Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Number Sense Conceptions of Gifted and Talented Preschool

Year 2019, Volume 3, Issue 2, 69 - 77, 01.07.2019

Abstract

In mathematics education, number sense is a crucial concept that develops core ideas for mathematics. Moreover, it has another important dimension that number sense shape and predict the preschoolers’ mathematical understanding in the future. The fact that gifted students are the ones can have a differentiated and higher level of number sense conceptions even if in their early ages, revealing this differentiation can be a necessity to understand their comprehension. Hence, the purpose of this case study is to assess the conceptions of gifted and talented preschool students in the domain of number sense, by conducting semi structured interviews with three children, ages 3-5, enrolling in a gifted and talented institute in Ankara, Turkey. The results of the study showed that these young gifted and talented students have a wide range of number sense comprehension and they showed a great success in the tasks adapted from Howell and Kemps’ (2010) study. Moreover, the study might have so many contributions to create awareness about the importance of construction of number sense of gifted and talented students in mathematics education.  

References

  • Ozdemir, D. (2019). Number sense conceptions of gifted and talented preschool children. Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 3(2), 69-77.

Üstün Yetenekli Okul Öncesi Çocuklarında Sayı Algısı Kavramı

Year 2019, Volume 3, Issue 2, 69 - 77, 01.07.2019

Abstract

Sayı algısı matematik eğitiminde temel kavramların gelişimini sağlayan önemli bir kavramdır. Ayrıca, sayı algısının okul öncesinde matematiksel algıyı şekillendiren ve gelecekteki matematiksel anlayış hakkında fikir veren kavram olması da onun önemli boyutlardan biridir. Şu bir gerçektir ki, üstün yetenekli öğrenciler erken yaşlarda olsalar bile farklı ve yaşıtlarına göre daha üst düzeyde sayı algılarına sahip olabilmektedirler. Bu farklılığı ortaya koymak, bu tarz öğrencilerin sayı algılarını anlamlandırabilmek adına bir gereklilik olarak görülebilir. Bu sebeple, bu örnek olay çalışmasının amacı, Ankara’da üstün yetenekliler merkezine devam eden 3-5 yaşlarındaki 3 tane üstün yetenekli çocuğun yarı yapılandırılmış görüşmeler yardımıyla, sayı algısı kavramını değerlendirmektir. Çalışmanın sonuçları, çalışmaya katılan üstün yetenekli çocukların geniş bir yelpazede sayı algılarının var olduğunu göstermiştir. Ayrıca çalışma, bu çocukların Howell ve Kemp’in (2010) çalışmasında kullanılan sayı algısı envanterinin uygulanmasında büyük bir başarı gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın, üstün yetenekli öğrencilerdeki sayı algısının önemi hakkında farkındalık yaratmak adına matematik eğitimine katkıları olabilecektir. 

References

  • Ozdemir, D. (2019). Number sense conceptions of gifted and talented preschool children. Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 3(2), 69-77.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Duygu ÖZDEMİR> (Primary Author)
Özel Marmaris Çağdaş Bilim Koleji
0000-0001-5841-3404
Türkiye

Publication Date July 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Özdemir, D. (2019). Number Sense Conceptions of Gifted and Talented Preschool . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 3 (2) , 69-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bestdergi/issue/40736/497878
Google_Scholar_logo_2015.PNG            road-issn.png                citefactor_logo.png

        ici2.png            SIS-Logo.png            ESJI.png

Creative Commons Lisansı