Year 2020, Volume 13 , Issue 2, Pages 169 - 177 2020-08-15

Plants of the Anatolian Arboretum
Anadolu Arboretumu’nun bitkileri

Ersin YÜCEL [1]


In this study, it was aimed to identify the plants of Anadolu University Arboretum and to make a list of existing plants. In this study, Anadolu University Yunus Emre Campus study area was determined as woody plants as study material. Plants in the arboretum are identified with the help of flora books, named, numbered and labeled. Anadolu University Arboretum was established on an area of 5000 m2 within Anadolu Yunus Yunus Emre Campus. At the end of the studies, in Anadolu University Arboretum; It was determined that there were 250 species and six species taxa belonging to 54 families and 108 genera. The families with the most taxa are; Rosaceae (16.8%), Cupressaceae (9.6%), Pinaceae (8.4%), Oleaceae (6%), Caprifoliaceae (5.2%), Fagaceae and Salicaceae (4.4%); Aceraceae and Leguminosae, Moraceae (3.6%); Celastraceae (2.8%), Berberidaceae (2%), Betulaceae (1.6%) and others. Breeds with the most species and subspecies taxa are; Prunus (4.4%), Acer (3.6%), Juniperus (3.2%), Pinus (3.2%), Euonymus and Thuja (2.8%); Chamaecyparis, Quercus and Salix (2.4%); Cedrus, Ficus, Fraxinus, Picea, Populus (2%) and others. Anadolu University Arboretum takes a very important task in nature education, environmental protection, development of social awareness and conservation of biological diversity.
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Arboretumu’nun bitkilerini teşhis etmek ve mevcut bitki listesini çıkarmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü çalışma alanı, odunsu bitkiler ise çalışma materyali olarak belirlenmiştir. Arboretumda bulunan bitkiler flora kitapları yardımı ile teşhis edilerek, isimlendirilmiş, numaralandırılmış ve etiketlendirilmiştir.Anadolu Üniversitesi Arboretumu, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü içinde 5000 m2’lik bir alanda, oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar sonunda Anadolu Üniversitesi Arboretumu’nda; 54 familya ve 108 cinse ait, toplam 250 tür ve tür altı takson bulunduğu tespit edilmiştir. En fazla takson içeren familyalar sırası ile Rosaceae (%16,8), Cupressaceae (%9,6), Pinaceae (%8,4), Oleaceae (%6), Caprifoliaceae (%5,2), Fagaceae ve Salicaceae (%4,4), Aceraceae, Leguminosae, Moraceae (%3,6); Celastraceae (%2,8), Berberidaceae (%2), Betulaceae (%1,6) ve diğerleri şeklinde sıralanmaktadır. En fazla tür ve tür altı taksona sahip cinsler ise Prunus (%4,4), Acer (%3,6), Juniperus (%3,2), Pinus (%3,2), Euonymus ve Thuja (%2,8); Chamaecyparis, Quercus ve Salix (%2,4); Cedrus, Ficus, Fraxinus, Picea, Populus (%2) ve diğerleri şeklinde sıralanmaktadır. Sahip olduğu özellikler ile Anadolu Üniversitesi Arboretumu doğa eğitimi ve çevre koruma alanında Eskişehir ve çevre iller başta olmak üzere toplumsal bilincin gelişmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında çok önemli ve tarihi bir görevi üslenmektedir.
  • [1] Lanzara, P., Pizzetti, M., 1977, Guide to Trees, Simon and Schuster Inc. New York.
  • [2] Heywood, V. H., 1982, Popular encyclopedia of plants, Cambridge Univ. Press Cambridge.
  • [3] Yaltırık, F. (1988). Dendroloji: Cilt 1-II. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.
  • [4] Beckett, K. A. (1983). The concise encyclopedia of garden plants. Harpercollins.
  • [5] Yücel, E., Yaltırık, F., & Öztürk, M. (1995). Süs Bitkileri (Ağaçlar ve Çalılar) Ornamental, Plants (Trees and Shrubs), Anadolu Ünv., Eskişehir.
  • [6] Yücel, E., (2001). Eskişehir Yöresi Yaban Güllerinin (Rosa spp.) Doğal Yayılışı ve Ekolojik Özellikleri. A.Ü. Fen Fakültesi Derg, Sayı 6, 15-32.
  • [7] Yücel, E. 2005. Ağaçlar ve Çalılar 1. Türmatsan, İstanbul.
  • [8] Yücel, E., (2019). Anadolu Arboretumu’nun tarihçesi ve bitkileri, Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, 18-21 Nisan 2019 Düzce, Türkiye, Abstract Book, 49.
  • [9] Yücel, E. (1992). Eskişehir’de yetiştirilen ağaç ve çalıların kentsel ekoloji açısından değerlendirilmesi. AÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 93-118.
  • [10] Şat, B. (2002). Doğa koruma ve çevre eğitimi açısından arboretumların işlevleri ve Atatürk arboretumu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 56(2), 253-270.
Primary Language tr
Subjects Biodiversity Conservation
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8274-7578
Author: Ersin YÜCEL (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, BİYOLOJİ PR.
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 15, 2020
Acceptance Date : July 3, 2020
Publication Date : August 15, 2020

APA Yücel, E . (2020). Anadolu Arboretumu’nun bitkileri . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 13 (2) , 169-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/54651/738433