Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Hz. Peygamber Döneminde Beytülmakdis'in İsimleri

Year 2007, Volume: 8 , 19 - 53, 01.08.2007

Abstract


Hz. Peygamber Döneminde Beytülmakdis'in İsimleri

Khalid El-Awaisi , Dil: İngilizce

References

 • Al-A‘shā, M. 2003. Dīwān al-A‘shā (Beirut, Lebanon: Dar Ṣadr) 3rd Ed. Abū Dawūd, S. (d.889CE) 2000. Sunnan Abū Dāwūd (Vaduz, Liechtenstein Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Al-Azraqī, M. (d.~860CE) 2002 Akhbār Makkah wa mā Jā’ fīhā min al-Āthār ed, R.Malḥas (Makkah, Saudi Arabia: Maktabat al-Thaqāfah).
 • Al-Bayhaqī, A. (d.1066CE) nd., Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā,[Electronic Book], <http://saaid.net/book/index.php>, accessed January 2005.
 • al-Bukhārī, M. (d.870CE) 2000. Ṣaḥiḥ al-Bukhārī: al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min ’Umūr Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa-Sallam wa-Sunnanih wa Ayyāmih (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Al-Daraquṭnī, A. (d.995CE) 1998. Sunan al-Daraquṭnī (Beirut, Lebanon Dār al-Fikr).
 • Al-Darimī, A. (d.869CE) 1996. Sunan al-Dārimī (Damascus, Syria: Dār al-Qalam )2nd edn.
 • Al-Ḥakim, M. (d.1014CE) 1990. al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥiḥayn, ed. M.'Atā (Beirut, Lebanon Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah)1st edn.
 • Al-Ḥamawī, Y. (d. 1229CE) nd. Mu‘jam al-Buldān, ed. F.al-Jundī (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • Al-Ḥilū, A. 1999. Taḥqiqāt Tārīkhiyah Lughawiyah fī al-Asmā’ al-Jugrafiyah al-Suriyah: Istinādan lil-Jografīn al-‘Arab (Beirut, Lebanon: Beisān).
 • Al-Ḥousainī, I 1969. 'Urubat Bayt al-Maqdis (Beirut, Lebanon: Palestine Liberation Organisation Research Centre).
 • El-Awaisi, K. 2005, "Geographical Boundaries of Islamicjerusalem", Journal of Islamicjerusalem Studies, 6 (1), 167-199.
 • Ibn ‘Asākir, A. (d.1176CE) 1995. Tarīkh Madinat Dimashq, ed. O.al-‘Amrawī (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr).
 • Ibn Abī Shaybah, A. (d.849CE) 1994 al-Muṣanaf fī al-Aḥādīth wal-Āthār (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr).
 • Ibn Ḥajar, A. (d.1448CE) 1996 Lisān al-Mīzān, ed. A.Abd al-Mawjūd & A.Mu‘awadh (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • Ibn Ḥanbal, A. (d.855CE) 1995. al-Musnad, ed. A.Shākir (Cairo, Egypt: Dār al-Ḥadīth)1st edn.
 • Ibn Ḥibān, A. (d.965CE) 1997. Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibān; bitartīb Ibn Bilbān, ed. Sh.al-Arauūṭ (Beirut, Lebanon: Mu’asasat al-Risalah) 3rd edn.
 • Ibn Kathīr, I. (d. 1373CE) 1997. Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm (Beirut, Lebanon: Dār Iḥya’ al-Turath al-‘Arabī) 1st edn.
 • Ibn Khilikān, A. (d.1282CE) nd. Wafayat al-A‘yān,[e-book], al-Waraq <http://www.alwaraq.com>, accessed November 2005.
 • Ibn Mājah, M. (d.887CE) 2000. Sunan Ibn Mājah (Vaduz, Liechtenstein Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Ibn Manẓūr, M. (d. 1312 CE) 1999. Lisān al-‘Arab, ed. A.‘Abd al-Wahab & M. al-‘Abaydī (Beirut, Lebanon: Dār Iḥya’ al-Turath al-‘Arabī) 3rd edn.
 • ’Imr’u al-Qays, I. 1998. Dīwān ’Imr’u al-Qays (Beirut, Lebanon: al-Maktab al-Islamī) 1stEd. Le Strange, G. 1970. Filisṭīn fī al'Ahd al-Islami, ed. M.'Amayrah (Amman, Jordan: Wazarat al-Thaqafah wal-I'laam).
 • Maḥmoud, M. 1979. Tārīkh Madinat al-Quds (Dar al-Andalus) 1st edn.
 • Mālik, M. (d.795CE) 2000. Al-Muwaṭa’ (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Muslim, M.(d.875CE) 2000. Ṣaḥiḥ Muslim: al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunnan bi-Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ‘An Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa-Sallam (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Al-Nasā’ī, A. (d.916CE) 2000 Sunnan al-Nasā’ī: al-Mujtabā (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Omar, A. 2006, " Towards the Conquest of Islamicjerusalem: The Three Main Practical Steps Taken by Prophet Muhammad", Journal of Islamicjerusalem Studies, 7 (1), 55-100.
 • Al-Qalqashandī, A. (d. 1418CE) 1987. Ṣubḥ al-A‘shā fī Ṣina‘at al-Inshā, ed. M. Shams al-Dīn (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • al-Qazqī, S. 2003. Bayt al-Maqdis fī al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf (Dubai, UAE: Markaz Jum‘ah al-Majid lil-Thaqafah wal-Turath).
 • Al-Ṣaghanī, H. (d.1252CE) nd. Al-‘Ibab al-Zakhir,[e-book], al-Waraq <http://www.alwaraq.com>, accessed September 2005.
 • Al-Samarqandī, M. (d. 985CE) 1997. al-Samarqandī; Baḥr al-‘Ulūm, ed. M.Maṭrijī (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr) 1st edn.
 • Al-San‘anī, A. (d.827CE) 2000. al-Muṣanaf, ed. A.al-Azharī (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • Shurrāb, M. 1994. Bayt al-Maqdis wa al-Masjid al-Aqṣa: Dirasah Tārīkhiyah Muwathaqah (Damascus, Syria: Dār al-Qalam).
 • Smith, G. nd. Jerusalem: The Topography, Economics and History from the Earliest Times to A.D. 70 (London, UK: Hodder and Stoughton).
 • Al-Ṭabarānī, S. (d.971CE) 1999. al-Mu‘jam al-Awsaṭ, ed. M.al-Shafi‘ī (Amman, Jordan: Dār al-Fikr) 1st edn. ──. nd. al-Mu‘jam al-Kabīr, ed. Ḥ.al-Salafī (Cairo, Egypt: Dār al-Bayan al-‘Arabī).
 • Al-Ṭabarī, M. (d.923CE) 1998. Tārīkh al-Ṭabarī: Tārīkh al-Rusul wal-Mulūk wa-man kān fī Zaman kul minhum, ed. Ṣ.al-‘Aṭār (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr).
 • Al-Tirmidhī, M. (d.892CE) 2000. Sunan al-Tirmidhī:al-Mukhtaṣar min al-Sunnan ‘An Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa-Sallam wa Ma‘rifat al-Ṣaḥiḥ wal-Ma‘lul wa mā ‘Alyh al-‘Amal (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Wilkinson, J. 1990, "Jerusalem under Rome and Byzantium", in K.J.‘Asalī (ed.), Jerusalem in History (New York, United States: Olive Branch Press), 75-104.
 • Al-Zamakhsharī, M. (d. 1144CE) 1995. Al-Kashāf ‘An Ḥaqā’iq Ghawamiḍ al-Tanzīl wa-‘Uyoūn al-Aqāwīl fī wujuh al-Ta’wīl, ed. M.Shahīn (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah) 1st edn.
 • Al-Zuhrī, M. 1988. Al-Nasikh wal-Mansūkh, ed. H.al-Dhamin (Beirut, Lebanon: Mu’assasat al-Rislah).

أسماء بيت المقدس في الفترة النبوية

Year 2007, Volume: 8 , 19 - 53, 01.08.2007

Abstract


أسماء بيت المقدس في الفترة النبوية

, خالد العويسي , باللغة الإنجليزية

References

 • Al-A‘shā, M. 2003. Dīwān al-A‘shā (Beirut, Lebanon: Dar Ṣadr) 3rd Ed. Abū Dawūd, S. (d.889CE) 2000. Sunnan Abū Dāwūd (Vaduz, Liechtenstein Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Al-Azraqī, M. (d.~860CE) 2002 Akhbār Makkah wa mā Jā’ fīhā min al-Āthār ed, R.Malḥas (Makkah, Saudi Arabia: Maktabat al-Thaqāfah).
 • Al-Bayhaqī, A. (d.1066CE) nd., Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā,[Electronic Book], <http://saaid.net/book/index.php>, accessed January 2005.
 • al-Bukhārī, M. (d.870CE) 2000. Ṣaḥiḥ al-Bukhārī: al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min ’Umūr Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa-Sallam wa-Sunnanih wa Ayyāmih (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Al-Daraquṭnī, A. (d.995CE) 1998. Sunan al-Daraquṭnī (Beirut, Lebanon Dār al-Fikr).
 • Al-Darimī, A. (d.869CE) 1996. Sunan al-Dārimī (Damascus, Syria: Dār al-Qalam )2nd edn.
 • Al-Ḥakim, M. (d.1014CE) 1990. al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥiḥayn, ed. M.'Atā (Beirut, Lebanon Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah)1st edn.
 • Al-Ḥamawī, Y. (d. 1229CE) nd. Mu‘jam al-Buldān, ed. F.al-Jundī (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • Al-Ḥilū, A. 1999. Taḥqiqāt Tārīkhiyah Lughawiyah fī al-Asmā’ al-Jugrafiyah al-Suriyah: Istinādan lil-Jografīn al-‘Arab (Beirut, Lebanon: Beisān).
 • Al-Ḥousainī, I 1969. 'Urubat Bayt al-Maqdis (Beirut, Lebanon: Palestine Liberation Organisation Research Centre).
 • El-Awaisi, K. 2005, "Geographical Boundaries of Islamicjerusalem", Journal of Islamicjerusalem Studies, 6 (1), 167-199.
 • Ibn ‘Asākir, A. (d.1176CE) 1995. Tarīkh Madinat Dimashq, ed. O.al-‘Amrawī (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr).
 • Ibn Abī Shaybah, A. (d.849CE) 1994 al-Muṣanaf fī al-Aḥādīth wal-Āthār (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr).
 • Ibn Ḥajar, A. (d.1448CE) 1996 Lisān al-Mīzān, ed. A.Abd al-Mawjūd & A.Mu‘awadh (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • Ibn Ḥanbal, A. (d.855CE) 1995. al-Musnad, ed. A.Shākir (Cairo, Egypt: Dār al-Ḥadīth)1st edn.
 • Ibn Ḥibān, A. (d.965CE) 1997. Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibān; bitartīb Ibn Bilbān, ed. Sh.al-Arauūṭ (Beirut, Lebanon: Mu’asasat al-Risalah) 3rd edn.
 • Ibn Kathīr, I. (d. 1373CE) 1997. Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm (Beirut, Lebanon: Dār Iḥya’ al-Turath al-‘Arabī) 1st edn.
 • Ibn Khilikān, A. (d.1282CE) nd. Wafayat al-A‘yān,[e-book], al-Waraq <http://www.alwaraq.com>, accessed November 2005.
 • Ibn Mājah, M. (d.887CE) 2000. Sunan Ibn Mājah (Vaduz, Liechtenstein Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Ibn Manẓūr, M. (d. 1312 CE) 1999. Lisān al-‘Arab, ed. A.‘Abd al-Wahab & M. al-‘Abaydī (Beirut, Lebanon: Dār Iḥya’ al-Turath al-‘Arabī) 3rd edn.
 • ’Imr’u al-Qays, I. 1998. Dīwān ’Imr’u al-Qays (Beirut, Lebanon: al-Maktab al-Islamī) 1stEd. Le Strange, G. 1970. Filisṭīn fī al'Ahd al-Islami, ed. M.'Amayrah (Amman, Jordan: Wazarat al-Thaqafah wal-I'laam).
 • Maḥmoud, M. 1979. Tārīkh Madinat al-Quds (Dar al-Andalus) 1st edn.
 • Mālik, M. (d.795CE) 2000. Al-Muwaṭa’ (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Muslim, M.(d.875CE) 2000. Ṣaḥiḥ Muslim: al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunnan bi-Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ‘An Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa-Sallam (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Al-Nasā’ī, A. (d.916CE) 2000 Sunnan al-Nasā’ī: al-Mujtabā (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Omar, A. 2006, " Towards the Conquest of Islamicjerusalem: The Three Main Practical Steps Taken by Prophet Muhammad", Journal of Islamicjerusalem Studies, 7 (1), 55-100.
 • Al-Qalqashandī, A. (d. 1418CE) 1987. Ṣubḥ al-A‘shā fī Ṣina‘at al-Inshā, ed. M. Shams al-Dīn (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • al-Qazqī, S. 2003. Bayt al-Maqdis fī al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf (Dubai, UAE: Markaz Jum‘ah al-Majid lil-Thaqafah wal-Turath).
 • Al-Ṣaghanī, H. (d.1252CE) nd. Al-‘Ibab al-Zakhir,[e-book], al-Waraq <http://www.alwaraq.com>, accessed September 2005.
 • Al-Samarqandī, M. (d. 985CE) 1997. al-Samarqandī; Baḥr al-‘Ulūm, ed. M.Maṭrijī (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr) 1st edn.
 • Al-San‘anī, A. (d.827CE) 2000. al-Muṣanaf, ed. A.al-Azharī (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • Shurrāb, M. 1994. Bayt al-Maqdis wa al-Masjid al-Aqṣa: Dirasah Tārīkhiyah Muwathaqah (Damascus, Syria: Dār al-Qalam).
 • Smith, G. nd. Jerusalem: The Topography, Economics and History from the Earliest Times to A.D. 70 (London, UK: Hodder and Stoughton).
 • Al-Ṭabarānī, S. (d.971CE) 1999. al-Mu‘jam al-Awsaṭ, ed. M.al-Shafi‘ī (Amman, Jordan: Dār al-Fikr) 1st edn. ──. nd. al-Mu‘jam al-Kabīr, ed. Ḥ.al-Salafī (Cairo, Egypt: Dār al-Bayan al-‘Arabī).
 • Al-Ṭabarī, M. (d.923CE) 1998. Tārīkh al-Ṭabarī: Tārīkh al-Rusul wal-Mulūk wa-man kān fī Zaman kul minhum, ed. Ṣ.al-‘Aṭār (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr).
 • Al-Tirmidhī, M. (d.892CE) 2000. Sunan al-Tirmidhī:al-Mukhtaṣar min al-Sunnan ‘An Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa-Sallam wa Ma‘rifat al-Ṣaḥiḥ wal-Ma‘lul wa mā ‘Alyh al-‘Amal (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Wilkinson, J. 1990, "Jerusalem under Rome and Byzantium", in K.J.‘Asalī (ed.), Jerusalem in History (New York, United States: Olive Branch Press), 75-104.
 • Al-Zamakhsharī, M. (d. 1144CE) 1995. Al-Kashāf ‘An Ḥaqā’iq Ghawamiḍ al-Tanzīl wa-‘Uyoūn al-Aqāwīl fī wujuh al-Ta’wīl, ed. M.Shahīn (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah) 1st edn.
 • Al-Zuhrī, M. 1988. Al-Nasikh wal-Mansūkh, ed. H.al-Dhamin (Beirut, Lebanon: Mu’assasat al-Rislah).

The Names of Islamicjerusalem in the Prophetic period

Year 2007, Volume: 8 , 19 - 53, 01.08.2007

Abstract


The Names of Islamicjerusalem in the Prophetic period

by: Khalid El-Awaisi , Language: English

References

 • Al-A‘shā, M. 2003. Dīwān al-A‘shā (Beirut, Lebanon: Dar Ṣadr) 3rd Ed. Abū Dawūd, S. (d.889CE) 2000. Sunnan Abū Dāwūd (Vaduz, Liechtenstein Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Al-Azraqī, M. (d.~860CE) 2002 Akhbār Makkah wa mā Jā’ fīhā min al-Āthār ed, R.Malḥas (Makkah, Saudi Arabia: Maktabat al-Thaqāfah).
 • Al-Bayhaqī, A. (d.1066CE) nd., Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā,[Electronic Book], <http://saaid.net/book/index.php>, accessed January 2005.
 • al-Bukhārī, M. (d.870CE) 2000. Ṣaḥiḥ al-Bukhārī: al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min ’Umūr Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa-Sallam wa-Sunnanih wa Ayyāmih (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Al-Daraquṭnī, A. (d.995CE) 1998. Sunan al-Daraquṭnī (Beirut, Lebanon Dār al-Fikr).
 • Al-Darimī, A. (d.869CE) 1996. Sunan al-Dārimī (Damascus, Syria: Dār al-Qalam )2nd edn.
 • Al-Ḥakim, M. (d.1014CE) 1990. al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥiḥayn, ed. M.'Atā (Beirut, Lebanon Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah)1st edn.
 • Al-Ḥamawī, Y. (d. 1229CE) nd. Mu‘jam al-Buldān, ed. F.al-Jundī (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • Al-Ḥilū, A. 1999. Taḥqiqāt Tārīkhiyah Lughawiyah fī al-Asmā’ al-Jugrafiyah al-Suriyah: Istinādan lil-Jografīn al-‘Arab (Beirut, Lebanon: Beisān).
 • Al-Ḥousainī, I 1969. 'Urubat Bayt al-Maqdis (Beirut, Lebanon: Palestine Liberation Organisation Research Centre).
 • El-Awaisi, K. 2005, "Geographical Boundaries of Islamicjerusalem", Journal of Islamicjerusalem Studies, 6 (1), 167-199.
 • Ibn ‘Asākir, A. (d.1176CE) 1995. Tarīkh Madinat Dimashq, ed. O.al-‘Amrawī (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr).
 • Ibn Abī Shaybah, A. (d.849CE) 1994 al-Muṣanaf fī al-Aḥādīth wal-Āthār (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr).
 • Ibn Ḥajar, A. (d.1448CE) 1996 Lisān al-Mīzān, ed. A.Abd al-Mawjūd & A.Mu‘awadh (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • Ibn Ḥanbal, A. (d.855CE) 1995. al-Musnad, ed. A.Shākir (Cairo, Egypt: Dār al-Ḥadīth)1st edn.
 • Ibn Ḥibān, A. (d.965CE) 1997. Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibān; bitartīb Ibn Bilbān, ed. Sh.al-Arauūṭ (Beirut, Lebanon: Mu’asasat al-Risalah) 3rd edn.
 • Ibn Kathīr, I. (d. 1373CE) 1997. Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm (Beirut, Lebanon: Dār Iḥya’ al-Turath al-‘Arabī) 1st edn.
 • Ibn Khilikān, A. (d.1282CE) nd. Wafayat al-A‘yān,[e-book], al-Waraq <http://www.alwaraq.com>, accessed November 2005.
 • Ibn Mājah, M. (d.887CE) 2000. Sunan Ibn Mājah (Vaduz, Liechtenstein Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Ibn Manẓūr, M. (d. 1312 CE) 1999. Lisān al-‘Arab, ed. A.‘Abd al-Wahab & M. al-‘Abaydī (Beirut, Lebanon: Dār Iḥya’ al-Turath al-‘Arabī) 3rd edn.
 • ’Imr’u al-Qays, I. 1998. Dīwān ’Imr’u al-Qays (Beirut, Lebanon: al-Maktab al-Islamī) 1stEd. Le Strange, G. 1970. Filisṭīn fī al'Ahd al-Islami, ed. M.'Amayrah (Amman, Jordan: Wazarat al-Thaqafah wal-I'laam).
 • Maḥmoud, M. 1979. Tārīkh Madinat al-Quds (Dar al-Andalus) 1st edn.
 • Mālik, M. (d.795CE) 2000. Al-Muwaṭa’ (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Muslim, M.(d.875CE) 2000. Ṣaḥiḥ Muslim: al-Musnad al-Ṣaḥiḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunnan bi-Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl ‘An Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa-Sallam (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Al-Nasā’ī, A. (d.916CE) 2000 Sunnan al-Nasā’ī: al-Mujtabā (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Omar, A. 2006, " Towards the Conquest of Islamicjerusalem: The Three Main Practical Steps Taken by Prophet Muhammad", Journal of Islamicjerusalem Studies, 7 (1), 55-100.
 • Al-Qalqashandī, A. (d. 1418CE) 1987. Ṣubḥ al-A‘shā fī Ṣina‘at al-Inshā, ed. M. Shams al-Dīn (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • al-Qazqī, S. 2003. Bayt al-Maqdis fī al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf (Dubai, UAE: Markaz Jum‘ah al-Majid lil-Thaqafah wal-Turath).
 • Al-Ṣaghanī, H. (d.1252CE) nd. Al-‘Ibab al-Zakhir,[e-book], al-Waraq <http://www.alwaraq.com>, accessed September 2005.
 • Al-Samarqandī, M. (d. 985CE) 1997. al-Samarqandī; Baḥr al-‘Ulūm, ed. M.Maṭrijī (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr) 1st edn.
 • Al-San‘anī, A. (d.827CE) 2000. al-Muṣanaf, ed. A.al-Azharī (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah).
 • Shurrāb, M. 1994. Bayt al-Maqdis wa al-Masjid al-Aqṣa: Dirasah Tārīkhiyah Muwathaqah (Damascus, Syria: Dār al-Qalam).
 • Smith, G. nd. Jerusalem: The Topography, Economics and History from the Earliest Times to A.D. 70 (London, UK: Hodder and Stoughton).
 • Al-Ṭabarānī, S. (d.971CE) 1999. al-Mu‘jam al-Awsaṭ, ed. M.al-Shafi‘ī (Amman, Jordan: Dār al-Fikr) 1st edn. ──. nd. al-Mu‘jam al-Kabīr, ed. Ḥ.al-Salafī (Cairo, Egypt: Dār al-Bayan al-‘Arabī).
 • Al-Ṭabarī, M. (d.923CE) 1998. Tārīkh al-Ṭabarī: Tārīkh al-Rusul wal-Mulūk wa-man kān fī Zaman kul minhum, ed. Ṣ.al-‘Aṭār (Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr).
 • Al-Tirmidhī, M. (d.892CE) 2000. Sunan al-Tirmidhī:al-Mukhtaṣar min al-Sunnan ‘An Rasul Allah Ṣalā Allah ‘Aliyh wa-Sallam wa Ma‘rifat al-Ṣaḥiḥ wal-Ma‘lul wa mā ‘Alyh al-‘Amal (Vaduz, Liechtenstein: Thesaurus Islamicus Foundation).
 • Wilkinson, J. 1990, "Jerusalem under Rome and Byzantium", in K.J.‘Asalī (ed.), Jerusalem in History (New York, United States: Olive Branch Press), 75-104.
 • Al-Zamakhsharī, M. (d. 1144CE) 1995. Al-Kashāf ‘An Ḥaqā’iq Ghawamiḍ al-Tanzīl wa-‘Uyoūn al-Aqāwīl fī wujuh al-Ta’wīl, ed. M.Shahīn (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah) 1st edn.
 • Al-Zuhrī, M. 1988. Al-Nasikh wal-Mansūkh, ed. H.al-Dhamin (Beirut, Lebanon: Mu’assasat al-Rislah).

Details

Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Khalid El-Awaisi This is me

Publication Date August 1, 2007
Published in Issue Year 2007 Volume: 8

Cite

APA El-awaisi, K. (2007). The Names of Islamicjerusalem in the Prophetic period . Journal of Islamicjerusalem Studies , 8 , 19-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/beytulmakdis/issue/28519/306547

ISSN:1367-1936, e-ISSN:2514-6009

doaj_logo-1920x1080-1.png?w=400 6298c2046c208.jpg     6298c251747e8.png   uni_global_ulrichs_header.png    acarindex.png