Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 103 - 109 2020-09-30

Designing and Creating of Robotic Coding Education Set
Robotik Kodlama Eğitim Setinin Tasarlanması ve Oluşturulması

Harun SÜMBÜL [1] , Harun ÇOLAK [2]


The topic of robotic coding is a very popular topic that has been frequently heard recently. This issue, which has also been included in the curriculum of t Turkey Ministry of National Education, has now become a state policy and such kind of trainings have been started from kindergartens. Because there is a positive, meaningful and medium level relationship between creative problem solving skills and performance scores of students who are engaged in coding. It is also a known fact that people who deal with robotic coding and software are less likely to develop brain-related diseases such as alzeimer and dementia. So, it is very important to deal with coding. Various educational sets and softwares are developed by many companies in the world that can address both children over the age of 4 and retired individuals who have no coding knowledge. In order to evaluate the performance of the use of the ex-periment set by the students, two different activities (one for the nursery students group and the other for the group of university students) were performed and the result was found to be quite meaningful, usable and remarkable. Developed training set can be used easily at the public education centers, youth centers, private schools, courses and so on.

Robotik kodlama konusu son zamanlarda adı sıkça duyulan oldukça popüler bir konudur. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına da girmiş olan bu konu artık devlet politikası haline gelmiş ve anaokullarından itibaren bu tür eğitimler verilmeye başlanmıştır. Çünkü kodlama ile uğraşan öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerileri ile performans puanları arasındaki pozitif yönde, anlamlı ve orta düzey bir ilişki vardır. Robotik kodlama ve yazılım ile uğraşan insanların alzeimer ve demans (bunama) gibi beyin ile alakalı oldukça sık görülen hastalıklara yakalanma olasılığının daha az olduğu da bilinen bir geçektir. Bu anlamda kodlama ile uğraşmak oldukça önemlidir. Dünyada bu konuda birçok firma tarafından, hiçbir kodlama bilgisi olmayan gerek 4 yaş üstü çocuklar gerekse de emekli bireylere hitap edebilen çeşitli eğitim setleri ve yazılımlar geliştirilmektedir. Bu çalışmada oldukça uygun bir fiyata yerli ve milli bir robotik kodlama eğitim seti geliştirilmiştir ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Deney setinin öğrenciler tarafından kullanım performansının değerlendirilebilmesi için 2 ayrı etkinlik (birisi kreş öğrencileri grubu, diğeri üniversite öğrencileri grubu) gerçekleştirilerek sonucun oldukça anlamlı, kullanılabilir ve dikkate değer olduğu görülmüştür. Ayrıca geliştirilmiş olan eğitim seti halk eğitim merkezleri, gençlik merkezleri, özel okullar, kurslar vb. birimler tarafından rahatlıkla kullanılabilecek niteliktedir.

 • Çankaya, S. Durak G. Yünkül E. 2017. Robotlarla Programlama Eğitimi: Öğrencilerin Deneyimlerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Cilt 8, Sayı 4, Ekim 2017: 428-445.
 • Çatlak Ş. Tekdal M. Baz F.Ç. 2015. Scratch Yazılımı İle Programlama Öğretiminin Durumu: Bir Doküman İnceleme Çalışması. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol 4 No 3 (2015),13-25
 • eakod (2017, Ekim 11) mBlok Robotik Uygulamaları < http://eakod.com/robotik/index.php/2017/10/11/mblock-arayuzu/ > (2019, Aralık 19)
 • fritzing (2019, Aralık 19) <http://fritzing.org/ > (2019, Ekim 11)
 • Ergün, A. & Kıyıcı, G. (2019). Fen bilgisi öğretmeni adaylarının stem eğitimine ilişkin metaforik algıları. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2513-2527. doi:10.24106/kefdergi.3405
 • Kağnıcı, Ayşegül; Sadi Özlem; Let’s Form a Reflex Arc Model: A STEM Activity, Journal of Inquiry Based Activities (JIBA), 2019; 9(2):84-95.
 • Karadeniz Ş. 2017. 3. Milli yazılıma geçmeli. Kodlama eğitiminin kazandırdıkları. Bahçeşehir Koleji, www.codingBk.com,21 Mar 2017. (Erişim Tarihi: 19.12.2019)
 • Karal H. Coşar A. M. Bahçekapılı E. Şılbır L. 2017. Kodlayap Projesi. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium - ITTES 2017,İzmir, Türkiye.
 • Özbilen A. G. 2018. STEM Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ve Farkındalıkları. Scientific Educational Studies. vol: 2 Issue:1 June 2018.
 • Sayın Z. Seferoğlu S.S. 2016. Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı -AB 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, 30 ocak - 5 Şubat 2016.
 • Semiz, T. Y. (2018, Aralık 24) Arduino Nedir? < https://maker.robotistan.com/arduino-yazilim-kurulum/ > (2019, Aralık 19)
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5135-3410
Author: Harun SÜMBÜL (Primary Author)
Institution: Ondokuz mayis universitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4977-1290
Author: Harun ÇOLAK
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğü
Project Number PYO.YMY.1901.19.001
Thanks İlgilerinden dolayı EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) Samsun şubesine teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : September 30, 2020

APA Sümbül, H , Çolak, H . (2020). Robotik Kodlama Eğitim Setinin Tasarlanması ve Oluşturulması . Bilge International Journal of Science and Technology Research , 4 (2) , 103-109 . DOI: 10.30516/bilgesci.672296