Year 2014, Volume 7 , Issue 3, Pages 5 - 19 2014-12-15

Yediler Tepesi ve Çevresinin Keskin Florası
Flora of Yediler Tepesi Keskin/Turkey and its environment

Merve ÖRNEK [1] , Mecit VURAL [2]


Araştırma, Kırıkkale’nin güneyindeki Keskin ilçesinin yaklaşık 8 km kuzeybatısında yer alan bölgede gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanından Mart 2011-Eylül 2012 tarihleri arasında 672 bitki örneği toplanmıştır. 46 familya ve 177 cinse ait 310 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Toplam 43 takson Türkiye için endemiktir. Endemizm oranı %13,8’tir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: 74’ü Iran-Turan Elementi %23,8 ; 23’ü Akdeniz Elementi %7,41 ; 11’i Avrupa-Sibirya Elementi %3,54 ; 202’si çok bölgeli ve bölgesi belirlenemeyen %65,1 taksonlardır
The study area is located about 8 km northwest of Keskin province, Kırıkkale. 672 plant specimens were collected from the area during March 2011-September 2012. Identification of the specimens revealed the presence of 310 taxa belonging to 177 genera in 46 families. A total of 43 taxa 13.8% are endemic to Turkey. The distrubition ratios of the taxa into the phytogeographical regions are as follows: Irano-Turanian elements 74 23.8% ; Mediterranean 23 7.41% and Euro-Siberian 11 3.54% respectively; multiregional and others whose regions unclarified are 202 65.1%
 • Akman, Y. 1999. İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları, Ankara, 212-326.
 • Anonim. 1974. Kızılırmak Havzası Toprakları, Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü, Rapor no: 71, Ankara.
 • Anonim. 2010. Kırıkkale, Keskin, İklim Verileri, Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Kırıkkale.
 • APG: Angiosperm Phylogeny Group, http://www.wikipedia.org/wiki/APG III system / (2012).
 • Atak, F., 2008. “Tamadağ (Kaman-Kırşehir) Florası”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-80.
 • Baytop, A., 1988. İngilizce – Türkçe botanik kılavuzu, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul.
 • Brummitt, R.K., Powell, C. E. 1992. Authors of Plant Names, The Royal Botanic Gardens, Kew, USA.
 • Davis, P.H. 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1-9, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (Supple. 1), Vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Demir, S.A., 2004. Dinek dağı (Kırıkkale) Florası , Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale, 1- 93.
 • Dönmez, A. A., 2002. Karagüney Dağı Florası (Kırıkkale), Turkish Journal of Botany, 26: 417-451.
 • Donner J. 1990. Distribution maps to P. H. Davis, Flora of Turkey 1 – 10, Linzer biol. Beitr., 1- 135, Linz.
 • Duran, A., Duman, H. 1996. Dumanlı Dağı Florası (Çankırı), Turkish Journal of Botany, 20: 143-161.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye bitkileri kırmızı kitabı, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara.
 • Greuter, W., Burdet, H. M., Long, G., 1984-1989. Med-Checklist, Vol. 1-4, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Geneva.
 • Guest, E. 1980. Flora of Iraq, Vol. 4, Published by Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, 1069, Iraq.
 • Güler, U., Ekim, T., 2004. Böbrek Dağının Florası (Keskin-Kırıkkale), Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11, (1), 37-62.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim,T., Vural, M., Babaç, M.T., (edlr) 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (Supple. 2), Vol.11, Edinburg Univ. Press., Edinburg.
 • IPNI: International Plant Name Index, http :// www.ipni.org / (2012).
 • IUCN, 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1”, Prepared by the IUCN Species Survival Commission, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, 1-23, UK.
 • Rechinger, K.H. 1981. Flora Iranica, Scrophulariaceae I, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 134, Graz Austria.
 • Stearn, W.T. 1973. Botanical Latin: history, grammar syntax, terminology and vocabulary”, Great Britain by Redwood Burn Limited Trowbridge & Esher.
 • The Plant List, http://www.theplantlist.org / (2012).
 • Tutin, G. T., Heywood, V. H., Burges, N.A., Moore D. M., Valentine D. H., Walters S. M., Webb D. A. 1964-1980. Flora Europaea, Vol. 1-5, Cambridge Univ. Press. England.
 • Üzer, M., Dönmez M., Akçay E.A, Kara H, Yergök, A.F, Esentürk, K, Bilgin, R.Z 2005. Kırşehir İ 31 Paftası Jeoloji haritası, Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanlığı 1-16, Ankara.
 • Yıldırımlı, Ş. 1999-2012. The Chorology of the Turkish Species, Ot Sistematik Botanik Dergisi, Ankara..
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Merve ÖRNEK
Institution: Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06500 Teknikokullar Ankara, Türkiye

Author: Mecit VURAL
Institution: Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06500 Teknikokullar Ankara, Türkiye

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : December 15, 2014

APA Örnek, M , Vural, M . (2014). Yediler Tepesi ve Çevresinin Keskin Florası . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 7 (3) , 5-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55880/765570