Research Article
PDF BibTex RIS Cite

السكان اليهود في سنجق القدس الشريف (بيت المقدس) خلال القرن الأول من الإدارة العثمانية

Year 2016, Volume: 16 Issue: 2, - , 01.12.2016

Abstract

السكان اليهود في سنجق القدس الشريف )بيت المقدس( خلال القرن الأول من الإدارة العثمانية

References

 • Arnon, Adar, (Jan., 1992). “The Quarters of Jerusalem in the Ottoman Period” Middle Eastern Studies, Vol.28, No.1,
 • Bar, Doron, (2004). “Population, Settlement and Economy in Late Roman and Byzantine Palestine (70-641 AD)” Bulletin of SOAS, 67, 3, pp. 307-320.
 • Ben-Artzi, Yossi, (1990). “The Jewish Settlement in Palestine in the Early Muslim Period (634-1099)” The Jewish Settlement in Palestine 634- 1881, eds Alex Carmel, Peter Schäfer, Yossi Ben-Artzi, Wiesbaden, pp. 18-21.
 • Cohen, Amnon, (1984). Jewish Life Under Islam, Harvard University Press.
 • ____________, (1989). “The Walls of Jerusalem” The Islamic World, from Classical to Modern Times: Essays in Honor of Bernard Lewis, eds C. E. Bosworth, Ch. Issawi, R. Savory, and A. L. Udovitch, Princeton, NJ: The Darwin Press, pp. 467-477.
 • _____________, (1980). “New Evidence on Demographic Change: The Jewish Community in the 16th Century Jerusalem” Mémorial Ömer Lütfi Barkan, ed., R. Mantran. Paris: Librairie d'Amerérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, pp. 57-64.
 • ____________, (1994). A World Within Jewish Life as Reflected in Muslim Court Documents from the Sijill of Jerusalem (XVIth Century) I-II, Center for Judaic Studies, University of Pennsylvania.
 • David, Abraham, (1999). To Come to The Land Immigration and Settlement in 16th-Century Eretz-Israel, Translated by Dena Ordan, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, Alabama.
 • Demirkent, Işın, (1996). “Haçlılar” DİA, (Cilt 14, s. 525-546), İstanbul.
 • Emecen, Feridun M., (2012). “The Early Period of Ottoman Rule in Jerusalem” Proceedings of the International Congress on Al-Quds During The Ottoman Era, İstanbul, pp. 27-35.
 • _________________, (1993). “Canbirdi Gazâlî” DİA, (Cilt 7, s. 141-143) İstanbul.
 • Ghosheh, Mohammad, (2004). “The Walls and Gates of Jerusalem Before and After Sultan Süleymān’s Rebuilding Project of 1538-1540” Governing The Holy City, The Interaction of Social Groups in Jerusalem Between The Fatimid and The Ottoman Period, Edited by Johannes Pahlitzsch and Lorenz Korn, Reichert Verlag Wiesbaden, pp. 117-137.
 • Güneş, Hasan Hüseyin, (2017). Tarihi Olaylar ve Belgeler Işığında Kudüs’ü Yeniden Düşünmek, Önsöz Yayıncılık, İstanbul.
 • Gürkan, Salime Leyla, (2013). “Yahudilik” DİA, (Cilt 43, s. 191) İstanbul. Kahraman, M. Lutfullah, (1996). “Filistin” DİA, (Cilt 13, s. 90) İstanbul.
 • Öksüz, Mustafa, (2016). Şam Eyaleti’nin Güney Sancaklarında (Filistin) Nüfus XVI. Yy, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • ______________, (Bahar/Spring 2016/1). “Filistin’in On Altıncı Yüzyıldaki Nüfusuna Dair Kaynaklar: Mufassal Tahrir Defterleri”, SBARD Yıl / Year 14, Sayı / Issue 27, s. 253 – 264.
 • O'Mahony, Anthony, (2003). “The Christian Communities of Jerusalem and The Holy Land: A Historical and Political Survey” The Christian Communities of Jerusalem and The Holy Land Studies in History, Religion and Politics, ed. Anthony O'mahony, University of Wales Press Cardiff, pp. 1-38.
 • Öz, Mehmet, (2010). “Tahrir” DİA, (Cilt 39, s 425-429) İstanbul. Tansel, Selâhattin, (1969) Yavuz Sultan Selim, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ricca, Simone, (Summer 2005). “Heritage, Nationalism and the Shifting Symbolism of the Wailing Wall” Jeruslem Quarterly 24, pp. 39-56.
 • Singer, Amy, (1990). “Tapu Tahrir Defterleri and Kadı Sicilleri: A Happy Marriage of Sources” Tārīḫ, Vol. I, pp. 95-125.

The Jewish population of the District of Jerusalem in the First Century of the Ottoman Administration/OSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSU

Year 2016, Volume: 16 Issue: 2, - , 01.12.2016

Abstract

The Jewish population of the District of Jerusalem in the First Century of the Ottoman Administration

References

 • Arnon, Adar, (Jan., 1992). “The Quarters of Jerusalem in the Ottoman Period” Middle Eastern Studies, Vol.28, No.1,
 • Bar, Doron, (2004). “Population, Settlement and Economy in Late Roman and Byzantine Palestine (70-641 AD)” Bulletin of SOAS, 67, 3, pp. 307-320.
 • Ben-Artzi, Yossi, (1990). “The Jewish Settlement in Palestine in the Early Muslim Period (634-1099)” The Jewish Settlement in Palestine 634- 1881, eds Alex Carmel, Peter Schäfer, Yossi Ben-Artzi, Wiesbaden, pp. 18-21.
 • Cohen, Amnon, (1984). Jewish Life Under Islam, Harvard University Press.
 • ____________, (1989). “The Walls of Jerusalem” The Islamic World, from Classical to Modern Times: Essays in Honor of Bernard Lewis, eds C. E. Bosworth, Ch. Issawi, R. Savory, and A. L. Udovitch, Princeton, NJ: The Darwin Press, pp. 467-477.
 • _____________, (1980). “New Evidence on Demographic Change: The Jewish Community in the 16th Century Jerusalem” Mémorial Ömer Lütfi Barkan, ed., R. Mantran. Paris: Librairie d'Amerérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, pp. 57-64.
 • ____________, (1994). A World Within Jewish Life as Reflected in Muslim Court Documents from the Sijill of Jerusalem (XVIth Century) I-II, Center for Judaic Studies, University of Pennsylvania.
 • David, Abraham, (1999). To Come to The Land Immigration and Settlement in 16th-Century Eretz-Israel, Translated by Dena Ordan, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, Alabama.
 • Demirkent, Işın, (1996). “Haçlılar” DİA, (Cilt 14, s. 525-546), İstanbul.
 • Emecen, Feridun M., (2012). “The Early Period of Ottoman Rule in Jerusalem” Proceedings of the International Congress on Al-Quds During The Ottoman Era, İstanbul, pp. 27-35.
 • _________________, (1993). “Canbirdi Gazâlî” DİA, (Cilt 7, s. 141-143) İstanbul.
 • Ghosheh, Mohammad, (2004). “The Walls and Gates of Jerusalem Before and After Sultan Süleymān’s Rebuilding Project of 1538-1540” Governing The Holy City, The Interaction of Social Groups in Jerusalem Between The Fatimid and The Ottoman Period, Edited by Johannes Pahlitzsch and Lorenz Korn, Reichert Verlag Wiesbaden, pp. 117-137.
 • Güneş, Hasan Hüseyin, (2017). Tarihi Olaylar ve Belgeler Işığında Kudüs’ü Yeniden Düşünmek, Önsöz Yayıncılık, İstanbul.
 • Gürkan, Salime Leyla, (2013). “Yahudilik” DİA, (Cilt 43, s. 191) İstanbul. Kahraman, M. Lutfullah, (1996). “Filistin” DİA, (Cilt 13, s. 90) İstanbul.
 • Öksüz, Mustafa, (2016). Şam Eyaleti’nin Güney Sancaklarında (Filistin) Nüfus XVI. Yy, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • ______________, (Bahar/Spring 2016/1). “Filistin’in On Altıncı Yüzyıldaki Nüfusuna Dair Kaynaklar: Mufassal Tahrir Defterleri”, SBARD Yıl / Year 14, Sayı / Issue 27, s. 253 – 264.
 • O'Mahony, Anthony, (2003). “The Christian Communities of Jerusalem and The Holy Land: A Historical and Political Survey” The Christian Communities of Jerusalem and The Holy Land Studies in History, Religion and Politics, ed. Anthony O'mahony, University of Wales Press Cardiff, pp. 1-38.
 • Öz, Mehmet, (2010). “Tahrir” DİA, (Cilt 39, s 425-429) İstanbul. Tansel, Selâhattin, (1969) Yavuz Sultan Selim, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ricca, Simone, (Summer 2005). “Heritage, Nationalism and the Shifting Symbolism of the Wailing Wall” Jeruslem Quarterly 24, pp. 39-56.
 • Singer, Amy, (1990). “Tapu Tahrir Defterleri and Kadı Sicilleri: A Happy Marriage of Sources” Tārīḫ, Vol. I, pp. 95-125.

The Jewish population of the District of Jerusalem in the First Century of the Ottoman Administration/OSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSU

Year 2016, Volume: 16 Issue: 2, - , 01.12.2016

Abstract

Bu makalenin amacı, Osmanlı egemenliğinin ilk asrında
Kudüs Sancağı’nda yaşayan Yahudi nüfusunu incelemektir.
Tahrir ve sicil defterlerindeki verilere dayanarak hazırlanmış
olan bu araştırma, imparatorluğun muhtelif bölgelerinden
ve imparatorluk dışından sancağa yoğun bir Yahudi göçünün
yaşanmadığını, aksine özellikle sancaktaki içtimaî ve iktisadî
vaziyetin bozulduğu dönemlerde Yahudilerin büyük ölçüde
nüfus kaybına uğradıklarını ortaya koymaktadır. Sancakta
yerleşimleri için müsait bir ortam olmasına rağmen
Yahudiler, XVI. yüzyıl boyunca Kudüs’e rağbet
göstermeyerek Safed Sancağı’na yönelmişlerdir. Bu da
Yahudi nüfusunun imparatorluğun içinde ve dışında
alıştıkları yaşama biçiminden “Kudüs” için feragat etmeyi
lüzumsuz gördüklerini ve bulundukları yerlerde hayatlarını
sürdürmeyi tercih ettiklerini göstermektedir.

References

 • Arnon, Adar, (Jan., 1992). “The Quarters of Jerusalem in the Ottoman Period” Middle Eastern Studies, Vol.28, No.1,
 • Bar, Doron, (2004). “Population, Settlement and Economy in Late Roman and Byzantine Palestine (70-641 AD)” Bulletin of SOAS, 67, 3, pp. 307-320.
 • Ben-Artzi, Yossi, (1990). “The Jewish Settlement in Palestine in the Early Muslim Period (634-1099)” The Jewish Settlement in Palestine 634- 1881, eds Alex Carmel, Peter Schäfer, Yossi Ben-Artzi, Wiesbaden, pp. 18-21.
 • Cohen, Amnon, (1984). Jewish Life Under Islam, Harvard University Press.
 • ____________, (1989). “The Walls of Jerusalem” The Islamic World, from Classical to Modern Times: Essays in Honor of Bernard Lewis, eds C. E. Bosworth, Ch. Issawi, R. Savory, and A. L. Udovitch, Princeton, NJ: The Darwin Press, pp. 467-477.
 • _____________, (1980). “New Evidence on Demographic Change: The Jewish Community in the 16th Century Jerusalem” Mémorial Ömer Lütfi Barkan, ed., R. Mantran. Paris: Librairie d'Amerérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, pp. 57-64.
 • ____________, (1994). A World Within Jewish Life as Reflected in Muslim Court Documents from the Sijill of Jerusalem (XVIth Century) I-II, Center for Judaic Studies, University of Pennsylvania.
 • David, Abraham, (1999). To Come to The Land Immigration and Settlement in 16th-Century Eretz-Israel, Translated by Dena Ordan, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, Alabama.
 • Demirkent, Işın, (1996). “Haçlılar” DİA, (Cilt 14, s. 525-546), İstanbul.
 • Emecen, Feridun M., (2012). “The Early Period of Ottoman Rule in Jerusalem” Proceedings of the International Congress on Al-Quds During The Ottoman Era, İstanbul, pp. 27-35.
 • _________________, (1993). “Canbirdi Gazâlî” DİA, (Cilt 7, s. 141-143) İstanbul.
 • Ghosheh, Mohammad, (2004). “The Walls and Gates of Jerusalem Before and After Sultan Süleymān’s Rebuilding Project of 1538-1540” Governing The Holy City, The Interaction of Social Groups in Jerusalem Between The Fatimid and The Ottoman Period, Edited by Johannes Pahlitzsch and Lorenz Korn, Reichert Verlag Wiesbaden, pp. 117-137.
 • Güneş, Hasan Hüseyin, (2017). Tarihi Olaylar ve Belgeler Işığında Kudüs’ü Yeniden Düşünmek, Önsöz Yayıncılık, İstanbul.
 • Gürkan, Salime Leyla, (2013). “Yahudilik” DİA, (Cilt 43, s. 191) İstanbul. Kahraman, M. Lutfullah, (1996). “Filistin” DİA, (Cilt 13, s. 90) İstanbul.
 • Öksüz, Mustafa, (2016). Şam Eyaleti’nin Güney Sancaklarında (Filistin) Nüfus XVI. Yy, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • ______________, (Bahar/Spring 2016/1). “Filistin’in On Altıncı Yüzyıldaki Nüfusuna Dair Kaynaklar: Mufassal Tahrir Defterleri”, SBARD Yıl / Year 14, Sayı / Issue 27, s. 253 – 264.
 • O'Mahony, Anthony, (2003). “The Christian Communities of Jerusalem and The Holy Land: A Historical and Political Survey” The Christian Communities of Jerusalem and The Holy Land Studies in History, Religion and Politics, ed. Anthony O'mahony, University of Wales Press Cardiff, pp. 1-38.
 • Öz, Mehmet, (2010). “Tahrir” DİA, (Cilt 39, s 425-429) İstanbul. Tansel, Selâhattin, (1969) Yavuz Sultan Selim, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ricca, Simone, (Summer 2005). “Heritage, Nationalism and the Shifting Symbolism of the Wailing Wall” Jeruslem Quarterly 24, pp. 39-56.
 • Singer, Amy, (1990). “Tapu Tahrir Defterleri and Kadı Sicilleri: A Happy Marriage of Sources” Tārīḫ, Vol. I, pp. 95-125.

Details

Journal Section Articles
Authors

Mustafa ÖKSÜZ

Publication Date December 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 16 Issue: 2

Cite

APA Öksüz, M. (2016). The Jewish population of the District of Jerusalem in the First Century of the Ottoman Administration/OSMANLI İDARESİ'NİN İLK YÜZYILINDA KUDÜS-İ ŞERİF SANCAĞI'NDA YAHUDİ NÜFUSU . Journal of Islamicjerusalem Studies , 16 (2) , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/beytulmakdis/issue/30654/338872

ISSN:1367-1936, e-ISSN:2514-6009

doaj_logo-1920x1080-1.png?w=400 6298c2046c208.jpg     6298c251747e8.png   uni_global_ulrichs_header.png    acarindex.png