Year 2014, Volume 7 , Issue 3, Pages 87 - 96 2014-12-15

B8 karesinden Bingöl, Elazığ Türkiye Florasına katkılar
Contribution to The Flora Of Turkey from B8 square Bingöl, Elazığ/ Turkey

Lütfi BEHÇET [1] , Yakup YAPAR [2] , Ali SİNAN [3]


Bu çalışmada, bu güne kadar B8 karesinde yayılışı bilinmeyen 224 vasküler bitki taksonunun bu karede yayılışlarının olduğu belirlendi. Ayrıca bazı taksonların gerek habitat özellikleri, gerekse bu güne kadar bilinen coğrafik yayılışlarından farklı bir alandaki ilginç yayılışları üzerinde duruldu. 24 takson ile ilgili önemli varyasyonlar da bu çalışmada ortaya kondu
In this study, 224 vascular plant taxa the distribution of which are unknown in B8 square to this day were determined to have distribution in this square. Additionally, both habitat characteristics and the interesting distribution of some taxa in a different area B8 square from their geographic propagation known to this day emphasized. This study also revealed significant variations about 24 taxa
 • Alpınar, K. 1995. New records for the grid squares in the Flora of Turkey. Doğa Tr. J. of Botany. 19: 611-613.
 • Altan, Y., Behçet, L. 1993.Türkiye'nin Doğusundan (A9,B7,B9) Yeni kayıtlar ve Bazı İlginç Yayılış Alanları. Doğa Türk Botanik Derg.18/4:383-398.
 • Altan,Y., Behçet, L. 1995. Hizan (Bitlis) Florası. Turkish Journal of Botany.19: 331-344.
 • Altıok, A., Behçet, L. 2005. The Flora of Bitlis River Valley. Turkish Journal of Botany. 29: 355-387
 • Behçet, L. 1990. Türkiye Florası ve Bazı Taksonların Tayin Problemleri Üzerine Bir Araştırma.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi. 1: 61-65.
 • Behçet, L. 1996. Türkiye'nin B7 (Baskil-Elazığ) ve B10 (Iğdır) karelerinden Yeni Floristik Kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 3/l: 85-92.
 • Behçet, L. 2004. A new record for the flora of Turkey, Ambrosia tenuifolia Sprengel (Compositae). Turkish Journal of Botany. 28: 201-203.
 • Behçet, L., Altan, Y. 1993. B9 (Hizan- Bitlis ) Karesi için Yeni Floristik Kayıtlar.Doğa Türk Botanik Dergisi. 17/1:29-32.
 • Behçet, L., İlçim, A., 2014. Paracaryum bingoelianum (Boraginaceae), a new species from Turkey., Turkish Journal of Botany (Accepted sayfasında yayınlanmış) 2014.
 • Behçet, L., Özgökçe, F., Ünal, M., Karabacak, O. 2009. The Flora of Kırmızı Tuzla (Karaçoban, Erzurum/Turkey) and Bahçe Tuzlası (Malazgirt, Muş/Turkey) and their environment. Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), 2/3: 122-155.
 • Behçet, L., Ünal, M. 2001. Doğu Anadolu Bölgesinin B Karelerinden Toplanan Çeşitli Taksonlarda Belirlenen Varyasyonlar. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 14: 1095-1116.
 • Behçet, L., Ünal, M. 2003. Interesting Distribution of Some Plants in Turkey. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 8/1: 37-41.
 • Brummitt, R. K., Powell, C. E. 1992. Authors of Plant Names, The Royal Botanical Garden, Kew, U.K.
 • Coşkunçelebi, K., Terzioğlu, S., Vladimirov, V. 2007. A New Alien Spacies for the Flora of Turkey: Bidens frondosa L. (Asteraceae). Tr. J. of Botany. 31/1: 477-479.
 • Davis, P. H. (Ed.). 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U.K.
 • Davis, P. H., Mill., R. R., Tan, K. (Eds.)1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 10, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U.K.
 • Donner, J. 1990. Distribution maps to P.H. Davis. Flora of Turkey, Vol. 1-10, Linzer Biol. Beitr. 22/2: 381-515.
 • Duran, A., Behçet, L., Öztürk, M., 2014. Diplotaenia bingolensis (Apiaceae) new species from east Anatolia Turkey. Plant Systematics and Evolution., 301:467–478
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Ankara.
 • Ertekin, A.S., Saya, Ö. 1997. New floristic records for the various grid squares from the Fabaceae. Tr. J. of Botany. 21: 187-189.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K. H. C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol.11,Edinburgh Univ. Press,Edinburgh, U.K.
 • Karabacak, O., Behçet, L. 2007. The Flora of Akçadağ ( Erciş-Van,Turkey). Turkish Journal of Botany. 31 /6: 495-528.
 • Kaya, Y. 1995. Doğu Anadolu’dan B7 ve B8 kareleri( Erzincan-Tunceli) için yeni floristik kayıtlar. TR.J. of Botany. 19: 153-158.
 • Kaya, Y. 1996. Tercan çevresi ile Şengül (Erzincan) ve Bağırbaba (Tunceli) dağlarının florası. Doğa Tr. J. of Botany. 20/1: 75-98.
 • Kaya, Y. 1997. New floristic records forthe grid squares A8 and B8. Tr. J. of Agricultur and Forest. 23: 7-24.
 • Kaya, Y. 1997. Pasinler ovası ve çevresinin florasına katkılar. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 4/1: 9-26.
 • Komarov, V.L. (Ed.) 1933-1964. Flora of the USSR vol. 1-30. Moskov: Keter Press.
 • Özçelik, H., 1994. New floristic record for various square in Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi.1/2: 67-79.
 • Podlech, D., Zarre S. 2013. A Taxonomic Revision of the genus Astragalus L. (Leguminosae) in the old World. Vol. 1: 391. Botany & Zoology P.O. Box 1360, D-61453 Koenigstein, Germany.
 • Rechinger, K.H. 1965-1977. Flora Iranica vol: 1-9. Graz-Austria: Akademisch Drucku Verlangsanstalt.
 • Towsend, C.C., Guest, E. 1966-1985. Flora of Iraq Vol. 1-8. Baghdad: Ministry of Agriculture, Iraq.
 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.B., (eds.) 1964-1981. Flora Europaea.Univ. Press, Cambridge, Vol. 1-5.
 • Yıldırımlı, Ş. 1996. Türkiye'deki eğreltilerin yayılışı. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 3/1: 93-104.
 • Yıldırımlı, Ş. 1997. The chorology of the Turkish species of Acanthaceae, Aceraceae, Aizoaceae, Amaranthaceae and Anacardiaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 4/1: 125-130.
 • Yıldırımlı, Ş. 1997. The corology of the Turkish species of Apiaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 4/2: 105-128.
 • Yıldırımlı, Ş. 1999. The chorology of the Turkish species of Asteraceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 6/2: 75- 123.
 • Yıldırımlı, Ş. 2000. The chorology of the Turkish species of Boraginaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 7/2: 257-272.
 • Yıldırımlı, Ş. 2001. The chorology of the Turkish species of Brassicaceae, Buddlejaceae and Buxaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 8/1: 141-171.
 • Yıldırımlı, Ş. 2001. The chorology of the Turkish species of Cactaceae, Callitrichaceae, Calycanthaceae and Campanulaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 8/2: 157-171.
 • Yıldırımlı, Ş. 2002. The chorology of the Turkish species of Cannabaceae, Capparaceae and Caprifoliaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 9/1: 153-158.
 • Yıldırımlı, Ş. 2002. The chorology of the Turkish species of Caryophyllacaea, Casuarianeceae, Celestraceae,Cerathophyllacaeae and Cercidiphyllaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 9/2: 175-199.
 • Yıldırımlı, Ş. 2003. The chorology of the Turkish species of Chenopodiaceae, Cistaceae, Convolvulaceae, Cornacea and Corylaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 10/1: 203-215.
 • Yıldırımlı, Ş. 2003. The chorology of the Turkish species of Crassulaceae, Cucurbitaceae, Cuscutaceae and Cynocrambaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 10/2: 249-263.
 • Yıldırımlı, Ş. 2005. The chorology of the Turkish species of Fabaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 12/1: 117-170.
 • Yıldırımlı, Ş. 2006. The chorology of the Turkish species of Gentianaceae, Geraniaceae. Gesneriaceae, Globulariaceae and Grossulariaceae Ot Sistematik Botanik Dergisi. 13/1: 183-194.
 • Yıldırımlı, Ş. 2006. The chorology of the Turkish species of Haloragidaceae, Hamamelidaceae, Hippocastanaceae, Hippuridaceae, Hydrangeaceae, Hidrophyllaceae, Hypericaceae, Illecebraceae and Juglandaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 13/2: 199-212.
 • Yıldırımlı, Ş. 2007. The chorology of the Turkish species of Lamiaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 14/1: 151-198.
 • Yıldırımlı, Ş. 2008. The chorology of the Turkish species of Oleaceae, Onagraceae, Orobanchaceae and Oxalidaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 15/2: 151-166.
 • Yıldırımlı, Ş. 2009. The chorology of the Turkish species of Paeoniaceae, Papaveraceae, Parnassiacaceae,Passifloraceae, Pedaliaceae, Phytolaccaceae, Pittosporaceae, Plantaginaceae and Platanaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 16/2: 171-186.
 • Yıldırımlı, Ş. 2009. The chorology of the Turkish species of Pulumbaginaceae, Polemoniaceae, Poligalaceae,Polygonaceae, Portulacaceae, Primulaceae, Proteaceae and Punicaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 16/2: 189-211.
 • Yıldırımlı, Ş. 2010. The chorology of the Turkish species of Rafflesiaceae and Ranunulaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 17/1: 199-223.
 • Yıldırımlı, Ş. 2011. The chorology of the Turkish species of Rosaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 18/1: 191-235.
 • Yıldırımlı, Ş. 2011. The chorology of the Turkish species of Rubiaceae and Rutaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 18/2: 173-204.
 • Yıldırımlı, Ş. 2012. The chorology of the Turkish species of Scrophulariaceae family. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 19/1: 151-211.
 • Yıldırımlı, Ş. 2012. The chorology of the Turkish species of Simaroubeaceae,Solanaceae, Staphyleaceae, Sterculiaceae and Styracaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 19/2: 151-165.
 • Yıldırımlı, Ş. 2013. The chorology of the Turkish species of Tamaricaceae, Theaceae, Thymelaeaeceae, Tiliaceae, Trapaceae, Tropaeolaceae, Ulmaceae and Urticaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 20/1: 157-170.
 • Yıldırımlı, Ş. 2013. The chorology of the Turkish species of Valerianaceae, Verbenaceae, Violaceae, Vitaceae and Zygophyllaceae families. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 20/2: 123-139.
 • Zohary, M. 1966-1986. Flora Palaestina. Vol. 1-4, Jerusalem Academic Pres., Israel
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Lütfi BEHÇET
Institution: Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 12000 Bingöl, Turkey

Author: Yakup YAPAR
Institution: Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 12000 Bingöl, Turkey

Author: Ali SİNAN
Institution: Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 12000 Bingöl, Turkey

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : December 15, 2014

APA Behçet, L , Yapar, Y , Sinan, A . (2014). B8 karesinden Bingöl, Elazığ Türkiye Florasına katkılar . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 7 (3) , 87-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55880/765576