Journal Boards

Editör

Doç.Dr. Erdinç AVAROĞLU,eavaroglu@mersin.edu.tr, Mersin Üniversitesi

Editör Yardımcıları

Doç.Dr.Taner TUNCER, ttuncer@firat.edu.tr, Fırat Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Kemal ADEM, kemaladem@gmail.com, Aksaray Üniversitesi

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof.Dr. Ahmet Bedri Özer, bedriozer@firat.edu.tr, Fırat Üniversitesi

Prof.Dr. Medhat Awadalla, medhatha@squ.edu.om, Sultan Qaboos University

Prof.Dr. Murat Yakar, myakar@mersin.edu.tr, Mersin Üniversitesi

Doç.Dr. Fatih Özkaynak, ozkaynaklar@gmail.com, Fırat Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Acı, maci@mersin.edu.tr, Mersin Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Murat Tuna, murat.tuna@klu.edu.tr, Kırklareli Üniversitesi

Doç.Dr. İsmail Koyuncu, ismailkoyuncu@aku.edu.tr, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç.Dr. Akif Akgül, aakgul@sakarya.edu.tr, Sakarya Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Özkan Atan, oatan@yyu.edu.tr, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Praphula Kumar Jain, praphulajn1@gmail.com, Indian Institute of Technology (ISM)

Dr. Wazen Shbair, wazen.shbair@uni.lu, University of Luxemburg

Editör Kurulu

Prof.Dr. Hamza Erol, herol@mersin.edu.tr, Mersin Üniversitesi

Prof.Dr. Medhat Awadalla, medhatta@squ.edu.om, Sultan Qaboos University

Prof.Dr. Zeki Yetgin, zyetgin@mersin.edu.tr,Mersin Üniversitesi

Prof.Dr. Şakir Taşdemir, stasdemir@selcuk.edu.tr, Selçuk Üniversitesi

Doç.Dr. İsmail Koyuncuismailkoyuncu@aku.edu.tr, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Dr.Öğr.Üyesi Murat Tunamurat.tuna@klu.edu.tr, Kırklareli Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Elewi, elewi@mersin.edu.tr,Mersin Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Erhan Akkaya, abdullahakkaya@gmail.com, İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr.Üyesi Lütfiye Kuşak, lutfiyekusak@mersindu.tr, Mersin Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Fatma Bünyal Ünel, fatmabunel@mersin.edu.tr, Mersin Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ACI, caci@mersin.edu.tr, Mersin Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Soner Kızıloluk,soner.kiziloluk@ozal.edu.tr, Turgut Özal Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Selman Yakut,selman.yakut@ozal.edu.tr, Turgut Özal Üniversitesi

Doç.Dr. Akif Akgül, aakgul@sakarya.edu.tr, Sakarya Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Özkan Atan, oatan@yyu.edu.tr, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Turgay Kaya, tkaya@firat.edu.tr, Fırat Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Kılıç, fkilic@atu.edu.tr, Alparslan Türkeş Üniversitesi 

Dr. Paraphula Kumar Jain, praphulajn1@gmail.com, Indian Institute of Technology (ISM)

Dr. Wazen Shbair, wazen.shbair@uni.lu, University of Luxemburg

Dil Editörü

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Elewi, elewi@mersin.edu.tr,Mersin Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Erhan Akkaya, abdullahakkaya@gmail.com, İnönü Üniversitesi

ARŞ. GÖR. DR. Dilek SABANCI, dilek.kesgin@gop.edu.tr,Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Dilek SABANCI TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6088-9644 Türkiye
Data Mining and Knowledge Discovery, Statistics, Statistical Analysis, Statistical Experiment Design, Applied Statistics
Image Processing, Energy-Efficient Computing, Cyberphysical Systems and Internet of Things, Embedded Systems
Information and Computing Sciences

Mizanpaj

Arş.Gör. Semih Kahveci, semihkahveci@mersin.edu.tr, Mersin Üniversitesi

Information and Computing Sciences, Deep Learning, Satisfiability and Optimisation
Oben ADAK Mersin Üniversitesi Türkiye
Furkan CİN Mersin Üniversitesi Türkiye