Research Article
PDF BibTex RIS Cite

تأثير الموتمر الإسلامي العام لسنة 1931 على العالم الإسلامي وانعكاساته في تركيا

Year 2018, Volume: 18 Issue: 1, 35 - 56, 17.07.2018
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.372722

Abstract

References

  • TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-28. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-25. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-544-7. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-1000-00--229-543-28 TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-544-16. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-544-7. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-228-534-5. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-266-793-4. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-266-793-5. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-23. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-27. TDV İSAM Kütüphanesi Arşivi, RTB-67-19. Abbas Hilmi Paşa. (1931, 21 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Akşam Gazetesi, (1931, 10 Kanun-i Evvel). Akşam Gazetesi. (1931, 15 Kanun-i Evvel). Arslan, E.Ş. (2005). İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları. İstanbul: Klasik. Derveze, M. İ. (1993). Müzekkirât Muhammed İzzet Derveze. c. 1, Beyrut: Daru’l-Garbi’l-İslâmî. e-Arid, V. “Emin el-Hüseynî”, DİA, cilt 11, s. 116-117. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı. el-Kâsım, İ. M. (2016). Senevât el-Feylesof Rıza Tevfik fi’l-Ürdün. Amman: Daru’l-Memûn. el-Menar. (Ekim 1931), cilt 32, sayı 1, s. 117. el-Menar. (Mart 1932), cilt 32, sayı 1, s. 198 el-Menar. (Nisan 1932), cilt 32, sayı 4, s. 284 Elpeleg, Z. (1999): Filistin Ulusal Hareketinin Kurucusu Hacı Emin el-Hüseynî. İstanbul: İletişim. es-Seâlibî, A. (1988). Halfiyyât el-Mutemeru’l-İslâmî bi’l-Kuds. Beyrut: Daru’l-Ğarbi’l-İslâmî. Filistin. (1931, 12 Kanun-i Evvel). Filistin. (1931, 12 Kanun-i Evvel). Filistin. (1931, 9 Kanun-i Evvel). Filistin. (1931, 9 Kanun-i Evvel). Filistin’de İkiye Ayrıldılar”. (1931, 29 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Hureysat, M. A. (1991). el-Ürdüniyyûn ve’l-Kadâyâ el-Vataniyye ve’l-Kavmiyye. Amman: Camiatü’l-Ürdüniyye. İlhan, S. (2007). Kudüs’teki İslam Kongresinin Perde Arkası. İlmi Araştırmalar Dergisi, 1, 124. Kongrenin Ruznamesi Nasıl Tesbit Edildi?. (1931, 6 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kramer, M. (1986). Islam Assembles The Advent of the Muslim Congresses. New York: Clombia University Press. Kudüs İslam Kongresinde Yeni Hadiseler. (1931, 15 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kudüs Kongresi: Kongrede Ne Gibi Meseleler Müzakere Edilecek. (1931, 5 Kanun-i Evvel), Akşam Gazetesi. Kudüs Kongresinde Dayak. (1931, 8 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kudüs Kongresinde Yeni Bir Hadise Daha. (1931, 18 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kudüs’teki Mısır Murahhası Filistin Haricine Çıkarıldı, (1931, 20 Kanun-i Evvel), Cumhuriyet. Lavrens Kudüste mi?. (1931, 19 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Mattar, P. (1999). Kudüs Müftüsü Hacı Emin el-Hüseynî. İstanbul: Akademi. Meclis’te Dün Kudüs Kongresi İçin Verilen Takrir Görüşüldü. (1931, 4 Kanun-i Evvel) Cumhuriyet. Nadi, Y. (1931, 5 Kanun-i Evvel). Kudüs Kongresine Karşı Türk Hassasiyeti. Cumhuriyet. Nafi, B. M. (1996). The General İslamic Congress of Jaruselam Reconsidered. The Muslim Word, No. 3-4, 247. Türkiye ve Kongre. (1931, 11 Kanun-i Evvel). Filistin. Uçman, A. (2012). Rıza Tevfik’ten Eşi Nazlı Hanım’a Mektuplar. İstanbul: Kubbealtı. Uçman, A. (2015). Rıza Tevfik’ten Kızı Munise Hanım’a Mektuplar. İstanbul: Kubealtı. Yahudi Gazetelerinde İslam Kongresi. (1931, 11 Kanun-i Evvel). Filistin.

1931 Genel İslam Kongresi’nin İslam Dünyasına Etkileri Ve Türkiye’deki Yansımaları

Year 2018, Volume: 18 Issue: 1, 35 - 56, 17.07.2018
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.372722

Abstract

Aralık 1931 tarihinde İslam dünyasından birçok temsilcinin
katılımıyla Beytülmakdis’te gerçekleştirilen Genel İslam Kongresi’nde başta
Filistin ve Mescid-i Aksa, olmak üzere Müslümanların genel problemleri ele
alınmıştır. Bunların en önemlilerinden birisi de hiç şüphesiz hilafet
meselesidir. Hilafet tartışmaları nedeniyle başta Türkiye olmak üzere Mısır ve
Suudi Arabistan kongreye karşı sert tepki göstermiştir.Bu çalışma Genel İslam Kongresi’nin yapılış sebeplerini, Kongre
nedeniyle ortaya çıkan hilafet tartışmalarını ve kongrenin İslam dünyasına
yansımalarını ele alacaktır. Ayrıca kongrenin sonunda alınan kararlara da yer
verilecektir. Bunu yaparken konuyla alakalı arşiv belgelerinden, dönemin Türkçe
ve Arapça gazetelerindeki haberlerden, makalelerden ve kitaplardan
faydalanılacaktır.

References

  • TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-28. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-25. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-544-7. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-1000-00--229-543-28 TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-544-16. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-544-7. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-228-534-5. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-266-793-4. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-266-793-5. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-23. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-27. TDV İSAM Kütüphanesi Arşivi, RTB-67-19. Abbas Hilmi Paşa. (1931, 21 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Akşam Gazetesi, (1931, 10 Kanun-i Evvel). Akşam Gazetesi. (1931, 15 Kanun-i Evvel). Arslan, E.Ş. (2005). İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları. İstanbul: Klasik. Derveze, M. İ. (1993). Müzekkirât Muhammed İzzet Derveze. c. 1, Beyrut: Daru’l-Garbi’l-İslâmî. e-Arid, V. “Emin el-Hüseynî”, DİA, cilt 11, s. 116-117. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı. el-Kâsım, İ. M. (2016). Senevât el-Feylesof Rıza Tevfik fi’l-Ürdün. Amman: Daru’l-Memûn. el-Menar. (Ekim 1931), cilt 32, sayı 1, s. 117. el-Menar. (Mart 1932), cilt 32, sayı 1, s. 198 el-Menar. (Nisan 1932), cilt 32, sayı 4, s. 284 Elpeleg, Z. (1999): Filistin Ulusal Hareketinin Kurucusu Hacı Emin el-Hüseynî. İstanbul: İletişim. es-Seâlibî, A. (1988). Halfiyyât el-Mutemeru’l-İslâmî bi’l-Kuds. Beyrut: Daru’l-Ğarbi’l-İslâmî. Filistin. (1931, 12 Kanun-i Evvel). Filistin. (1931, 12 Kanun-i Evvel). Filistin. (1931, 9 Kanun-i Evvel). Filistin. (1931, 9 Kanun-i Evvel). Filistin’de İkiye Ayrıldılar”. (1931, 29 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Hureysat, M. A. (1991). el-Ürdüniyyûn ve’l-Kadâyâ el-Vataniyye ve’l-Kavmiyye. Amman: Camiatü’l-Ürdüniyye. İlhan, S. (2007). Kudüs’teki İslam Kongresinin Perde Arkası. İlmi Araştırmalar Dergisi, 1, 124. Kongrenin Ruznamesi Nasıl Tesbit Edildi?. (1931, 6 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kramer, M. (1986). Islam Assembles The Advent of the Muslim Congresses. New York: Clombia University Press. Kudüs İslam Kongresinde Yeni Hadiseler. (1931, 15 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kudüs Kongresi: Kongrede Ne Gibi Meseleler Müzakere Edilecek. (1931, 5 Kanun-i Evvel), Akşam Gazetesi. Kudüs Kongresinde Dayak. (1931, 8 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kudüs Kongresinde Yeni Bir Hadise Daha. (1931, 18 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kudüs’teki Mısır Murahhası Filistin Haricine Çıkarıldı, (1931, 20 Kanun-i Evvel), Cumhuriyet. Lavrens Kudüste mi?. (1931, 19 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Mattar, P. (1999). Kudüs Müftüsü Hacı Emin el-Hüseynî. İstanbul: Akademi. Meclis’te Dün Kudüs Kongresi İçin Verilen Takrir Görüşüldü. (1931, 4 Kanun-i Evvel) Cumhuriyet. Nadi, Y. (1931, 5 Kanun-i Evvel). Kudüs Kongresine Karşı Türk Hassasiyeti. Cumhuriyet. Nafi, B. M. (1996). The General İslamic Congress of Jaruselam Reconsidered. The Muslim Word, No. 3-4, 247. Türkiye ve Kongre. (1931, 11 Kanun-i Evvel). Filistin. Uçman, A. (2012). Rıza Tevfik’ten Eşi Nazlı Hanım’a Mektuplar. İstanbul: Kubbealtı. Uçman, A. (2015). Rıza Tevfik’ten Kızı Munise Hanım’a Mektuplar. İstanbul: Kubealtı. Yahudi Gazetelerinde İslam Kongresi. (1931, 11 Kanun-i Evvel). Filistin.

The Impact of the 1931 General Islamic Congress on the Muslim World and its Repercussions in Turkey

Year 2018, Volume: 18 Issue: 1, 35 - 56, 17.07.2018
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.372722

Abstract

The General Islamic Congress held in Bayt al-Maqdis in
December 1931 with the participation of countless representatives from the
Muslim World, discussed general problems of the Muslims and mainly that of
Palestine and al-Aqsa Mosque.
  One of the
most important issues discussed was the issue of the Caliphate and due to the
discussion of such an issue, harsh reactions against the Congress were taken by
chiefly Turkey as well as Egypt and Saudi Arabia.
  This paper will address the reasons why the
General Islamic Congress was held in Jerusalem, the discussions arising over
the Caliphate issue and its reflections in the Muslim World. In addition, the
paper will deal with the resolutions taken at the end of the Congress. In the
processes of this research, relevant archival documents pertaining to the issue
was consulted together with news coverage from Turkish and Arabic newspapers of
the time, as well as relevant articles and books. 

References

  • TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-28. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-25. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-544-7. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-1000-00--229-543-28 TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-544-16. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-544-7. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-228-534-5. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-266-793-4. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-266-793-5. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-23. TC. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030-10-00-00-229-543-27. TDV İSAM Kütüphanesi Arşivi, RTB-67-19. Abbas Hilmi Paşa. (1931, 21 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Akşam Gazetesi, (1931, 10 Kanun-i Evvel). Akşam Gazetesi. (1931, 15 Kanun-i Evvel). Arslan, E.Ş. (2005). İttihatçı Bir Arap Aydınının Anıları. İstanbul: Klasik. Derveze, M. İ. (1993). Müzekkirât Muhammed İzzet Derveze. c. 1, Beyrut: Daru’l-Garbi’l-İslâmî. e-Arid, V. “Emin el-Hüseynî”, DİA, cilt 11, s. 116-117. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı. el-Kâsım, İ. M. (2016). Senevât el-Feylesof Rıza Tevfik fi’l-Ürdün. Amman: Daru’l-Memûn. el-Menar. (Ekim 1931), cilt 32, sayı 1, s. 117. el-Menar. (Mart 1932), cilt 32, sayı 1, s. 198 el-Menar. (Nisan 1932), cilt 32, sayı 4, s. 284 Elpeleg, Z. (1999): Filistin Ulusal Hareketinin Kurucusu Hacı Emin el-Hüseynî. İstanbul: İletişim. es-Seâlibî, A. (1988). Halfiyyât el-Mutemeru’l-İslâmî bi’l-Kuds. Beyrut: Daru’l-Ğarbi’l-İslâmî. Filistin. (1931, 12 Kanun-i Evvel). Filistin. (1931, 12 Kanun-i Evvel). Filistin. (1931, 9 Kanun-i Evvel). Filistin. (1931, 9 Kanun-i Evvel). Filistin’de İkiye Ayrıldılar”. (1931, 29 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Hureysat, M. A. (1991). el-Ürdüniyyûn ve’l-Kadâyâ el-Vataniyye ve’l-Kavmiyye. Amman: Camiatü’l-Ürdüniyye. İlhan, S. (2007). Kudüs’teki İslam Kongresinin Perde Arkası. İlmi Araştırmalar Dergisi, 1, 124. Kongrenin Ruznamesi Nasıl Tesbit Edildi?. (1931, 6 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kramer, M. (1986). Islam Assembles The Advent of the Muslim Congresses. New York: Clombia University Press. Kudüs İslam Kongresinde Yeni Hadiseler. (1931, 15 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kudüs Kongresi: Kongrede Ne Gibi Meseleler Müzakere Edilecek. (1931, 5 Kanun-i Evvel), Akşam Gazetesi. Kudüs Kongresinde Dayak. (1931, 8 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kudüs Kongresinde Yeni Bir Hadise Daha. (1931, 18 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Kudüs’teki Mısır Murahhası Filistin Haricine Çıkarıldı, (1931, 20 Kanun-i Evvel), Cumhuriyet. Lavrens Kudüste mi?. (1931, 19 Kanun-i Evvel). Cumhuriyet. Mattar, P. (1999). Kudüs Müftüsü Hacı Emin el-Hüseynî. İstanbul: Akademi. Meclis’te Dün Kudüs Kongresi İçin Verilen Takrir Görüşüldü. (1931, 4 Kanun-i Evvel) Cumhuriyet. Nadi, Y. (1931, 5 Kanun-i Evvel). Kudüs Kongresine Karşı Türk Hassasiyeti. Cumhuriyet. Nafi, B. M. (1996). The General İslamic Congress of Jaruselam Reconsidered. The Muslim Word, No. 3-4, 247. Türkiye ve Kongre. (1931, 11 Kanun-i Evvel). Filistin. Uçman, A. (2012). Rıza Tevfik’ten Eşi Nazlı Hanım’a Mektuplar. İstanbul: Kubbealtı. Uçman, A. (2015). Rıza Tevfik’ten Kızı Munise Hanım’a Mektuplar. İstanbul: Kubealtı. Yahudi Gazetelerinde İslam Kongresi. (1931, 11 Kanun-i Evvel). Filistin.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yasin BEYAZ

Türkiye

Publication Date July 17, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 18 Issue: 1

Cite

APA Beyaz, Y. (2018). 1931 Genel İslam Kongresi’nin İslam Dünyasına Etkileri Ve Türkiye’deki Yansımaları . Journal of Islamicjerusalem Studies , 18 (1) , 35-56 . DOI: 10.31456/beytulmakdis.372722

ISSN:1367-1936, e-ISSN:2514-6009

doaj_logo-1920x1080-1.png?w=400 6298c2046c208.jpg     6298c251747e8.png   uni_global_ulrichs_header.png    acarindex.png