PDF BibTex RIS Cite

Harem-i Şerîf-i Kudsî Hakkında Filistin Meclisi A'lâ-i Şer'i-i İslâmisinin 1923 Tarihli Beyannâmesi

Year 2018, Volume: 18 Issue: 1, 17 - 34, 17.07.2018
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.397401

Abstract

Beytülmakdis, Müslümanlar açısından kutsal kabul edilen bir şehirdir. Bu
bağlamda Beytülmakdis’te bulunan özellikle Aksâ Camii ve Kubbetü’s-Sahre,
Müslümanların önem verdiği dini yapılardır. Emeviler döneminde inşa edilen bu
yapılar, sonraki zamanlarda Abbasiler, Fatımiler, Eyyubiler, Memlukler,
Osmanlılar tarafından özenle korunmuştur. Bu makalede Aksâ Camii ve
Kubbetü’s-Sahre hakkındaki bir rapor ele alınmıştır. Rapor, 1923 yılına ait
olup Filistin’den Türkiye’ye gönderilmiştir. Raporda, Aksâ Camii ve
Kubbetü’s-Sahre’nin tarihi süreçteki durumları, İslam devletlerinin yaptıkları
onarım ve ilaveler ele alınmıştır. Bunun yanı sıra bu yapıların onarımı için
kurulan teknik bir heyetin çalışmalarına yer verilmiştir. Bu heyet, Müslümanlar
açısından önemli bir yere sahip olan bu eserlerin onarımında ihtiyaç duyulan
finansmanın karşılanması için tüm Müslümanları yardıma davet etmiştir. T
ürkiye’nin saygın
mimarlarından olan Mimar Kemalettin Bey’in de yer aldığı bu heyet, Aksâ Camii ve
Kubbetü’s-Sahre’nın onarımını tamamlamıştır.

References

  • ASELÎ, K.C. (2002), “Osmanlı Dönemi ve Sonrasında Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 334-338.AVCI, C. (2002), “Fethedilişinden Haçlı İstilasına Kadar Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 327-329.BASİT, M.İ-MUSTAFA, H.Z-MUHİBİŞ, G.M-KİK, S.S (2011), Kudüs Tarihi, Yay. Haz. Muhammed Demirci, Nida yayınları.BOZKURT, N., (2002), “Kubbetü’s-Sahre”, DİA, 2002, Cilt: 26, s. 304-308.BOZKURT, N., (2004), “Mescid-i Aksâ”, DİA, Cilt: 29, s. 268-271.DEMİRKENT, I. (2002), “Haçlılar Döneminde Kudüs”, Cilt: 26, s. 329-332.HARMAN, Ö.F. (2002), “Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 323-327.KARAMAN, M. L. (1996), “Filistin”, DİA, Cilt: 13, s. 89-103.TOMAR, C. (2002), “Memlûkler Döneminde Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 332-334.YAVUZ, Y. (1981), Mimar Kemalettin Bey (1870-1927), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Bahar 1981, s. 53-76.

The Statement of the Palestine Supreme Shari’a Council in 1923 to the Muslim World on the Noble Sanctuary (Al-Aqsa Mosque)

Year 2018, Volume: 18 Issue: 1, 17 - 34, 17.07.2018
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.397401

Abstract

Bayt
al-Maqdis is a place considered sacred for Muslims. In this context, especially
within al-Aqsa Mosque, two important religious structures are of great
interest, namely al-Aqsa Jami and the Dome of the Rock. Both these buildings
were built in the Umayyad period, and were later meticulously protected by the Abbasids,
Fatimids, Ayyubids, Mamluks and Ottomans. This article discusses a report sent
from Palestine to Turkey in 1923 regarding al-Aqsa Jami and the Dome of the
Rock. This report deals with the historical development of both al-Aqsa Jami
and the Dome of the Rock, and its restoration as well as the additions of the various
Muslim states. Furthermore, the paper deals with the technical delegation
established for the repair of these structures. 
This delegation invites all Muslims to assist and contribute to the financing
of the restoration of these structures, which have an important place for Muslims.
This delegation, which included the famous Turkish architect Kemalettin Bey,
completed the restoration of the al-Aqsa Jami and the Dome of the Rock. 

References

  • ASELÎ, K.C. (2002), “Osmanlı Dönemi ve Sonrasında Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 334-338.AVCI, C. (2002), “Fethedilişinden Haçlı İstilasına Kadar Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 327-329.BASİT, M.İ-MUSTAFA, H.Z-MUHİBİŞ, G.M-KİK, S.S (2011), Kudüs Tarihi, Yay. Haz. Muhammed Demirci, Nida yayınları.BOZKURT, N., (2002), “Kubbetü’s-Sahre”, DİA, 2002, Cilt: 26, s. 304-308.BOZKURT, N., (2004), “Mescid-i Aksâ”, DİA, Cilt: 29, s. 268-271.DEMİRKENT, I. (2002), “Haçlılar Döneminde Kudüs”, Cilt: 26, s. 329-332.HARMAN, Ö.F. (2002), “Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 323-327.KARAMAN, M. L. (1996), “Filistin”, DİA, Cilt: 13, s. 89-103.TOMAR, C. (2002), “Memlûkler Döneminde Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 332-334.YAVUZ, Y. (1981), Mimar Kemalettin Bey (1870-1927), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Bahar 1981, s. 53-76.

بيان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للعالم الإسلامي عن الحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى) سنة 1341هـ/1923م

Year 2018, Volume: 18 Issue: 1, 17 - 34, 17.07.2018
https://doi.org/10.31456/beytulmakdis.397401

Abstract

References

  • ASELÎ, K.C. (2002), “Osmanlı Dönemi ve Sonrasında Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 334-338.AVCI, C. (2002), “Fethedilişinden Haçlı İstilasına Kadar Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 327-329.BASİT, M.İ-MUSTAFA, H.Z-MUHİBİŞ, G.M-KİK, S.S (2011), Kudüs Tarihi, Yay. Haz. Muhammed Demirci, Nida yayınları.BOZKURT, N., (2002), “Kubbetü’s-Sahre”, DİA, 2002, Cilt: 26, s. 304-308.BOZKURT, N., (2004), “Mescid-i Aksâ”, DİA, Cilt: 29, s. 268-271.DEMİRKENT, I. (2002), “Haçlılar Döneminde Kudüs”, Cilt: 26, s. 329-332.HARMAN, Ö.F. (2002), “Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 323-327.KARAMAN, M. L. (1996), “Filistin”, DİA, Cilt: 13, s. 89-103.TOMAR, C. (2002), “Memlûkler Döneminde Kudüs”, DİA, Cilt: 26, s. 332-334.YAVUZ, Y. (1981), Mimar Kemalettin Bey (1870-1927), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Bahar 1981, s. 53-76.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Articles
Authors

Oktay Bozan

Türkiye

Publication Date July 17, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 18 Issue: 1

Cite

APA Bozan, O. (2018). Harem-i Şerîf-i Kudsî Hakkında Filistin Meclisi A'lâ-i Şer'i-i İslâmisinin 1923 Tarihli Beyannâmesi . Journal of Islamicjerusalem Studies , 18 (1) , 17-34 . DOI: 10.31456/beytulmakdis.397401

ISSN:1367-1936, e-ISSN:2514-6009

doaj_logo-1920x1080-1.png?w=400 6298c2046c208.jpg     6298c251747e8.png   uni_global_ulrichs_header.png    acarindex.png