PDF BibTex RIS Cite

A study on operation efficiency of manual planting

Year 2017, Supplement 2, 33 - 43, 15.08.2017

Abstract

Tree planting have been realized on the large treeless areas afforestation , on areas covered with forests reforestation or on the road side slopes. A planting worker, who works under the effects of independent variables, realizes different operating efficiency. The remuneration of employees in the planting is determined by the number of seedlings and the features of the terrain where planting made in Turkey. In this study, the working conditions of workers and worker productivities were determined during the planting operations. For this purpose, the independent variables related to the terrain, workers and hand tools specifications were determined in the reforestation area. During the measurements, each worker planted 30 saplings. Planting time of the 31 different workers was measured during the planting operations. Statistical evaluation was performed for the measured independent variables during manual planting operations. Consequently, the efficiency of the workers was calculated under the identified working conditions

References

 • Anonim 2011a. Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2011yılı Ağaçlandırma Kayıtları
 • Anonim 2011b. Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü, 2011yılı Ağaçlandırma Kayıtları
 • Ayan, S., Mutlu, Ç., Kaya, N. 2002. Kastamonu bölgesi subalpin basamağındaki gençleştirme objeleri ve silvikültürel uygulamalar, 1st National Symposium of Turkey’s Mountains, p. 106-113, Kastamonu.
 • Balcı, A. N., Uzunsoy, D. 1980. Major problems and imporovement work in watershed management in Turkey. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları No.2772/291, İstanbul.
 • Boydak, M., Çalışkan, S. 2014. Ağaçlandırma, ormancılığı geliştirme ve orman yangınları ile mücadele hizmetleri vakfı (OGEM-VAK) Yayınları, 714 sy. ISBN: 978-97593943-8-7, İstanbul.
 • Emir, C. 2006. Orman yollarında Phyllostachys bambusoides ile şev stabilizasyonu üzerine bir araştırma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 101 s., Bartın.
 • Erdaş, O. 1997. Orman yolları, Cilt I-II, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:188/26 Trabzon.
 • Erdaş, O., Acar, H. H. 1995. Doğu Karadeniz Bölgesi orman işçilerinde işçi sağlığı, Beşinci Ergonomi Kongresi, MPM Yayın No: 570, İstanbul, s. 312–32.
 • Görcelioğlu, E. 1996. Ağaçlandırma Alanlarında Su ve Toprak Koruma Amacıyla Kullanılan Teraslar ve Orman Yollarında Erozyon Kontrolü, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 46, 2, İstanbul.
 • OGM 2008. Orman yolları planlaması, yapımı ve bakımı, OGM Tebliğ No:292, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • OGM 2012. Türkiye orman varlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No: 85 Envanter Serisi No: 12, ANKARA.
 • Sullman, J.M., Byers, J. 2000. An ergonomic assessment of manual planting Pinus radiata seedlings, Journal of Forest Engineering, Volume 11, Issue 1, pages 53-62, 2000.
 • URL 1. Obezite Türkiye web syf., Erişim tarihi, 29.05.2015, http://www.obezite.gen.tr
 • URL 2. https://tr.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCcut_kitle_indeksi
 • Yahyaoğlu, Z. 1994. Ağaçlandırma Tekniği Ders Notu, KTÜ Orman Fakültesi Yayını, Ders Teksirleri Serisi: 44, Trabzon.

İşçi gücü ile fidan dikiminde iş verimi üzerine bir inceleme

Year 2017, Supplement 2, 33 - 43, 15.08.2017

Abstract

Ağaçlandırma geniş ağaçsız alanlarda, orman içi açıklıklarda veya yol şevleri gibi arazide yapılmaktadır. Fidan dikiminde çalışan bir işçi, değişken arazi ve doğa koşulları etkisinde farklı çalışma verimi gösterirler. Türkiye’de fidan dikiminde çalışanların ücretlendirilmesi, arazi koşulları ile dikimi yapılan fidan sayısına göre belirlenmektedir. Bu çalışmada; orman içi fidan dikimde işçilerin çalışma koşulları ve verimlerine ilişkin ölçümler yapılmıştır. Bu amaçla, orman içi bir alanda el aletleriyle fidan dikimi sırasında işçilerin çalışma zamanını etkileyen; araziye, işçilere ve iş aletlerine ait bağımsız değişkenlerden belirlenmiştir. Ölçümler sırasında 31 farklı işçinin her birinin 30 adet fidanı dikim süreleri ölçülerek zaman analizleri yapılmıştır. Araziye, işçiye ve kullanılan aletlere ilişkin özellikleri belirlenip ve istatistikî değerlendirme yapılmıştır. Sonuçta, belirlenen çalışma koşulları etkisinde çalışan işçilerin verimlilikleri hesaplanmıştır

References

 • Anonim 2011a. Artvin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2011yılı Ağaçlandırma Kayıtları
 • Anonim 2011b. Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü, 2011yılı Ağaçlandırma Kayıtları
 • Ayan, S., Mutlu, Ç., Kaya, N. 2002. Kastamonu bölgesi subalpin basamağındaki gençleştirme objeleri ve silvikültürel uygulamalar, 1st National Symposium of Turkey’s Mountains, p. 106-113, Kastamonu.
 • Balcı, A. N., Uzunsoy, D. 1980. Major problems and imporovement work in watershed management in Turkey. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları No.2772/291, İstanbul.
 • Boydak, M., Çalışkan, S. 2014. Ağaçlandırma, ormancılığı geliştirme ve orman yangınları ile mücadele hizmetleri vakfı (OGEM-VAK) Yayınları, 714 sy. ISBN: 978-97593943-8-7, İstanbul.
 • Emir, C. 2006. Orman yollarında Phyllostachys bambusoides ile şev stabilizasyonu üzerine bir araştırma, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 101 s., Bartın.
 • Erdaş, O. 1997. Orman yolları, Cilt I-II, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:188/26 Trabzon.
 • Erdaş, O., Acar, H. H. 1995. Doğu Karadeniz Bölgesi orman işçilerinde işçi sağlığı, Beşinci Ergonomi Kongresi, MPM Yayın No: 570, İstanbul, s. 312–32.
 • Görcelioğlu, E. 1996. Ağaçlandırma Alanlarında Su ve Toprak Koruma Amacıyla Kullanılan Teraslar ve Orman Yollarında Erozyon Kontrolü, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 46, 2, İstanbul.
 • OGM 2008. Orman yolları planlaması, yapımı ve bakımı, OGM Tebliğ No:292, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • OGM 2012. Türkiye orman varlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No: 85 Envanter Serisi No: 12, ANKARA.
 • Sullman, J.M., Byers, J. 2000. An ergonomic assessment of manual planting Pinus radiata seedlings, Journal of Forest Engineering, Volume 11, Issue 1, pages 53-62, 2000.
 • URL 1. Obezite Türkiye web syf., Erişim tarihi, 29.05.2015, http://www.obezite.gen.tr
 • URL 2. https://tr.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCcut_kitle_indeksi
 • Yahyaoğlu, Z. 1994. Ağaçlandırma Tekniği Ders Notu, KTÜ Orman Fakültesi Yayını, Ders Teksirleri Serisi: 44, Trabzon.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Sadık ÇAĞLAR This is me
Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği 37100 Kastamonu, Turkey

Publication Date August 15, 2017
Published in Issue Year 2017 Supplement 2

Cite

APA
ÇAĞLAR, S. (2017). İşçi gücü ile fidan dikiminde iş verimi üzerine bir inceleme. Biyolojik Çeşitlilik Ve Koruma, 10(2), 33-43.

❖  Abstracted-Indexed in
Web of Science {Zoological Records Indexed] Clavariate Analytic, Medical Reads (RRS), CrossRef;10.46309/biodicon.

❖ Libraries
Aberystwyth University; All libraries; Bath University; Birmingham University; Cardiff University; City University London; CONSER (Not UK Holdings); Edinburgh University; Essex University; Exeter University; Eskişehir Technical University Library; EZB Electronic Journals Library; Feng Chia University Library; GAZİ Gazi University Library; Glasgow University; HEC-National Digital Library; Hull University; Imperial College London; Kaohsinug Medical University Library; ANKOS; Anadolu University Library; Lancaster University; Libros PDF; Liverpool University; London Metropolitan University; London School of Economics and Political Science; Manchester University; National Cheng Kung University Library; National ILAN University Library; Nottingham University; Open University; Oxford University; Queen Mary,University of London;Robert Gordon University; Royal Botanic Gardens, Kew; Sheffield Hallam University; Sheffield University; Shih Hsin University Library; Smithsonian Institution Libraries; Southampton University; Stirling University; Strathclyde University; Sussex University; The National Agricultural Library (NAL); The Ohio Library and Information NetWork; Trinity College Dublin; University of Washington Libraries; Vaughan Memorial Library; York University..

❖ The article processing is free.

❖ Web of Science-Clarivate Analytics, Zoological Record
❖ This journal is a CrossRef;10.46309/biodicon. member

❖ Please visit ” http:// www.biodicon.com“ for instructions about articles and all of the details about journal


❖  Correspondance Adres: Prof. Ersin YÜCEL, Sazova Mahallesi, Ziraat Caddesi, No.277 F Blok, 26005 Tepebaşı-Eskişehir/Türkiye
E-posta / E-mail: biodicon@gmail.com;
Web Address: http://www.biodicon.com;   https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon
❖ Biological Diversity and Conservation/ Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma
❖ ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online
❖ Start Date Published 2008
© Copyright by Biological Diversity and Conservation/Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma-Available online at www.biodicon.com/All rights reserved
Publisher : ERSİN YÜCEL (https://www.ersinyucel.com.tr/)
❖ This journal is published three numbers in a year. Printed in Eskişehir/Türkiye.
❖ All sorts of responsibilities of the articles published in this journal are belonging to the authors
Editör / Editor-In-Chief : Prof.Dr. Ersin YÜCEL, https://orcid.org/0000-0001-8274-7578