Year 2011, Volume 4 , Issue 2, Pages 55 - 59 2011-08-15

Convolvulus germaniciae Boiss. & Hausskn. Convolvulaceae türünün yeniden keşfi
Rediscovery of Convolvulus germaniciae Boiss. & Hausskn. Convolvulaceae

Candan AYKURT [1] , Hüseyin SÜMBÜL [2]


Convolvulus germaniciae Boiss. & Hausskn., Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesinde yayılış gösteren lokal endemik bir türdür. Bu tür Ekim ve ark. 2000 tarafından IUCN kategorilerinden DD veri yetersiz kategorisi içine dahil edilmiştir. Çalışmamız kapsamında bu türün tehlike kategorisi IUCN 2010 kriterlerine göre CR D olarak önerilmiştir. Türün taksonomik betimi, fotoğrafları ve tanımlayıcı teknik çizimi verilmiştir
The Convolvulus germaniciae Boiss. & Hausskn. is a local endemic species in East Mediterranean Region of Turkey. It has been classified within DD Data Deficient category of IUCN from Ekim et al. 2000 . Our studies led us to recommend it as CR D, according to the 2010 IUCN categories. A taxonomic description, photographs and the illustrations of the C. germaniciae are given
 • Al-Alawi, A. 1987. Systematic Studies of the Genus Convolvulus L. in the Arabian Peninsula. Reading University, Reading.
 • Aykurt, C., Sümbül, H. 2010. Varieties and chorology of C. oleifolius Desr. (Convolvulaceae) in Turkey. Biological Diversity and Conservation. 3/2: 155-162.
 • Cronquist, A. 1981. An Integrated System of ClassiŞcation of Flowering Plants. Columbia University Press, NewYork.
 • Davis, P.H., Mill,R.R. & Tan, K. 1988. Convolvulus L.In (Eds) Davis, P.H., Mill,R.R. & Tan, K. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. Volume X, 182.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Gürbüz, M., Karabulut, M., Korkmaz, H. 2008. Gâvur Gölü Bataklığı’nın Kurutulmadan Önceki Kültürel Ekolojisi. Sulak alanlar Konferansı, 10-11 Temmuz 2008, Kayseri.
 • IUCN Standards and Petitions Subcommittee. 2010. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 8.1.
 • İnanç, S. 2010. Kahramanmaraş’ın Sulak Alanlarından Gâvur ve Kumaşır Göllerinin Kuşlar Açısından Önemi ve Çevre Etiği. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 3: 1217-1224.
 • Mouterde, P. 1986. Nouvelle Flore Du Liban et de la Syrie. Dar El-Machreq Éditeurs, Beyrouth, Liban, Volume II, 334- 344.
 • Parris, B.S. 1978. Convolvulus L, In (Ed) Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh. Volume VI, 198-221.
 • Rechinger, K. H. 1979. Convolvulus L. In (Ed) Rechinger, K. H., Flora des Iranischen Hochlandes und der Umrahbenden Gebirge. Graz-Austria.
 • Sa’ad, F. 1967. Convolvulus species of the Canary Isles, the Mediterranean region and the Near and Middle East. Bronder-Offset, Rotterdam.
 • Şenol, S. G., Yıldırım, H. 2010. New distribution area of Asperula daphneola (Rubiaceae) in Western Turkey and it’s new recommended IUCN threat category. Biodicon. 3/2: 123-127.
 • Uzunhisarcıklı, M. E., Vural, M. 2009. Taxonomy and IUCN categories of two Alcea L. (Malvaceae) species cited in the data deficient (DD) category. Biodicon. 2/2: 90-95.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Candan AYKURT
Institution: Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

Author: Hüseyin SÜMBÜL
Institution: Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya, Türkiye

Dates

Application Date : May 17, 2021
Acceptance Date : May 17, 2021
Publication Date : August 15, 2011

APA Aykurt, C , Sümbül, H . (2011). Convolvulus germaniciae Boiss. & Hausskn. Convolvulaceae türünün yeniden keşfi . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 4 (2) , 55-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55890/765873