Year 2020, Volume 13 , Issue 2, Pages 121 - 135 2020-08-15

Kızıldağ Yaylası (Adana) ve çevresinin florası (Adana/Türkiye)

Ali KESKİN [1] , Ahmet SAVRAN [2]


Bu araştırma 2010–2013 yılları arasında 6b bölümünde (Adana bölümü) yer alan Kızıldağ Yaylası (Adana) ve çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanından 1000 bitki örneği toplanmış ve değerlendirme sonucunda; 72 familyaya ait, 285 cins ve 577 takson teşhis edilmiştir. Bunlardan 4 tanesi Pteridophyta, 573 tanesi Spermatophyta bölümünde yer almaktadır. Spermatophyta bölümünde 573 taksonun 11’i Gymnospermae, 562’si ise Angiospermae alt divizyosuna aittir. Çalışma alanının florası içindeki 103 takson endemik (% 17,8) olup 25 takson 6b bölümü için yeni kayıttır. Çalışmanın en önemli sonuçlarından biri de Lysimachia savranii Başköse & Keskin yeni tür olarak laydedilmiştir.
Kızıldağ Yaylası, Flora, Endemik
 • [1] Akıncı, H., Başköse, İ. ve Savran, A. (2018). “Akdağ (Pozantı-Adana) ve Çevresinin Florası”, Biological Diversity and Conservation, 11/1 (2018) 13-29.
 • [2] Akman, Y. (2011). İklim ve Biyoiklim, Ankara, Palme Yayın Dağıtım.
 • [3] Anonim, (2006). Jeoloji Haritaları Serisi Kozan N-34 Paftası, Adana, İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü.
 • [4] Aytaç, Z. (1997). “The Revision of the Section Dasyphyllum Bunge of the Genus Astragalus L. of Turkey”, Turk J Bot, 21, 31-57.
 • [5] Paksoy, M.Y., Savran, A. (2011). “The Flora of Sarımsak Mountain and Korkun Valley (Pozantı, Adana/Turkey)”, Biological Diversity and Conservation, 4/2 (2011) 155-171.
 • [6] Başköse, İ., Keskin, A., Gurbanov, K. (2016). Lysimachia savranii (Primulaceae), a new species from the eastern Taurus in Turkey. Phytotaxa 267(3): 228–232. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.267.3.6
 • [7] Davis, P. H. (1965-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol: I – X. UK, Edinburgh Univ. Press.
 • [8] Ekim, T. (2009). “Türkiye’nin Nadir Endemikleri”, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • [9] Gemici, Y. (1994). “Bolkar Dağları'nın (Orta Toroslar) Flora ve Vejetasyonu Üzerine Genel Bilgiler”, Doğa Türk Botanik Dergisi, 18, 2: 81-89.
 • [10] Göktürk, R. S. ve Sümbül, H. (2014). “A taxonomic revision of the genus Cephalaria (Caprifoliaceae) in Turkey” Turk J. Bot., 38: 927-968 © TÜBİTAK.
 • [11] Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (Eds.). (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. XI, Edinburgh, Edinburg Universty Press.
 • [12] Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T. (2012). “Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler)”. İstanbul, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını.
 • [13] Güner, A., Ekim, T. (2014-2017). Resimli Türkiye Florası Cilt I ve II, ANG vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • [14] Karaman Erkul, S. ve Aytaç, Z. (2013). “The Revision of The Genus Oxytropis (Leguminosae) in Turkey”, Turk J Bot 37: 24-38, TÜBİTAK doi:10.3906/bot-1109-17.
 • [15] NGBB ve ANG Vakfı, Tehdit Altında Bitki Türleri Listesi, http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr, 27.11.2016.
 • [16] Savran, A., Dural, H., Paksoy, M.Y. (2016). “Aladağlar’ın (Niğde Kesimi, Türkiye) florası”, Biological Diversity and Conservation, 9/3 (2016) 106-118.
 • [17] Savran, A. (2005). “Mazmılı Dağı (Adana) ve Çevresinin Florası”, Ot Sistematik Botanik Dergisi 12, 2, 141-174.
 • [18] Ünlügenç, U. ve Demirkol, C. (1988). “Kızıldağ Yayla (Adana) Dolayının Stratigrafisi” (s. 32-33, 17-25), Adana, Ç.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü.
 • [19] APG III. (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants. APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 161: 105–121.
Primary Language tr
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8980-5005
Author: Ali KESKİN (Primary Author)
Institution: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6326-7592
Author: Ahmet SAVRAN
Institution: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Project Number FEB 2012/10
Thanks Bu çalışma, “Kızıldağ Yaylası (Karaisalı-Adana) ve Çevresinin Florası” adlı proje kapsamında (Proje No: FEB 2012/10) gerçekleştirilmiştir. Bu projeyi destekleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ederiz.
Dates

Application Date : March 23, 2019
Acceptance Date : May 17, 2020
Publication Date : August 15, 2020

APA Keski̇n, A , Savran, A . (2020). Kızıldağ Yaylası (Adana) ve çevresinin florası (Adana/Türkiye) . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 13 (2) , 121-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/54651/733558