif hakkı formunu imzalayarak dergiye göndermesi beklenmektedir. Bu formla beraber yazarlar çalışmalarının yayımlanması için BELGÜ dergisine izin verir. Telif Hakkı Formunu buradan indirebilirsiniz.

Çeviri yayın konusunda dikkat edilmesi gereken kurallar:

Çeviri çalışmalarında, çevirisi yapılacak eserin telif haklarını elinde bulunduran kişi veya kurumdan çeviri ve yayın iznini alınmalı, bu izin belgesi başvuru esnasında sisteme yüklenmelidir.

Çeviri yazılarında her türlü telif maliyetinden çeviren sorumludur.

Çevirisi yapılacak makalenin kesinlikle tamamı çevrilmeli ve çeviren tarafından ana metine hiçbir ekleme yapılmamalıdır.

Makale Şablonu

Çalışmanınızı BELGÜ Dergisi makale şablonuna, şablondaki kurallara uygun olacak şekilde yerleştirerek gönderiniz. Makale şablonunu buradan indirebilirsiniz. Makale şablonuna yerleştirilmeyen yazılar yazarlara iade edilir.

Makale şablonunda dikkat edilmesi gerekenler;

1. Makale ana başlığı 12 punto, kalın, Book Antiqua, tamamı büyük harfle, ortalanmış şekilde olmalıdır.

2. Makalenin ikinci dildeki başlığı 10 punto, kalın, Book Antiqua, yalnızca ilk harfler büyük, ortalanmış şekilde olmalıdır.

3. Tam metin dosyası içerisinde unvan, adı, soyadı kısımları ile yazar(lar)a dair her türden kimlik bilgisi (kurum, e-posta, ORCID, vs.) kör hakemlik kuralları gereği boş bırakılmalıdır.  

4. Özet 200-250 kelime sayısı aralığında, 8 punto, Book Antiqua yazı karakteriyle, 1 satır aralığıyla, her iki yana yaslı, tek paragraf halinde hazırlanmalıdır. Özette referans, kaynakça, şekil, tablo vs. bulunmamalıdır. Özet metninde, metin sonunda 0nk aralık kullanılmalıdır. En az 5, en fazla 7 anahtar kelime olmalıdır.

5. Ana gövde metni 10 punto, Book Antiqua yazı karakteriyle, 1 satır aralığıyla, iki yana yaslı yazılmalıdır. Paragraf başlarında 1,25 cm girinti verilebilir. 40 kelimeden kısa olan doğrudan alıntılar metin içerisinde tırnak işareti içerisine alınarak verilmelidir. Paragraf öncesinde ve sonrasında 6nk aralık bırakılmalıdır. 40 kelimeden uzun doğrudan alıntılar, 9 punto ile sağdan ve soldan birer cm girinti verilerek tırnak işareti kullanılmadan verilmelidir. 

6. Dipnotlar 8 punto, Book Antiqua yazı karakteriyle, 1 satır aralığıyla ve 0nk aralıkla her iki yana yaslı olmalıdır.

7. Makaleler kaynakça ve özetler hariç 6000 kelimeyi geçmemelidir. Kullanılan görseller metnin uzunluğuyla orantılı sayıda olmalıdır. Belirgin bir gerekçe bulunmadığı durumlar haricinde bu sınırlar BELGÜ’de yayımlanacak tüm çalışmalar için geçerlidir. Dergiye gönderilecek metin belgesi MS Word programıyla oluşturulmalıdır. Dosya adı yalnızca makale başlığından oluşmalıdır.

Yazım ve Referans Kuralları

BELGÜ’ye gönderilecek makaleler için yazarlarımızın Amerikan Psikoloji Derneği tarafından oluşturulan APA 7.0 atıf stilini (APA 7. Sürüm hakkında bilgi için: http://www.apastyle.org/) kullanmaları önerilmektedir. Ancak dipnot atıf sisteminin daha kullanışlı olabileceği bazı disiplinler için yazarlarımız Chicago Manual of Style 17th Edition (full note) atıf stilini (Chicago Manual of Style 17th Edition hakkında daha fazla bilgi için https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html) de kullanabilirler.

APA 7.0 için Atıf ve Kaynakça Örnekleri

1. Kitap:

Tek yazarlı

Kaynakçada: Lacan, J. (2013). Psikanalizin Dört Temel Kavramı (N. Güngörmüş Erdem, Çev.). Metis.
Metin içinde: (Lacan, 2013, s. 63)

Birden fazla yazarlı

Kaynakçada: Deleuze, G., & Guattari, F. (2000). Kafka: Minör bir edebiyat için deneme (Ö. Uçkan, Çev.). YKY.
Metin içinde: (Deleuze & Guattari, 2000, s. 20)

2. Editörlü kitap bölümü:

Kaynakçada: Dolar, M. (2010). Kafka’s Voice. S. Žižek (Ed.), Lacan: The Silent Partners içinde. Verso.
Metin içinde: (Dolar, 2010, s. 321)

3. Makale:

Kaynakçada: Kaçar, E. (2018). Lacan ve Topoloji. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 535-554.
Metin içinde: (Kaçar, 2018, s. 538)

4. Tez:

Kaynakçada: Ay, V. (2021). Nietzsche ve Heidegger'de nihilizm sorunu. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Metin içinde: (Ay, 2021, s. 98)

5. Gazete Yazısı

Kaynakçada: Tamer, R. (2022, Ocak 14). Haziranın kaçı. Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/rauf-tamer/haziranin-kaci-41981513
Metin içinde: (Tamer, 2022)

6. Bildiri

Kaynakçada: Kaçar, E. (2019, Mayıs). Öznenin Trajedisi: Aynanın Ötesine Geçmek [Öz]. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ardahan Üniversitesi, Ardahan. Erişim adresi: https://mythologysymposium.files.wordpress.com/2019/07/abstracts-14.07.19-2.pdf
Metin içinde: (Kaçar, 2019, s. 98)

7. Podcast

Kaynakçada: Nilay Örnek (Yapımcı). (2022, 12 Ocak). Nasıl Olunur [Podcast]. Erişim adresi: https://open.spotify.com/episode/518VG90QFnkQl9WLua4fRQ?si=81ifjVItRWu--CnXGd09Jw

Chicago Manual of Style 17th Edition (full note) için Atıf ve Kaynakça Örnekleri

1. Kitap:
Tek yazarlı

Kaynakçada: Lacan, Jacques. Psikanalizin Dört Temel Kavramı. Çeviren Nilüfer Güngörmüş Erdem. İstanbul: Metis, 2013.
Dipnotta: Jacques Lacan, Psikanalizin Dört Temel Kavramı, çev. Nilüfer Güngörmüş Erdem (İstanbul: Metis, 2013).

Birden fazla yazarlı

Kaynakçada: Deleuze, Gilles, ve Félix Guattari. Kafka: Minör bir edebiyat için deneme. Çeviren Özgür Uçkan. 1. bas. Edebiyat 362. İstanbul: YKY, 2000.
Dipnotta: Gilles Deleuze ve Félix Guattari, Kafka: Minör bir edebiyat için deneme, çev. Özgür Uçkan, 1. bas, Edebiyat 362 (İstanbul: YKY, 2000).

2. Editörlü kitap bölümü:

Kaynakçada: Dolar, M. “Kafka’s Voice”. Lacan: The Silent Partners içinde, editör Slavoj Žižek. Verso, 2010.
Dipnotta: M. Dolar, “Kafka’s Voice”, Lacan: The Silent Partners içinde, ed. Slavoj Žižek (Verso, 2010).

3. Makale:

Kaynakçada: Kaçar, Erman. “Lacan ve Topoloji”. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, sy 25 (2018): 535-54.
Dipnotta: Erman Kaçar, “Lacan ve Topoloji”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, sy 25 (2018): 535-54.

4. Tez:

Kaynakçada: Ay, Volkan. “Nietzsche ve Heidegger’de nihilizm sorunu”. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021.
Dipnotta: Volkan Ay, “Nietzsche ve Heidegger’de nihilizm sorunu” (Doktora Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021).

5. Gazete Yazısı

Kaynakçada: Tamer, R. “Haziranın kaçı”. Hürriyet, 14 Ocak 2022. https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/rauf-tamer/haziranin-kaci-41981513.
Dipnotta: R. Tamer, “Haziranın kaçı”, Hürriyet, 14 Ocak 2022, https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/rauf-tamer/haziranin-kaci-41981513.

6. Bildiri

Kaynakçada: Kaçar, Erman, “Öznenin Trajedisi: Aynanın Ötesine Geçmek”. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi, Mayıs 2019. https://mythologysymposium.files.wordpress.com/2019/07/abstracts-14.07.19-2.pdf.
Dipnotta: Erman Kaçar, “Öznenin Trajedisi: Aynanın Ötesine Geçmek” (Bildiri, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi, Mayıs 2019), https://mythologysymposium.files.wordpress.com/2019/07/abstracts-14.07.19-2.pdf.

7. Podcast

Kaynakçada: Örnek, Nilay. “Nasıl Olunur?” Türker Kılıç. Erişim 12 Ocak 2022. https://open.spotify.com/episode/518VG90QFnkQl9WLua4fRQ?si=81ifjVItRWu--CnXGd09Jw.
Dipnotta: Nilay Örnek, “Nasıl Olunur?”, Türker Kılıç, erişim 12 Ocak 2022, https://open.spotify.com/episode/518VG90QFnkQl9WLua4fRQ?si=81ifjVItRWu--CnXGd09Jw.

Tablo ve şekillerin gösterimi

Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir. Şekil tanımları şekillerin altında yer alır. Bütün şekillere metin içinde atıf yapılmalıdır. Şekiller metin belgesi içinde değil, ayrı dosyalar halinde gönderilmelidir. Şekiller en az 300 dpi çözünürlükte olmalı ve aşağıdaki dosya isimlendirme formatına uymalıdır: birinciyazarsoyadı-şekil1.tiff

Şeklin tanımı yalnızca ilk kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde belirtildikten sonra, eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır. Tablolar metnin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak (eğer birden fazlaysa) verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir.Etik İlkeler

Yazarlar öncelikle Yazarlık Katkısı Formu'nu doldurarak sisteme yüklemelidir. Yazarlık Katkısı Formu'nu buradan indirebilirsiniz.

BELGÜ Dergisi'nde yayınlanan çalışmalarda yer alan tüm paydaşların bilimsel etik ilkelere uygun hareket etmeleri esastır. Bu etik ilkeler Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan kılavuzlar ve politikalarda yer almaktadır. Buna göre BELGÜ Dergisi, herhangi bir kötüye kullanım ya da yayın etiği ihlali durumunda COPE tarafından belirlenen yayın etiği akış şemalarına (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) göre hareket etmektedir.

Etik Kurul Onayı

Etik kurul izinleri her makale için talep edilmez. “Etik kurul izni gerektiren” makaleler için talep edilmektedir.Etik kurul izni gerektiren araştırmalar;


*Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
*İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
*Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
*Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ayrıca;

Olgu sunumlarında (vaka analizi) “Aydınlatılmış Onam Formu” alındığının belirtilmesi, Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Düzenli olarak yayınlanan çalışma türlerinden sistematik derlemeler, tartışma makaleleri ve uygun şekilde anonimleştirilmiş veri setlerinin ikincil analizleri etik kurul incelemesi gerektirmez. Ancak, bu tür çalışmalarda makalenin yöntemler bölümünde etik hususlara ilişkin durumu açıkça belirtilmelidir.

Değerlendirme Süreci

BELGÜ’ye gönderilen makaleler çift kör hakem değerlendirme sürecinden geçer. Hakemler arasında görüş ayrılığı yaşandığı durumlarda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemin uygun görüşü ve editörün oluru ile yayınlanan makalelere ilişkin süreçler etik, açık, anlaşılabilir ve hesap verebilir olması yönüyle dergipark üzerinden takip edilebilir.

Hakemler değerlendirme formunu doldurarak dergiye gönderilen hakem değerlendirmeleri tam bir gizlilik içinde yürütülmek zorundadır. Hakemler kendilerine gönderilen çalışmalardaki bilgileri kısmen dahi olsa herhangi bir yerde yayımlayamaz. Hakem raporlarından sonra eğer makale yayımlanması için kabul edilmişse, yazarlar çalışmalarını hakem eleştirilerine uygun hale getirmekle yükümlüdür. Eğer yazarlar çalışmaları üzerinde değişiklik yapmayı uygun görmüyorsa bunun nedenlerini açıklar. Bu durumda nihai karar yeni bir hakeme gönderilebilir veya editörlerce karar verilebilir.

Benzerlik Oranı

Makale gönderim aşamasında yazarlar, benzerlik tarama raporunu (iThenticate veya Turnitin) çalışmalarıyla birlikte sisteme yüklemelidir. Benzerlik tarama raporunu göndermeyen yazarların çalışmaları değerlendirmeye alınmaz. Çalışmalarda intihal ya da yüksek oranda benzerlik tespit edilmesi durumunda çalışma reddedilir.

Yazar Telif Hakkı

Yayınlanmak üzere BELGÜ’ye gönderilen çalışmalarda yazarlar çalışmanın daha önce başka yerde yayımlanmadığını ve yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmediğini taahhüt eder.
Yayıma kabul edilen çalışmalarda yazarların telif hakkı formunu imzalayarak dergiye göndermesi beklenmektedir. Bu formla beraber yazarlar çalışmalarının yayımlanması için BELGÜ dergisine izin verir. Telif Hakkı Formunu buradan indirebilirsiniz.

Üçüncü taraflara ait telif hakkına konu olan tüm malzemenin BELGÜ’de yayımlanması için gerekli olan izinlerin yazarlar tarafından alındığı BELGÜ tarafından varsayılır. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

Gizlilik Beyanı

Makale değerlendirme ve yayım sürecinde elde edilen tüm bilgiler derginin amaçları doğrultusunda arşivlenecektir. Bu bilgiler hakemler ve bilimsel danışma kurulları haricinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

BELGÜ Dergisi, kâr amacı taşımayan açık erişimli bir dergidir ve yazarlardan başvuru ücreti/dergi işlem ücreti almamaktadır.

Ardahan Üniversitesi BELGÜ Dil ve Edebiyat Dergisi