Year 2011, Volume 4 , Issue 2, Pages 99 - 124 2011-08-15

Önemli bir bitki alanının florası: Çatak Vadisi - II Çatak-Van/Türkiye
Flora of an important plant area: Çatak Valley - II Çatak-Van/Turkey

S Mesut PINAR [1] , Nezaket ADIGÜZEL [2]


Bu çalışma Çatak Vadisi’nin üst kısmının florasını kapsamaktadır. 2002-2004 yılları arasında gerçekleştirilen bu araştırma esnasında 1739 vasküler bitki örneği toplandı. Toplanan örneklerin teşhisi sonucu 359 cins ve 76 familyaya ait toplam 854 takson tür ve türaltı kategoriler belirlendi. 20 taksonun B9 karesi için yeni kayıt olduğu ortaya kondu. Alandan 63 endemik taksonun % 7,37 yayılışı kaydedildi. En büyük üç familya; Asteraceae 139 takson , Brassicaceae 75 takson ve Fabaceae 68 takson ’ dir. En büyük cinsler; Astragalus L. 23 , Silene L. 20 ve Centaurea L. 18 ’dır. Araştrma alanında fitocoğrafi elementlerin dağılımı şöyledir; Iran-Turan elementi 391 % 45,78 , Avrupa-Sibirya elementi 52 % 6,09 ve Akdeniz elementi 22 % 2,58
This research covers upper part of the flora of Çatak Valley. The research was carried out between 2002 and 2004. During the study period, 1739 vascular plant specimens were collected. After the identification of the specimens, the flora was determined to include 854 taxa at specific and intraspecific ranks belonging to 359 genera, and 76 families. 20 taxa were defined as new records for the B9 grid square. The endemism rate of the area is 7,37% based on 63 taxa. The largest families are Asteraceae 139 taxa , Brassicaceae 75 taxa , and Fabaceae 68 taxa . The largest genera are Astragalus L. 23 , Silene L. and 20 Centaurea L. 18 . The phytogeographic elements represented in the study area are as follows: Irano-Turanian 391 45,78% , Euro-Siberian 52 6,09% , and Mediterranean 22 2,58%
 • Adıgüzel, N., Bani, B., Pınar, S. M. 2006. Rare and endemic species from Van and Hakkari Provinces, East Anatolia/Turkey and their threat categories. Proceeding of IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 229-233.
 • Akman, Y. 1990. İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları. Ankara.
 • Altan, Y., Behçet, L. 1995. Hizan (Bitlis) Florası. Turkish Journal of Botany. 19: 331-344.
 • Altıok, A., Behçet, L. 2005. The Flora of Bitlis River Valley. Turkish Journal of Botany. 29: 355-387.
 • Bani, B., Adıgüzel, N. 2008. Flora of an Important Plant Area:Çatak valley I-(Çatak-Pervari) Van Turkey. Flora Mediterranea.18:11- 63.
 • Behçet, L. 1989. Süphan Dağı (Bitlis) Florası. Y Y U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 1: 29-38.
 • Behçet, L., Özgökçe, F., Ünal, M., Karabacak, O. 2009. The flora of Kırmızı Tuzla (Karaçoban, Erzurum/Turkey) and Bahçe Tuzlası (Malazgirt, Muş/Turkey) and their environment. Biological Diversity and Conservation, Volume 2/3. 122-155.
 • Brummitt, R. K., Powell, C. E. 1992. Authors of Plant Names, The Royal Botanical Garden, Kew, U.K.
 • Davis, P. H. (Ed.). 1965-1985. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U.K.
 • Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K. (Eds.)1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 10. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U.K.
 • DMİ 2004. Meteoroloji Bulteni. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mudurluğu. Ankara.
 • Donner, J. 1990. Distribution maps to P.H. Davis, “Flora of Turkey, 1-10”. Linzer Biol. Beitr. 22:381-515.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants). Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. Ankara.
 • Erik, S., Sümbül, H. 1992. Turkiye Florasındaki Bazı Kareler icin Yeni Kayıtlar. Turkish Journal of Botany. 16: 93-103.
 • Ertekin, A. S., Saya O. 1997. New Floristic Records for the Various Grid Squares From Fabaceae. Turkish Jour of Bot. 21: 187-189.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K. H. C. 2000. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 11. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, U.K.
 • IUCN Species Survival Commission 2001. IUCN Red List Categories, 3.1. Gland.
 • Karabacak, O., Behçet, L. 2007. The Flora of Akçadağ (Van-Turkey). Turkish Journal of Botany. 31: 495-528.
 • Komarov, V.L. (Ed.) 1933-1964. Flora of the USSR vol. 1-30. Moskov: Keter Press.
 • Öğun, E., Altan, Y. 1992. Toprakkale (Van) Florası. Y Y U Fen Bil. Ens. Dergisi. 1: 201-211.
 • Özçelik, H. 1987. Erek Dağı (Van) Vejetasyonu Üzerinde Fitoekolojik Araştırmalar. Çevre Dergisi. 4: 3-15.
 • Özgokçe, F., Behçet, L. 2008. The flora of Özalp district (Van-Turkey). OT Sistematik Botanik Dergisi. 14: (2) 9-62.
 • Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. 2005. Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı). İstanbul.
 • Rechinger, K.H. 1965-1977. Flora Iranica vol: 1-9. Graz-Austria: Akademisch Drucku Verlangsanstalt.
 • TOKB 1971. Van Gölü Havzası Toprakları. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü yayınları. Ankara.
 • Towsend, C.C., Guest, E. 1966-1985. Flora of Iraq Vol. 1-8. Baghdad: Ministry of Agriculture, Iraq.
 • Ünal, M., Behçet, L. 2007. Flora of Pirreşit Mountain (Van, Turkey). Turkish Journal of Botany. 31: 193-223.
 • Yıldırımlı, Ş. 1994. Türkiye’den Brassicaceae (Cruciferae) familyasından ceşitli kareler için yeni floristik kayıtlar. Turkish Journal of Botany. 18: 381-392.
 • Yıldırımlı, Ş. 1997 a. The Chorology of the Turkish species of Acanthaceae, Aceraceae, Aizoaceae, Amaranthaceae and Anacardiaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 4/1: 125-133.
 • Yıldırımlı, Ş. 1997 b. The Chorology of the Turkish species of Apiaceae family. OT Sistematik Botanik Dergisi. 4/2: 105-128.
 • Yıldırımlı, Ş., Dönmez, A. A. 1998. Türkiye florası icin iki yeni yetiştirme familya, birçok tür ve çeşitli kare kayıtları. OT Sistematik Botanik Dergisi. 5: 59-76.
 • Yıldırımlı, Ş. 1998 a. The Chorology of the Turkish species of Actinidiaceae, Apocynaceae, Aquifoliaceae and Araliaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 5/1: 107-110.
 • Yıldırımlı, Ş. 1998 b. The Chorology of the Turkish species of Aristolochiaceae family. OT Sistematik Botanik Dergisi. 5/2: 99-102.
 • Yıldırımlı, Ş. 1999 a. The Chorology of the Turkish species of Asclepiadaceae and Aucubaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 6/1: 103-106.
 • Yıldırımlı, Ş. 1999 b. The Chorology of the Turkish species of Asteraceae family. OT Sistematik Botanik Dergisi. 6/2: 75-123.
 • Yıldırımlı, Ş. 2000 a. Türkiye ve çeşitli kareler için doğal ve yetiştirme yeni bitki kayıtları. OT Sistematik Botanik Derg. 7/1: 55-82.
 • Yıldırımlı, Ş. 2000 b. The Chorology of the Turkish species of Boraginaceae family. OT Sistematik Botanik Dergisi. 7/2: 257-272.
 • Yıldırımlı, Ş. 2001 a. The Chorology of the Turkish species of Brassicaceae, Buddlejaceae and Buxaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 8/1: 141-169.
 • Yıldırımlı, Ş. 2001 b. The Chorology of the Turkish species of Cactaceae, Callitrichaceae, Calycanthaceae and Campanulaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 8/2: 157-171.
 • Yıldırımlı, Ş. 2002 a. The Chorology of the Turkish species of Cannabaceae, Capparaceae and Caprifoliaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 9/1: 153-158.
 • Yıldırımlı, Ş. 2002 b. The Chorology of the Turkish species of Caryophyllaceae, Casuarinaceae, Celastraceae, Ceratophyllaceae and Cercidiphyllaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 9/2: 175-199.
 • Yıldırımlı, Ş. 2003 a. The Chorology of the Turkish species of Chenopodiaceae, Cistaceae, Convolvulaceae, Cornaceae and Corylaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 10/1: 203-215.
 • Yıldırımlı, Ş. 2003 b. The Chorology of the Turkish species of Crassulaceae, Cucurbitaceae, Cuscutaceae and Cynocrambaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 10/2: 249-260.
 • Yıldırımlı, Ş. 2004 a. The Chorology of the Turkish species of Datiscaceae, Dipsacaceae, Droseraceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 11/1: 163-172.
 • Yıldırımlı, Ş. 2004 b. The Chorology of the Turkish species of Ebenaceae, Elaeagnaceae, Elatinaceae, Empetraceae, Ericaceae and Euphorbiaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 11/2: 207-218.
 • Yıldırımlı, Ş. 2005 a. The Chorology of the Turkish species of Fabaceae family. OT Sistematik Botanik Dergisi. 12/1: 117-170.
 • Yıldırımlı, Ş. 2005 b. The Chorology of the Turkish species of Fagaceae and Frankeniaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 12/2: 191-196.
 • Yıldırımlı, Ş. 2006 a. The Chorology of the Turkish species of Gentianaceae, Geraniaceae, Gesneriaceae, Globulariaceae and Grossulariaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 13/1: 183-194.
 • Yıldırımlı, Ş. 2006 b. The Chorology of the Turkish species of Haloragaceae, Hamamelidaceae, Hippocastanaceae, Hippuridaceae, Hydrangeaceae, Hydrophyllaceae, Hypericaceae, Illecebraceae and Juglandaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 13/2: 199-212.
 • Yıldırımlı, Ş. 2007 a. The Chorology of the Turkish species of Lamiaceae family. OT Sistematik Botanik Dergisi. 14/1: 151-200.
 • Yıldırımlı, Ş. 2007 b. The Chorology of the Turkish species of Lauraceae, Lentibulariaceae, Linaceae, Lobeliaceae, Loranthaceae and Lythraceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 14/2: 197-206.
 • Yıldırımlı, Ş. 2008a. The Chorology of the Turkish species of Magnoliaceae, Malvaceae, Meliaceae, Menyanthaceae, Molluginaceae, Moraceae, Morinaceae, Myrtaceae, Nyctaginaceae, Nymphaeaceae and Nyssaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 15/1: 150-164.
 • Yıldırımlı, Ş. 2008 b. The Chorology of the Turkish species of Oleaceae, Onagraceae, Orobanchaceae and Oxalidaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 15/2: 151-166.
 • Yıldırımlı, Ş. 2009 a. The Chorology of the Turkish species of Paeoniaceae, Papaveraceae, Parnassiaceae, Passifloraceae, Pedaliaceae, Phytolaccaceae, Piperaceae, Pittosporaceae, Plantaginaceae and Platanaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 16/1: 171-186
 • Yıldırımlı, Ş. 2009 b. The Chorology of the Turkish species of Plumbaginaceae, Polygalaceae, Polygonaceae, Portulacaceae, Primulaceae, Proteaceae and Punicaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 16/2: 189-211.
 • Yıldırımlı, Ş. 2010 a. The Chorology of the Turkish species of Rafflesiaceae and Ranunculaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 17/1: 199-224.
 • Yıldırımlı, Ş. 2010 b. The Chorology of the Turkish species of Resedaceae and Rhamnaceae families. OT Sistematik Botanik Dergisi. 17/2: 181-190.
Primary Language en
Journal Section Research Article
Authors

Author: S Mesut PINAR
Institution: Yüzüncü Yıl University, Faculty of Sciences, Department of Biology, 65080, Van, Turkey.

Author: Nezaket ADIGÜZEL
Institution: Gazi University, Arts and Sciences Faculty, Department of Biology, 06500, Teknikokullar, Ankara, Turkey.

Dates

Application Date : May 7, 2021
Acceptance Date : May 7, 2021
Publication Date : August 15, 2011

APA Pınar, S , Adıgüzel, N . (2011). Flora of an important plant area: Çatak Valley - II Çatak-Van/Turkey . Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma , 4 (2) , 99-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/biodicon/issue/55890/765880