Year 2014, Volume 7 , Issue 3, Pages 58 - 73 2014-12-15

Karadeniz ardı bölgede Alucra-Espiye-Yağlıdere Giresun arasında kalan bölgenin florasına katkılar
Contributions to the flora of the region between Alucra-Espiye-Yaglidere Giresun/Turkey within the prepontic zone

Furkan ŞENEL [1] , İsa BAŞKÖSE [2] , Gül Nilhan TUĞ [3]


Çalışma alanı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Giresun ili Yağlıdere, Espiye ve Alucra ilçeleri arasındadır. Avrupa-Sibirya fitocoğrafya bölgesine giren çalışma alanında yükseklik 600 ve 2350 m arasında değişiklik göstermektedir. Toplanan 890 bitki örneğinin teşhis edilmesi sonucunda 69 familyadan 271 cinse ait 482 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. Araştırma bölgesinde takson sayısı bakımından en zengin familyalar; %14.52 ile Asteraceae Compositae , %8.1 ile Fabaceae Leguminasae , %6.63 ile Lamiaceae Labiatae , %5.4 ile Brassicaceae Cruciferae , %4.97 ile Poaceae Gramineae ve %4.35 ile Caryophyllaceae’dir. Çalışma alanında belirlenen 31 takson endemik olup, endemizm oranı %6.4’dür. Alanda bulunan taksonların floristik bölgelere dağılımı %36.93 Avrupa-Sibirya, %7.9 İran-Turan, %3.52 Akdeniz ve %42.73 Geniş yayılışlı ve bilinmeyen şeklindedir
The study area is in between the Yaglidere, Espiye and Alucra districts of Giresun and belongs to the EuroSiberian phytogeographical region. The altitude of the study area is between 600-2350 meters. As a result of identification of 890 plant specimens 482 taxa from 271 genus and 69 family were determined. The richest families and their ratios are as follows; Asteraceae Compositae 14.52%, Fabaceae Leguminasae 8.1%, Lamiaceae Labiatae 6.63%, Brassicaceae Cruciferae 5.4%, Poaceae Gramineae 4.97% and Caryophyllaceae 4.35%. 31 of the taxa are endemic for Turkey with the ratio of 6.4%. The distribution of taxa according to phytogeographical regions are as follows; Euro-Siberian 36.93%, Irano-Turanian 7.9%, Mediterranean 3.52% and Cosmopolitan and unknown 42.73%
Flora, A7 Karesi, Türkiye, Doğu Karadeniz, Giresun
 • Anonim. 2011. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1977-2011 değerleri, Arşiv.
 • Çekiç, Y., Güç, A.R., Eroğlu, C.İ., Türkmen, İ., Çağlar, O., Akıncı, S., Kurtoğlu, T. 1985. Giresun G41-c1,c2,c3,c4 ve d1,d2, d3,d4 Paftalarının Jeoloji Raporu JD-387 MTA, TRABZON.
 • Davis, P.H. (ed.). 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 1–9, Edinburgh Univ. Press. Edinburgh.
 • Davis, P.H. (ed.), Mill, R.R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh Univ. Press., (supple. 1), Vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
 • Deveci, M. 2011. An investigation on plant species diversity in Colchic Province (Turkey). African Journal of Agricultural Research Vol. 7(5), pp. 820-843, 5 February, 2012.
 • Deveci, M. 2012. The Diversity of Plant Species in Rangelands (Ordu Region, Turkey), Journal of Animal and Veterinary Advances 11 (9): 1498-1511, 2012, ISSN:1680-5593, Medwell Journals, 2012.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., Babaç, M.T., (edlr.), 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Kandemir, A., Türkmen, Z. 2008. The Flora of Üzümlü-Sakaltutan (Erzincan-Gümüşhane), Turk J Bot, 32, (2008), 265- 304, TÜBİTAK.
 • Karaer, F. ve Kılınç, M. 2001. The Flora of Kelkit Valley, Turk J Bot 25 (2001) 195-238, TÜBİTAK.
 • Komarov, V.L.1934-1978.Flora of the U.S.S.R. 30 vols. And index, Leningrad (English Translation by IPST), Jarusalem 1934-1978.
 • Korkmaz, H., Yalçın, E., Engin, A., Yıldırım, C. 2006. Flora of Tavşan mountain (Merzifon-Amasya), OT Sistematik Botanik Dergisi, 12, 2, 103-140, 2005-ISSN 1300-2953, Printed date: December 2006).
 • Korkmaz, H., Yalcin, E., Berk, E. 2008. An investigation on the floristic characteristics of the Boztepe Protected Forest Area (Unye-Ordu), EurAsian Journal of BioSciences.
 • Küçük, M. 1998. Kürtün (Gümüşhane)-Örümcek Ormanlarının florası ve saf meşcere tiplerinin floristik kompozisyonu, T.C.Orman Bakanlığı Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, DKOA Yayın No:5, ISSN 1301-800.
 • Townsend, C.C., Guest, E., Al-Rawi, A. 1968. Flora of Iraq Volume 9, Gramineae, by N.L. Bor, Ministry of Agriculture Republic of Iraq, Baghdad 1968.
 • Tuğ, G.N. ve Ketenoğlu, O. 2004. Alucra (Giresun)-Şiran (Gümüşhane) arasında kalan bölgenin florasına katkılar, OT Sistematik Botanik Dergisi 11, 2, 123-146, 2004 – ISSN 1300-2953 (Printed date: December 2006).
 • URL, www.ipni.org, İnternational Plant Name Index, erişim tarihi: 05.04.2014
 • Uzun, S.P. ve Anşin, R. 2006. Subalpine and Alpine Flora of Altındere Valley (Maçka, Trabzon), Turk J Bot 30 (2006) 381-398, TÜBİTAK.
 • Yalcin, E., Kılınç M., Kutbay H.G., Bilgin A., Korkmaz H.2011. Floristic properties of lowland meadows in Central Black Sea Region of Turkey, EurAsian Journal of BioSciences, Eurasia J Biosci 5, 54-63 (2011), DOI:10.5053/ejobios.2011.5.0.7.
 • (Received for publication April 09 2014; The date of publication 15 December 2014)
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Furkan ŞENEL
Institution: Ankara University, Faculty of Science, Department of Biology

Author: İsa BAŞKÖSE
Institution: Ankara University, Faculty of Science, Department of Biology

Author: Gül Nilhan TUĞ
Institution: Ankara University, Faculty of Science, Department of Biology

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : December 15, 2014

APA Şenel, F , Başköse, İ , Tuğ, G . (2014). Karadeniz ardı bölgede Alucra-Espiye-Yağlıdere Giresun arasında kalan bölgenin florasına katkılar . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 7 (3) , 58-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55880/765573